Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości w sprawie obowiązkowego nagrywania czynności w postępowaniu karnymWystąpienie-do-Ministra-Sprawiedliwości-w-sprawie-zapewnienia-stronom-postępowania-karnego-pełnego-i-realnego-wglądu-w-przebieg-czynności-procesowych-1.pdf

opublikowany

24/10/2017

typ dokumentu

Opinie RPO

autor/źródło

Rzecznik Praw ObywatelskichDokument dotyczy treści przepisu art. 147 Kodeksu postępowania karnego, zgodnie z którym istnieje możliwość nagrywania dźwięku lub filmu w postępowaniach karnych po wcześniejszym uprzedzeniu o tym fakcie osób uczestniczących w danej czynności. RPO apeluje o wprowadzenie obowiązku nagrywania czynności protokołowanych w postępowaniu karnym (czyli np. przesłuchań), co zapewniłoby oparcia rozstrzygnięcia na faktach poprzez umożliwienie dosłownego odtworzenia […]Dokument dotyczy treści przepisu art. 147 Kodeksu postępowania karnego, zgodnie z którym istnieje możliwość nagrywania dźwięku lub filmu w postępowaniach karnych po wcześniejszym uprzedzeniu o tym fakcie osób uczestniczących w danej czynności. RPO apeluje o wprowadzenie obowiązku nagrywania czynności protokołowanych w postępowaniu karnym (czyli np. przesłuchań), co zapewniłoby oparcia rozstrzygnięcia na faktach poprzez umożliwienie dosłownego odtworzenia dowodu z zeznań, wyjaśnień, czy też ustnej opinii biegłego w przypadku powstania wątpliwości co do ich treści.

 


plik

Wystąpienie-do-Ministra-Sprawiedliwości-w-sprawie-zapewnienia-stronom-postępowania-karnego-pełnego-i-realnego-wglądu-w-przebieg-czynności-procesowych-1.pdf

Pobierz

opublikowany

24/10/2017


typ dokumentu

Opinie RPO


autor/źródło

Rzecznik Praw ObywatelskichWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200