Uchwała Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie sposobu wyboru kandydatów na I Prezesa Sądu Najwyższego i powołania I Prezesa Sądu NajwyższegoUchwała-RW-15.06.2020.pdf

opublikowany

15/06/2020

typ dokumentu

Uchwały

autor/źródło

InneUchwała została podjęta na posiedzeniu w dniu 15 czerwca 2020 r.Z coraz większym niepokojem o demokratyczne państwo prawa gwarantowane Konstytucją obserwujemy kolejny przejaw rażącego naruszenia zasad i gwarancji proceduralnych uregulowanych ustawą zasadniczą, ustawą o Sądzie Najwyższym oraz regulaminem SN. Nie do pogodzenia z tymi aktami prawnymi jest powołanie I Prezesa SN przez Prezydenta RP bez uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN przedstawiającej kandydatów, prowadzenie obrad Zgromadzenia Ogólnego przez Sędziów SN pełniących obowiązki I Prezesa w sposób niezgodny z ustawami i regulaminem. Takie praktyki nie licują z powagą Sądu Najwyższego. Upolitycznienie wyboru kandydatów na stanowisko I Prezesa SN, jak wcześniej na stanowisko Sędziów SN, stanowi podważenie fundamentalnych zasad wymiaru sprawiedliwości, zaufania obywateli do najwyższej instytucji sądowniczej w Polsce oraz prawa do uczciwego postępowania sądowego.

 

Powołanie organu konstytucyjnego powinno nastąpić z dochowaniem wszelkich wymogów proceduralnych, a Prezydent RP obowiązany jest podjąć decyzję o wyborze na stanowisko I Prezesa SN Sędziego, którego dotychczasowa postawa sędziowska gwarantuje wykonywanie tej funkcji zgodnie z prawem i najlepszą praktyką sądową.

 

Status prawny Sędziego powołanego na funkcję I Prezesa SN nie powinien być kwestionowany zarówno w Rzeczypospolitej Polskiej, jak i za granicą.

 

Organy państwowe zobowiązane są do podejmowania działań zgodnych z prawem, w szczególności z Konstytucją RP „w trosce o byt i przyszłość naszej Ojczyzny” (preambuła Konstytucji).


plik

Uchwała-RW-15.06.2020.pdf

Pobierz

opublikowany

15/06/2020


typ dokumentu

Uchwały


autor/źródło

InneWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200