Oto elita „dobrej zmiany”. Lista 127 sędziów i prawników zaproszonych przez KRS na zamkniętą imprezę

Udostępnij

Dziennikarka, publicystka prawna, w latach 1989–2017 publicystka dziennika „Gazeta Wyborcza”, od 2017 publicystka tygodnika „Polityka”, laureatka Nagrody im. Dariusza Fikusa…

Więcej

Listę zaproszonych można uznać za spis prawniczej elity „dobrej zmiany”. Jest na niej 72 sędziów, są prokuratorzy, naukowcy, wykładowcy, funkcjonariusze publiczni. W sumie 123 osoby. Warto zachować dla historii ich nazwiska. Lista pochodzi z KRS7 grudnia 2018 prezydent Andrzej Duda przyjął w Belwederze uczestników konferencji organizowanej przez Krajową Radę Sadownictwa z okazji 100-lecia niezawisłego wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Zaproszenia na konferencję rozsyłała KRS, kierując się sobie wiadomymi kryteriami.

 

Listę zaproszonych można uznać za spis prawniczej elity „dobrej zmiany”. Jest na niej 72 sędziów, są prokuratorzy, naukowcy, wykładowcy, funkcjonariusze publiczni. W sumie 123 osoby.

 

Niektórzy z sędziów od czasu objęcia rządów przez PiS wielokrotnie awansowali, często pełnią też po kilka funkcji, np. w Ministerstwie Sprawiedliwości i KRS. I funkcje kierownicze w sądach.

 

W środowisku sędziowskim komentuje się to zdarzenie – konferencję i zaproszenie na spotkanie z prezydentem – jako wyjątkowe i bez precedensu.

 

Do tej pory, jeśli KRS (przed „dobrą zmianą”) organizowała konferencję, informacja o niej wisiała w sądach i można się było zapisać – nie w charakterze prelegenta, ale uczestnika. Tym razem o konferencji sędziowie nie byli poinformowani, zatem miała być to impreza wewnętrzna prawników „dobrej zmiany”.

 

Warto zachować dla historii ich nazwiska. Lista pochodzi z KRS.

 

Do tej pory dokumentowaliśmy zachowania sędziów, którzy dochowują wierności zasadzie niezawisłości i niezależności sądownictwa. Tak powstała Lista sędziów wolności.

 

Zobacz: Sędziowie wolności [AKTUALIZOWANA LISTA SIEDLECKIEJ – JUŻ 297 NAZWISK]

 

Teraz neo KRS stworzyła listę tych sędziów, prokuratorów, prawników, naukowców którzy dochowują wierności partii rządzącej.

 


 

Lista osób uczestniczących w spotkaniu z Andrzejem Dudą. Belweder, 7 grudnia 2018 r., godz. 12., VIP

 

