Wolności, prawa i obowiązki


RPO zwraca uwagę na niezbędność poprawy uchybień, które ograniczają prawo obywateli do uzyskiwania informacji, m.in. duże opóźnienie w publikowaniu informacji na portalu ekoportal.gov.pl Ministerstwa Środowiska, co uniemożliwia skuteczną interwencję organizacji społecznych zajmujących się ochroną przyrody.  

typ dokumentu

Opinie RPO

opublikowany

2017

autor/źródło

Rzecznik Praw Obywatelskich

Ustawa o szczególnych zasadach usuwania skutków prawnych decyzji reprywatyzacyjnych dotyczących nieruchomości warszawskich, wydanych z naruszeniem prawa

typ dokumentu

Akty powszechne

opublikowany

2017

autor/źródło

Akty powszechne

Na podstawie analizy indywidualnych skarg RPO stwierdza, że obecnie obowiązujące regulacje dotyczące nadzoru nad stowarzyszeniami mogą prowadzić do nadużyć w tym obszarze i zwraca się z prośbą do ministra spraw wewnętrznych i administracji o zainicjowanie zmian w ustawie.    

typ dokumentu

Opinie RPO

opublikowany

2017

autor/źródło

Rzecznik Praw Obywatelskich

Źródło: rpo.gov.pl 

typ dokumentu

Opinie RPO

opublikowany

2017

autor/źródło

Rzecznik Praw Obywatelskich

Dokument zawiera uwagi RPO do opublikowanej 14 grudnia na stronach internetowych Sejmu „Informacji na temat zmian w organizacji pracy mediów w Parlamencie”, istotnie ograniczającej dziennikarzy. RPO zwraca uwagę na błędy formalne oraz materialne wprowadzanej regulacji.    

typ dokumentu

Opinie RPO

opublikowany

2016

autor/źródło

Rzecznik Praw Obywatelskich

Dokument zawiera zastrzeżenia RPO do wyemitowanego na antenie telewizji publicznej spotu, który w kontekście częstych postaw ksenofobicznych polskiego społeczeństwa jest bardzo niebezpieczny. RPO przypomina także, że zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji audycje i inne przekazy nie mogą zawierać treści nawołujących do nienawiści lub dyskryminujących ze względu na rasę, narodowość […]

typ dokumentu

Opinie RPO

opublikowany

2016

autor/źródło

Rzecznik Praw Obywatelskich

typ dokumentu

Akty powszechne

opublikowany

2016

autor/źródło

Akty powszechne


Najnowsze wpisy