Wystąpienie RPO do Ministra Sprawiedliwości dot. funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w warunkach obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznegoWystąpienie-do-MS-18.03.2020.pdf

opublikowany

18/03/2020

typ dokumentu

Opinie RPO

autor/źródło

Rzecznik Praw ObywatelskichPrezydium Naczelnej Rady Adwokackiej, Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych, Zarząd SSP „Iustitia”, Stowarzyszenie Adwokackie Defensor Iuris zwróciły się do przedstawicieli władzy wykonawczej i ustawodawczej o wypracowanie rozwiązań ustawowych regulujących funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości w okresie pandemii.Środowiska te zwróciły uwagę, że regulacje winny uwzględniać zarówno bezpieczeństwo zdrowotne obywateli, jak i konieczność zapewnienia przez państwo polskie realizacji jego podstawowych zadań, do których należy sprawowanie wymiaru sprawiedliwości. Fizyczny dostęp interesantów do sądów został bardzo ograniczony, strony i pełnomocnicy nie mają m.in. dostępu do akt. Rozprawy i posiedzenia jawne są przez sądy odwoływane. Poza tym jednak sądy nadal pracują, wydawane są orzeczenia naposiedzeniach niejawnych, zaś sekretariaty wykonują zarządzenia. […]


plik

Wystąpienie-do-MS-18.03.2020.pdf

Pobierz

opublikowany

18/03/2020


typ dokumentu

Opinie RPO


autor/źródło

Rzecznik Praw ObywatelskichWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200