Wolności, prawa i obowiązki


Prezydent RP; Weto ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw; 26.09.2015

typ dokumentu

Wniosek

opublikowany

2015

autor/źródło

Prezydent RP

Dnia 26 października 2015 r. Prezydent RP zawetował:     1. Ustawę z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw. 2. Ustawę z dnia 11 września 2015 r. o ratyfikacji Poprawki dauhańskiej do Protokołu z Kioto do Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie […]

typ dokumentu

Wniosek

opublikowany

2015

autor/źródło

Prezydent RP

Prezydent RP; Weto ustawy o zmianie ustawy o lasach; 26.10.2015

typ dokumentu

Wniosek

opublikowany

2015

autor/źródło

Prezydent RP

Prezydent RP; Skierowanie Ustawy o uzgodnieniu płci do ponownego rozpatrzenia; 02.10.2015

typ dokumentu

Wniosek

opublikowany

2015

autor/źródło

Prezydent RP

typ dokumentu

Orzeczenia sądowe

opublikowany

2010

autor/źródło

Trybunał Konstytucyjny

typ dokumentu

Akty powszechne

opublikowany

2009

autor/źródło

Akty powszechne

typ dokumentu

Projekty aktów

autor/źródło

Akty powszechne

tagi

typ dokumentu

Akty powszechne

autor/źródło

Akty powszechne

tagi

,

typ dokumentu

Akty powszechne

autor/źródło

Akty powszechne


Najnowsze wpisy