Wolności, prawa i obowiązki


typ dokumentu

Projekty aktów

opublikowany

2016

autor/źródło

Akty powszechne

Poselski projekt

typ dokumentu

Projekty aktów

opublikowany

2016

autor/źródło

Sejm i Senat

tagi

typ dokumentu

Stanowiska organów władzy publicznej

opublikowany

2016

autor/źródło

Organy administracji publicznej

RPO postuluje o wprowadzenie rozwiązań, które ograniczą źródła zanieczyszczenia. W dokumencie powołuje się na dane Wojewódzkich Inspektorów Ochrony Środowiska oraz zwraca uwagę na pozwanie Polski przez Komisję Europejską przed Trybunał Sprawiedliwości UE.

typ dokumentu

Opinie RPO

opublikowany

2016

autor/źródło

Rzecznik Praw Obywatelskich

RPO zaskarżył do TK ustawę z 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji. Dokument zawiera argumentację na uzasadnienie niekonstytucyjności przepisów, łamiących gwarancję wolności słowa i wolności mediów.  

typ dokumentu

Opinie RPO

opublikowany

2016

autor/źródło

Rzecznik Praw Obywatelskich

RPO krytykuje wypowiedzi ministra środowiska na temat wniosków zamieszczonych w Bilansie otwarcia przeprowadzonym w Ministerstwie Środowiska, które zawierają negatywną ocenę występowania w kampaniach społecznych osób homoseksualnych i promowania „ideologii gender”.  

typ dokumentu

Opinie RPO

opublikowany

2016

autor/źródło

Rzecznik Praw Obywatelskich

RPO zwraca się o przekazanie informacji na temat prac nad nowelizacją procedury administracyjnej, które miałyby zapobiec wydawaniu z rażącym naruszeniem prawa nieważności decyzji administracyjnych związanych m.in. z reprywatyzacją.      

typ dokumentu

Opinie RPO

opublikowany

2016

autor/źródło

Rzecznik Praw Obywatelskich

typ dokumentu

Orzeczenia sądowe

opublikowany

2010

autor/źródło

Trybunał Konstytucyjny

typ dokumentu

Akty powszechne

opublikowany

2009

autor/źródło

Akty powszechne


Najnowsze wpisy