1. CZAJKOWSKI Dariusz, SSN, P.o. Prezes, Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego
2. GAŁUSZKA-GÓRSKA Agata, Prok., Zastępca Prokuratora Generalnego
3. HERNAND Robert, Prok., Zastępca Prokuratora Generalnego
4. JOHANN Wiesław, Wiceprzewodniczący KRS, sędzia TK w stanie spoczynku
5. MAJCHROWSKI Jan, Prof. UW dr hab., SSN p.o. Prezes Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego
6. MAZUR Leszek, Przewodniczący KRS, sędzia Sądu Okręgowego w Częstochowie
7. MUSZYŃSKI Mariusz, Prof. UKSW dr hab., Wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego
8. POZORSKI Andrzej, Prok., Zastępca Prokuratora Generalnego – Dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
9. SCHAB Piotr, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych
10. SURA Rafał, Prof. KUL dr hab., Członek Rady Polityki Pieniężnej
11. ŚWIĘCZKOWSKI Bogdan, Prok., I Zastępca Prokuratora Generalnego – Prokurator Krajowy
12. ANDRZEJEWSKI Piotr Łukasz, Sędzia Trybunału Stanu
13. ANTKOWIAK Kamil, Sędzia Sądu Rejonowego dla Poznania-Nowego Miasta i Wildy 2
14. BEDNAREK Małgorzata, SSN, sędzia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego
15. BLACHOWSKI Paweł, Prokurator Okręgowy w Warszawie
16. BLETEK Irena, SSR, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie
17. BŁENCKI Ryszard, SSR, Wiceprezes Sądu Rejonowego w Słupsku
18. BOCHNIAK Irena, SSR, Prezes Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie
19. BOJAŃCZYK Antoni, prof. UW dr hab., SSN, Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego
20. BOSEK Leszek, prof. UW dr hab., SSN Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego
21. BRYL Jacek, SSR, Wiceprezes Sądu Rejonowego w Elblągu
22. BUKIEWICZ Michał, SSR, Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi Południe w Warszawie
23. CICHOŃ Zbigniew, Senator RP
24. CIEPŁY Filip, Dr hab., Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL
25. CZUBIK Paweł, prof. UEK dr hab., SSN Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego
26. DANILUK Jerzy, SSO, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Lublinie
27. DROŻDŻEJKO Zygmunt, SSO, Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie
28. DUDEK Dariusz, Prof. dr hab., Katolicki Uniwersytet Lubelski
29. Dubowski Mariusz, Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście Północ
30. FELIŃCZAK Ewa, SSR, Prezes Sądu Okręgowego we Włocławku
31. FIEDORCZYK Piotr, Prof. UwB dr hab., Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku 3
32. GONTARSKI Waldemar, Dr hab., Dziekan Zamiejscowego Wydziału Prawa w Londynie, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
33. HAAK Henryk, Prof. USz dr. hab., sędzia Sądu Okręgowego w Kaliszu
34. HANUSZ Antoni, Prof. dr. hab., prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego
35. IWANIEC Jakub, SSR dla Warszawy-Mokotowa, del. Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Nadzoru Administracyjnego
36. IWANIUK Paweł, SSO, Prezes Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie
37. JABŁOŃSKI Mariusz, SSO, Wiceprezes Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w W-wie
38. JANECZEK Tomasz, Prokurator Regionalny w Katowicach
39. KAFLAK-JANUSZKO Hanna, Sędzia Sądu Rejonowego w Słupsku
40. KALLAS Marian, Prof. dr hab., Dziekan Wydziału Prawa i Administracji, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
41. KLIŚ Dariusz, SSO, Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze 42. KLUSKA Łukasz, SSR, Prezes Sądu Rejonowego w Pruszkowie
43. KŁAK Czesław, Prof. WSPiA dr hab., Sędzia Trybunału Stanu, WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa, członek Rady Polityki Penitencjarnej przy MS
44. KONERT Anna, Prof. nadzw. dr hab., Dziekan Wydziału Prawa i Administracji, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
45. KORZENIEWSKI Krzysztof, SSR, Prezes Sądu Rejonowego w Braniewie
46. KORZENIOWSKI Piotr, Prof. UŁ dr. hab., Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Łódzki, Kierownik Zakładu Prawa Ochrony Środowiska
47. KOTOWSKI Artur, dr, Dziekan Wydziału Prawa w Warszawie, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
48. KOWALCZYK Piotr, Prok., Prokuratura Krajowa, Zastępca Dyrektora Departamentu do Spraw Przestępczości Gospodarczej
49. KSIĘŻAK Paweł Sławomir, dr hab. prof. UŁ, SSN Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego
50. KWAŚNIEWSKI Jerzy, Adw., Prezes Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
51. LASOTA Michał, prezes Sądu Rejonowego w Nowym Mieście Lubawskim, Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych
52. LEMAŃSKA Joanna Bożena, dr hab., SSN Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego
53. ŁABNO Anna, Prof. dr hab., Uniwersytet Śląski
54. ŁABUDA Jacek, SSO, Wiceprezes Sądu Okręgowego Warszawa-Praga
55. ŁOBODZIŃSKA Marta, Prezes Sądu Okręgowego w Radomiu
56. MAĆKOWIAK Rafał, Prokurator Regionalny w Poznaniu 57. MALUDY Artur, Prokurator Regionalny w Szczecinie
58. MAREK Agnieszka, SSR, Prezes Sądu Rejonowego w Śremie
59. MARTOWICZ Beata, Sędzia Sądu Rejonowego w Przemyślu
60. MAZUR Witold Antoni, SSA, Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach 61. MICHAŁOWICZ Andrzej, SSR, Prezes Sądu Okręgowego w Słupsku
62. MIGDA Bartłomiej, SSR, Prezes Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie
