Wystąpienie RPO do Ministra Zdrowia w sprawie klauzuli sumienia aptekarzyWystąpienie-do-Ministra-Zdrowia-w-sprawie-powoływania-się-przez-farmaceutów-na-klauzulę-sumienia.pdf

opublikowany

25/09/2017

typ dokumentu

Opinie RPO

autor/źródło

Rzecznik Praw ObywatelskichRPO zwrócił się do Ministra z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie farmaceutów, którzy odmawiają sprzedaży środków antykoncepcyjnych ze względu na klauzulę sumienia. RPO zwraca uwagę na to, że zarówno Główny Inspektor Farmaceutyczny, jak i Europejski Trybunał Praw Człowieka zajęli stanowisko, zgodnie z którym farmaceuci nie mają prawa odmówić sprzedaży takich środków.RPO zwrócił się do Ministra z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie farmaceutów, którzy odmawiają sprzedaży środków antykoncepcyjnych ze względu na klauzulę sumienia. RPO zwraca uwagę na to, że zarówno Główny Inspektor Farmaceutyczny, jak i Europejski Trybunał Praw Człowieka zajęli stanowisko, zgodnie z którym farmaceuci nie mają prawa odmówić sprzedaży takich środków.


plik

Wystąpienie-do-Ministra-Zdrowia-w-sprawie-powoływania-się-przez-farmaceutów-na-klauzulę-sumienia.pdf

Pobierz

opublikowany

25/09/2017


typ dokumentu

Opinie RPO


autor/źródło

Rzecznik Praw ObywatelskichWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200