Opinia amicus curiae w sprawie sędziego Waldemara Żurka – treść dokumentu HFPCamicu_curiae_zurek.pdf

opublikowany

27/10/2020

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

autor/źródło

Organizacje pozarządoweHelsińska Fundacja Praw Człowieka skierowała do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka opinię przyjaciela sądu w sprawie Żurek przeciwko PolsceSkarżący, sędzia Waldemar Żurek, zarzuca, że doszło do naruszenia jego praw zagwarantowanych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka wskutek wygaszenia jego kadencji jako członka Krajowej Rady Sądownictwa bez zapewnienia mu prawa do sądu. Wskazuje też, że naruszono jego wolność słowa poprzez poddawanie go różnym formom represji z powodu formułowanych przez niego krytycznych wypowiedzi na temat wdrażanych przez rząd reform sądownictwa.

 

Opinia przyjaciela sądu skierowana przez HFPC koncentruje się na dwóch problemach: standardach wolności słowa sędziów oraz represjach wobec niezależnych sędziów w Polsce. Fundacja podkreśliła, że w świetle międzynarodowych standardów, sędziom przysługuje wolność słowa, a także przedstawiła liczne przypadki represji i nacisków na niezależnych sędziów. HFPC zwróciła uwagę m.in. na kontrowersyjne zmiany w obszarze odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, w tym utworzenie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, która w opinii wielu nie spełnia standardów niezależności i bezstronności.


plik

amicu_curiae_zurek.pdf

Pobierz

opublikowany

27/10/2020


typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów


autor/źródło

Organizacje pozarządoweWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200