Wystąpienie RPO do Prezesa Rady Ministrów o reprywatyzacjiReprywatyzacja-Wystąpienie-do-Prezes-Rady-Ministrów-7-pazdziernik-2016.pdf

opublikowany

07/10/2016

typ dokumentu

Opinie RPO

autor/źródło

Rzecznik Praw ObywatelskichRPO przedstawia siedem postulatów: uchwalenie ustawy reprywatyzacyjnej; skatalogowanie istniejących potencjalnych roszczeń; wykonanie wyroku TK w sprawie P 46/13 i znowelizowanie przepisów umożliwiających podważanie dawnych decyzji administracyjnych; wykonanie wyroków TK dotyczących odszkodowań za przejęte grunty warszawskie; opieranie się o orzecznictwo ETPC oraz TK przy ewentualnym miarkowaniu kompensat; szczególne potraktowanie lokatorów mieszkających w reprywatyzowanych kamienicach; zintensyfikowanie działań Prokuratury […]RPO przedstawia siedem postulatów:

  • uchwalenie ustawy reprywatyzacyjnej;
  • skatalogowanie istniejących potencjalnych roszczeń;
  • wykonanie wyroku TK w sprawie P 46/13 i znowelizowanie przepisów umożliwiających podważanie dawnych decyzji administracyjnych;
  • wykonanie wyroków TK dotyczących odszkodowań za przejęte grunty warszawskie;
  • opieranie się o orzecznictwo ETPC oraz TK przy ewentualnym miarkowaniu kompensat;
  • szczególne potraktowanie lokatorów mieszkających w reprywatyzowanych kamienicach;
  • zintensyfikowanie działań Prokuratury w sprawach reprywatyzacyjnych.

plik

Reprywatyzacja-Wystąpienie-do-Prezes-Rady-Ministrów-7-pazdziernik-2016.pdf

Pobierz

typ dokumentu

Opinie RPO


autor/źródło

Rzecznik Praw ObywatelskichWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200