63. NANOWSKA Patrycja, asystent sędziego, Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego
64. NASZCZYŃSKA Katarzyna, SSR, Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Legislacyjny Prawa Karnego
65. NICZYPORUK Janusz ,prof. dr hab., SSN Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego
66. NICZYPORUK Piotr, Prof. dr hab., Kierownik Katedry Prawa Rzymskiego, Uniwersytet w Białymstoku
67. NIEDZIELAK Piotr Sławomir, sędzia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego
68. OLIWA Mieczysław, SSO Prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy
69. PAWEŁCZYK-WOICKA Dagmara, sędzia, Członek KRS
70. PAWŁYSZCZE Dariusz, SSO, Dyrektor Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych w Min. Sprawiedliwości
71. PERKOWSKI Maciej, Prof. dr hab., Prodziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
72. PIENIĄŻEK Elżbieta, Prokurator Regionalny w Białymstoku
73. PILITOWSKI Bartosz, Prezes Fundacji Court Watch Polska
74. PRAGŁOWSKI Maciej, SSR, Wiceprezes Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
75. PRAX Szczepan, SNSA, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach
76. RADZIK Przemysław, prezes Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim, Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych
77. ROGOWSKI Artur, Prokurator Regionalny we Wrocławiu
78. ROGUSKI Marcin, Sędzia Sądu Rejonowego w Gryfinie
79. ROMELCZYK Jakub, Zastępca Prokuratora Regionalnego w Warszawie
80. RÓŻAŃSKI Mieczysław, Ks. Prof. UWM dr. hab., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
81. RUSEK Berenika, SSR, Wiceprezes Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
82. RYŚ Rafał, SSO, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku
83. SADLIK Ryszard, SSO, Prezes Sądu Okręgowego w Kielcach 84. SADOWSKI Mirosław, prof. UWr dr hab., SSN Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego
85. SARAMAGA Jacek, SSO, Prezes Sądu Okręgowego w Przemyślu
86. SITARZ Mirosław, Ks. prof., Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL
87. SKOWRON Andrzej, SSR w Tarnowie, del. Ministerstwo Sprawiedliwości, Departament Nadzoru Administracyjnego
88. SKRZYSZOWSKI Piotr, SSR, Prezes Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
89. SŁOWIK Bogusław, SSO, Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie
90. SMOLEŃ Wojciech, Prok., Prokuratura Regionalna w Warszawie, Naczelnik Wydziału I do Spraw Walki z Przestępczością Gospodarczą
91. SOWA Magdalena, Prok., Prokuratura Okręgowa w Warszawie
92. STADNICZEŃKO Stanisław L., Prof. dr hab., Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie 93. STANKOWSKI Adrian, TV Republika – Prowadzący konferencję
94. STANKOWSKI Jerzy, SNSA, Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
95. STASIKOWSKI Rafał, dr, SSR Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach
96. STELINA Jakub, Prof. dr hab., Dziekan Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytet Gdański
97. SZCZEPANIEC Maria, dr hab. prof. UKSW, SSN Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego
98. SZELIGA Andrzej, Prokurator Regionalny w Warszawie
99. SZMULIK Bogumił, Prof. UKSW dr. hab., Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
100. SZUBERT Jarosław, Prokurator Regionalny w Łodzi
101. ŚLIWIŃSKA-BUŚKIEWICZ Kinga, SSR, Wiceprezes Sądu Rejonowego w Koninie
102. ŚWIĘCH Małgorzata, SSR, Prezes Sądu Rejonowego w Myślenicach
103. TARWACKA Anna, Prof. UKSW dr hab., prodziekan Wydziału Prawa i Administracji, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
104. TERLECKI Rafał, SSO, Prezes Sądu Okręgowego w Gdańsku
105. THIEL-ORNASS Kamila, sędzia w stanie spoczynku (Sąd Okręgowy w Gdańsku)
106. TOMASZEWSKI Waldemar, Eurodeputowany (ECR), Komisja LIBE, Litwa
107. TOMCZYŃSKI Adam Rafał, sędzia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego
108. TRZOPEK Andrzej, SSO, Prezes Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej
109. WALKOWIAK Agnieszka, SSR, Prezes Sądu Rejonowego w Elblągu
110. WIAK Krzysztof, Prof. KUL dr hab., Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, SSN Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego
111. WINIECKI Marek, SSR, Sąd Rejonowy dla Poznania–Grunwaldu i Jeżyc w Poznaniu
112. WITKOWSKI Ryszard Jacek, SSN, Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego
113. WOLNA-KUBICKA Katarzyna, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
114. WOŹNIAK Marek, Prokurator Regionalny w Krakowie
115. WYSOKIŃSKA-WALENCIAK Katarzyna, SSO, Wiceprezes Sądu Okręgowego w Krakowie
116. ZAKRZEWSKI Piotr, Dr hab. prof. KUL, Kierownik II Katedry Prawa Cywilnego, Instytut Prawa, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
117. ZGOLIŃSKI Igor, prof. nadzw. dr hab., SSO, Wiceprezes Sądu Okręgowego w Toruniu, Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Kujawsko Pomorskiej Szkoły Wyższej
118. ZIELIŃSKA Agnieszka, Sędzia Sądu Rejonowego w Wieliczce
119. ZWOLAK Paweł, SSR, Dyrektor Departamentu Nadzoru Administracyjnego w Ministerstwie Sprawiedliwości
120. ŻAK Jolanta, SSR, Wiceprezes Sądu Okręgowego w Gliwicach
121. ŻAK Piotr, Prok., Prokuratura Regionalna w Katowicach, del. Do Śląskiego Wydz. Zamiejscowego Prokuratury Krajowej
122. ŻMIJ Grzegorz, dr hab., SSN Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego
123. ŻYWICKI Piotr, SSO, Prezes Sądu Okręgowego w Elblągu.

