Wystąpienie inicjatywy #WolneSądy na rozprawie w sprawie prejudycjalnej C-487/19 W.Ż. (Waldemar Żurek)Wystąpienie-TSUE-WZ-final.pdf

opublikowany

22/09/2020

typ dokumentu

Inne

autor/źródło

Organizacje pozarządoweWysoki Trybunale, Szanowni Państwo! Stoimy przed wysokim Trybunałem w obronie niezawisłości polskich sędziów, którzy od 5 lat są przedmiotem nieustannych ataków i szykan oraz zmian legislacyjnych sprzecznych z prawem polskim i europejskim, a wykonując swoje konstytucyjne i traktatowe obowiązki są obiektem licznych postępowań dyscyplinarnych, i kampanii nienawiści z udziałem mediów publicznych. Jesteśmy w Polsce świadkami swoistej rewolucji przeciwko państwu prawa.Stajemy przed Trybunałem jako pełnomocnicy polskiego i europejskiego sędziego, który znalazł się w sytuacji Józefa K z Procesu Franza Kafki. Sędziego który od decyzji upolitycznionego prezesa sądu odwołał się do upolitycznionej KRS, a następnie do wybranego politycznie członka nowej Izby Sądu Najwyższego, który to rozpoznał jego sprawę negatywnie, bez akt postępowania, nie zważając na to, że sprawa jest już rozpatrywana przez inną izbę Sądu Najwyższego. Polskie sądownictwo opiera się obecnie na heroizmie jednostki i odwadze poszczególnych sędziów, zdemontowano systemową ochronę ich niezawisłości. Wysoki Trybunał jest ostatnim sądem, którego orzecznictwo może uratować niezależność sądów w Polsce. I to jest właśnie ten moment. Polskie sądownictwo nie może dłużej czekać.


plik

Wystąpienie-TSUE-WZ-final.pdf

Pobierz

opublikowany

22/09/2020


typ dokumentu

Inne


autor/źródło

Organizacje pozarządoweWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200