Wolności, prawa i obowiązki


Na podstawie analizy indywidualnych skarg RPO stwierdza, że obecnie obowiązujące regulacje dotyczące nadzoru nad stowarzyszeniami mogą prowadzić do nadużyć w tym obszarze i zwraca się z prośbą do ministra spraw wewnętrznych i administracji o zainicjowanie zmian w ustawie.    

typ dokumentu

Opinie RPO

opublikowany

2017

autor/źródło

Rzecznik Praw Obywatelskich

Źródło: rpo.gov.pl 

typ dokumentu

Opinie RPO

opublikowany

2017

autor/źródło

Rzecznik Praw Obywatelskich

Dokument zawiera uwagi RPO do opublikowanej 14 grudnia na stronach internetowych Sejmu „Informacji na temat zmian w organizacji pracy mediów w Parlamencie”, istotnie ograniczającej dziennikarzy. RPO zwraca uwagę na błędy formalne oraz materialne wprowadzanej regulacji.    

typ dokumentu

Opinie RPO

opublikowany

2016

autor/źródło

Rzecznik Praw Obywatelskich

Dokument zawiera zastrzeżenia RPO do wyemitowanego na antenie telewizji publicznej spotu, który w kontekście częstych postaw ksenofobicznych polskiego społeczeństwa jest bardzo niebezpieczny. RPO przypomina także, że zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji audycje i inne przekazy nie mogą zawierać treści nawołujących do nienawiści lub dyskryminujących ze względu na rasę, narodowość […]

typ dokumentu

Opinie RPO

opublikowany

2016

autor/źródło

Rzecznik Praw Obywatelskich

typ dokumentu

Akty powszechne

opublikowany

2016

autor/źródło

Akty powszechne

RPO krytykuje materiały wyemitowane na antenie TVP za podawanie fałszywych informacji oraz pominięcie innych. Sądzi, że nie sprzyja to budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, a ponadto budzi wątpliwości punktu widzenia poszanowania konstytucyjnej wolności zrzeszania się wyrażonej w Konstytucji. Wskazał także, że media nie mogą propagować działań sprzecznych z prawem, z polską racją stanu oraz postaw i poglądów […]

typ dokumentu

Opinie RPO

opublikowany

2016

autor/źródło

Rzecznik Praw Obywatelskich

tagi

, ,

RPO odnosi się do sytuacji byłego dziennikarza Radia RDC, który został pozbawiony możliwości zaproszenia do studia radiowego przedstawicieli Komitetu Obrony Demokracji. W wystąpieniu opisuje, jak podobne sytuacje negatywnie wpływają na niezależność dziennikarską.  

typ dokumentu

Opinie RPO

opublikowany

2016

autor/źródło

Rzecznik Praw Obywatelskich

RPO przedstawia siedem postulatów: uchwalenie ustawy reprywatyzacyjnej; skatalogowanie istniejących potencjalnych roszczeń; wykonanie wyroku TK w sprawie P 46/13 i znowelizowanie przepisów umożliwiających podważanie dawnych decyzji administracyjnych; wykonanie wyroków TK dotyczących odszkodowań za przejęte grunty warszawskie; opieranie się o orzecznictwo ETPC oraz TK przy ewentualnym miarkowaniu kompensat; szczególne potraktowanie lokatorów mieszkających w reprywatyzowanych kamienicach; zintensyfikowanie działań Prokuratury […]

typ dokumentu

Opinie RPO

opublikowany

2016

autor/źródło

Rzecznik Praw Obywatelskich


Najnowsze wpisy