Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustawprojekt_prawa-pacjenta.pdf

opublikowany

15/07/2016

typ dokumentu

Projekty aktów

autor/źródło

Akty powszechne


plik

projekt_prawa-pacjenta.pdf

Pobierz

typ dokumentu

Projekty aktów


autor/źródło

Akty powszechneWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200