Wystąpienie RPO w sprawie nowelizacji ustawy o ochronie przyrodyWystąpienie-do-Przewodniczącego-Komisji-Ochrony-Środowiska-Zasobów-Naturalnych-i-Leśnictwa-Sejmu-RP-w-sprawie-nowelizacji-ustawy-o-ochronie-przyrody.pdf

opublikowany

22/07/2017

typ dokumentu

Opinie RPO

autor/źródło

Rzecznik Praw ObywatelskichRPO porusza kwestię niezachowania równowagi pomiędzy ochroną środowiska a prawem własności w nowelizacji ustawy o ochronie przyrody. Dokument zawiera postulat, by nadano organom ochrony przyrody uprawnienia do wniesienia – w rozsądnym terminie i w przewidzianych prawem przypadkach – sprzeciwu od zamiaru wycinki.RPO porusza kwestię niezachowania równowagi pomiędzy ochroną środowiska a prawem własności w nowelizacji ustawy o ochronie przyrody. Dokument zawiera postulat, by nadano organom ochrony przyrody uprawnienia do wniesienia – w rozsądnym terminie i w przewidzianych prawem przypadkach – sprzeciwu od zamiaru wycinki.


plik

Wystąpienie-do-Przewodniczącego-Komisji-Ochrony-Środowiska-Zasobów-Naturalnych-i-Leśnictwa-Sejmu-RP-w-sprawie-nowelizacji-ustawy-o-ochronie-przyrody.pdf

Pobierz

typ dokumentu

Opinie RPO


autor/źródło

Rzecznik Praw ObywatelskichWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200