Pismo Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego do Prezydenta RP Andrzeja DudyPISMO-1.pdf

opublikowany

23/05/2020

typ dokumentu

Stanowiska organów władzy publicznej

autor/źródło

Sąd NajwyższyPan Sędzia SN Aleksander Stępkowski, który - po wyznaczeniu przez Pana Prezydenta RP - przejął kierowanie obradami Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN nie podjął decyzji prowadzących do usunięcia uchybień w czynnościach poprzedniego Przewodniczącego obradom, mających miejsce na Zgromadzeniu w dniach 8, 9, 12 i 13 maja 2020 r., o których Pan Prezydent RP został poinformowany pismem z dnia 12 maja 2020 r. Ich ilość i skala nie mogła być sanowana bez powtórzenia wadliwych czynności.
plik

PISMO-1.pdf

Pobierz

opublikowany

23/05/2020


typ dokumentu

Stanowiska organów władzy publicznej


autor/źródło

Sąd NajwyższyWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200