 


 

Ewa Siedlecka jest publicystką „Polityki”. Tekst ukazał się najpierw na jej Blogu Konserwatywnym na portalu polityka.pl.Autor


Dziennikarka, publicystka prawna, w latach 1989–2017 publicystka dziennika „Gazeta Wyborcza”, od 2017 publicystka tygodnika „Polityka”, laureatka Nagrody im. Dariusza Fikusa…


Więcej

Opublikowany

21 stycznia 2019


Inne artykuły tego autora

04.03.2023

Znowu unik TSUE w sprawie neosędziów [Siedlecka]

02.03.2023

Przyłębska kontratakuje. Sędziowie ją ignorują. Chaos w Trybunale coraz większy

22.11.2022

Tomasz Piątek skazany. Wyrok jest, procesu nie było

19.09.2022

Władza nic nie musi. A obywatel ma słuchać i trzymać gębę na kłódkę… [Siedlecka]

09.08.2022

Sprawa Frasyniuka. Wyrok na wolność debaty [Siedlecka]

06.07.2022

Skok PiS na samorządy prawnicze podważy nasze prawo do sądu [Uchwały NRA i Rady Radców Prawnych]

21.04.2022

Dobra płaca za marną pracę: sędziowie Trybunału Przyłębskiej bogacą się i utajniają majątki

19.04.2022

Ręka rękę myje, czyli jak neo KRS walczy o bezkarność Nawackiego

03.04.2022

Konstytucja jest w nas. Wbrew temu, co głosi PiS, demokracja nie unieważnia praworządności

13.08.2021

Uprawomocnił się wyrok ETPCz, że dublerzy w TK nie są sędziami. Rząd PiS nie odwołał się

06.08.2021

Manowska okrakiem na barykadzie: po wyroku TSUE aresztuje pisma do Izby Dyscyplinarnej

27.03.2021

Nowe kłopoty PiS. Bunt narzędzi do zadań specjalnych

18.02.2021

W Gostyninie więcej „niebezpiecznych” się nie zmieści. Dyrektor się wreszcie zbuntował

12.01.2021

Skazani będą nadzorować sędziów?

08.01.2021

Czego takiego doświadczył Rokita? O „żarciku” prezydenta Dudy i kompromitacji urzędu RPO

22.12.2020

PiS spełnia obietnice – znosi immunitety. Opozycji. Na początek Scheuring-Wielgus

07.12.2020

Trybunał w Strasburgu oceni praktyki polskiej policji wobec demonstrantów

28.11.2020

Represje za niezależność. Prokurator nie chciał aresztu dla uczestniczki protestu, został przeniesiony

21.10.2020

Akcja „Anihilacja RPO” odwołana. Bunt w Trybunale Przyłębskiej narasta

19.10.2020

Siedlecka: PiS traktuje Trybunał jak prawną prostytutkęWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200