Koronawirus a wybory prezydenckie. Czym grozi głosowanie podczas epidemii? Analiza Bartłomieja MichalakaB_Michalak_Koronawirus-a-wybory.pdf

opublikowany

21/03/2020

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

autor/źródło

Organizacje pozarządoweRozprzestrzenianie się epidemii koronawirusa w Polsce nie wstrzymało prac nad przygotowaniem zarządzonych na dzień 10 maja 2020 roku wyborów Prezydenta RP. W ostatnich dniach coraz częściej słychać jednak pytania o możliwość przełożenia wyborów prezydenckich czy wręcz wezwania do ich przełożenia.Zgodnie z prawem zarządzone wybory muszą się odbyć w wyznaczonym terminie. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej przewiduje jako wyjątek od tej reguły jedynie wprowadzenie któregoś ze stanów nadzwyczajnych, opisanych w rozdziale XI. W czasie trwania stanu nadzwyczajnego oraz 90 dni po jego zakończeniu nie mogą być przeprowadzane wybory do Sejmu, Senatu, organów samorządu terytorialnego oraz wybory Prezydenta Rzeczypospolitej, a kadencje tych organów ulegają odpowiedniemu przedłużeniu (art. 228 ust. 6 Konstytucji RP). Dopóki zatem taki stan nie zostanie wprowadzony, nie ma żadnej prawnej możliwości, aby wybory „zawiesić” czy przełożyć termin ich przeprowadzenia. Trzeba jednak się zastanowić, czy przeprowadzenie tych wyborów w warunkach trwającej w Polsce epidemii koronawirusa oraz związanych z nią problemów i ograniczeń wynikających z ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego jest w ogóle możliwe z logistycznego oraz wyborczo-prawnego punktu widzenia oraz z jakimi wiąże się to konsekwencjami?

 

Bartłomiej Michalak – dr hab., profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie. Specjalista z zakresu prawa wyborczego i referendalnego, teorii systemów wyborczych, procedur decyzyjnych oraz partii politycznych i systemów partyjnych. Stały ekspert prawa wyborczego Fundacji im. Stefana Batorego w Warszawie.


plik

B_Michalak_Koronawirus-a-wybory.pdf

Pobierz

opublikowany

21/03/2020


typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów


autor/źródło

Organizacje pozarządoweWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200