Wniosek o poddanie pod głosowanie przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN uchwały o przedstawieniu Prezydentowi RP pięciu kandydatów Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN na stanowisko Pierwszego Prezesa SNwniosekzosn.pdf

opublikowany

22/05/2020

typ dokumentu

Stanowiska organów władzy publicznej

autor/źródło

Sąd NajwyższyNa podstawie art. 183 ust. 3 Konstytucji RP w związku z art. 17 § 1 pkt 1 in fine ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (jedn. tekst: Dz. U. z 2019 r., poz. 825)
plik

wniosekzosn.pdf

Pobierz

opublikowany

22/05/2020


typ dokumentu

Stanowiska organów władzy publicznej


autor/źródło

Sąd NajwyższyWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200