Stanowisko Zespołu Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego w sprawie rozstrzygnięcia TK z 20.04.2020 (sygn. U 2/20)Stanowisko-ZEP-ws-TK24042020.pdf

opublikowany

24/04/2020

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

autor/źródło

Organizacje samorządoweTrybunał Konstytucyjny, rozpoznając 20 kwietnia 2020 r. wniosek Prezesa Rady Ministrów dotyczący uchwały z 23 stycznia 2020 r. połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego (sygn. BSA – I – 4110 – 1/2020), wydał rozstrzygnięcie, w którym stwierdził, że zaskarżona Uchwała jest niezgodna z przepisami Konstytucji, Traktatu o Unii Europejskiej oraz […]Trybunał Konstytucyjny, rozpoznając 20 kwietnia 2020 r. wniosek Prezesa Rady Ministrów dotyczący uchwały z 23 stycznia 2020 r. połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego (sygn. BSA – I – 4110 – 1/2020), wydał rozstrzygnięcie, w którym stwierdził, że zaskarżona Uchwała jest niezgodna z przepisami Konstytucji, Traktatu o Unii Europejskiej oraz Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. W komunikacie po rozprawie Trybunał Konstytucyjny przedstawił zarys argumentacji przemawiającej za stwierdzeniem niekonstytucyjności Uchwały połączonych Izb SN.

 

Zespół Ekspertów Prawnych Fundacji im. Stefana Batorego informuje, że pogląd prawny przedstawiony przez Trybunał Konstytucyjny we wspomnianym rozstrzygnięciu, jest błędny z punktu widzenia przepisów i norm Konstytucji, a także dorobku orzeczniczego Trybunału Konstytucyjnego zgromadzonego do 2015 r.


plik

Stanowisko-ZEP-ws-TK24042020.pdf

Pobierz

opublikowany

24/04/2020


typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów


autor/źródło

Organizacje samorządoweWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200