Stanowisko Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w sprawie sędzi Beaty MorawiecHFPC-stanowisko_morawiec.pdf

opublikowany

17/09/2020

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

autor/źródło

Organizacje pozarządoweHelsińska Fundacja Praw Człowieka z niepokojem przyjęła informację Prokuratury Krajowej o skierowaniu do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego wniosku o zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędzi Sądu Okręgowego Beaty MorawiecW świetle Konstytucji, jak również Europejskiej Konwencji Praw Człowieka każdy ma prawo do rzetelnego i sprawiedliwego rozpatrzenia swojej sprawy przez niezawisły i bezstronny sąd. Wniosek Prokuratury Krajowej jest kierowany do Izby Dyscyplinarnej, co do której niezawisłości i legalności powołania istnieją poważne wątpliwości potwierdzone m.in. uchwałą połączonych trzech Izb Sądu Najwyższego z 26 stycznia 2020 r. Przypominamy również, że przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej toczy się postępowanie zainicjowane przez Komisję Europejską dotyczącą m.in. Izby Dyscyplinarnej SN.

 

Ponieważ sędzia Sądu Okręgowego Beata Morawiec jest szefową Stowarzyszenia Sędziowskiego THEMIS, które aktywnie bierze udział w dyskusji na temat praworządności w Polsce, oraz ponieważ sędzia Morawiec pozostaje w sporze prawnym z Prokuratorem Generalnym, działania Prokuratury Krajowej mogą zostać odebrane jako rewanżystowskie i zmierzające do zastraszania zarówno sędzi Beaty Morawiec, jak i całego środowiska sędziowskiego.

 

Zdaniem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka wszczynanie postępowań karnych wobec sędziów, zwłaszcza tych aktywnych w debacie publicznej, przy użyciu Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, należy odebrać jako kolejną formę presji na środowisko sędziowskie i element systemowych działań ograniczających niezależność sędziowską.

 

W imieniu Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Danuta Przywara


plik

HFPC-stanowisko_morawiec.pdf

Pobierz

opublikowany

17/09/2020


typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów


autor/źródło

Organizacje pozarządoweWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200