Ustrój


Opinia na temat zgodności z Konstytucją RP poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw [druk sejmowy 1491] w zakresie zgodności z Konstytucją RP umocowania Ministra Sprawiedliwości do powoływania prezesów sądów bez udziału organów samorządu sędziowskiego i zgodności z Konstytucją RP powoływania na prezesów sądów sędziów z […]

typ dokumentu

Inne

opublikowany

2017

autor/źródło

Inne

Opinia prawna o zgodności z Konstytucją RP projektu nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw – ekspert wskazany przez Posła Krzysztofa Brejzę Zastępcę Przewodniczącego Komisji Ustawodawczej

typ dokumentu

Inne

opublikowany

2017

autor/źródło

Inne

Opinia na temat zgodności z Konstytucją RP poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw [druk sejmowy 1491] w zakresie zgodności z Konstytucją RP umocowania Ministra Sprawiedliwości do powoływania prezesów sądów bez udziału organów samorządu sędziowskiego i zgodności z Konstytucją RP powoływania na prezesów sądów sędziów z […]

typ dokumentu

Inne

opublikowany

2017

autor/źródło

Inne

Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu 8 maja 2017 r. zajęła stanowisko w kwestii zgodności z Konstytucją RP dwóch projektów ustaw będących obecnie przedmiotem prac parlamentarnych. Pierwszym z nich jest rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1423), drugim – poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1491).

typ dokumentu

Inne

opublikowany

2017

autor/źródło

Inne

Dokument zawiera wskazania RPO, jak zapobiegać torturom na policji. Jego główną sugestią jest dostęp do adwokata od momentu zatrzymania. Wystąpienie zawiera opisy spraw (wraz z ich sygnaturami) i podaje konkretne przykłady tortur.

typ dokumentu

Opinie RPO

opublikowany

2017

autor/źródło

Rzecznik Praw Obywatelskich

Włączenie „dublerów” do składu orzekającego TK (sprawa SK 3/11)

typ dokumentu

Akty wewnętrzne

opublikowany

2017

autor/źródło

Trybunał Konstytucyjny


Najnowsze wpisy