Pytanie prawne Izby Dyscyplinarnej SN do Trybunału Konstytucyjnego z 9 kwietnia 2020 rokuUzasadnienie-postanowienia-SN-z-dnia-9-kwietnia-2020-r.-w-sprawie-I-DO-16_19.pdf

opublikowany

09/04/2020

typ dokumentu

Orzeczenia sądowe

autor/źródło

Sąd NajwyższySędzia Małgorzata Bednarek z Izby Dyscyplinarnej kieruje wniosek o TK o zbadanie zgodności z konstytucją przepisu Traktatu o UESąd Najwyższy w składzie: SSN Małgorzata Bednarek (przewodniczący, sprawozdawca)

 

[…]

 

postanowił:

 

I. na podstawie art. 193 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 2072 ze zm.) przedstawić Trybunałowi Konstytucyjnemu pytania prawne:

 

czy art. 4 ust. 3 zdanie 2 Traktatu o Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r., Nr 90, poz. 864/30 ze zm.; tekst skonsolidowany: Dz. Urz. UE 2016 C 202, s. 15) w związku z art. 279 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2 ze zm.; tekst skonsolidowany: Dz. Urz. UE 2016 C 202, s. 47) w zakresie, w jakim skutkuje obowiązkiem państwa członkowskiego Unii Europejskiej polegającym na wykonywaniu środków tymczasowych odnoszących się do kształtu ustroju i funkcjonowania konstytucyjnych organów władzy sądowniczej tego państwa, jest zgodny z art. 2, art. 7, art. 8 ust. 1 i art. 90 ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 1 Konstytucji RP?Powiązane wpisy z wokandy


plik

Uzasadnienie-postanowienia-SN-z-dnia-9-kwietnia-2020-r.-w-sprawie-I-DO-16_19.pdf

Pobierz

opublikowany

09/04/2020


typ dokumentu

Orzeczenia sądowe


autor/źródło

Sąd NajwyższyWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200