List profesorów prawa do Timmermansa: ustawa o SN powinna być pilnie rozpatrzona przez Trybunał Sprawiedliwości

Udostępnij

Konstytucjonalista, profesor Wydziału Prawa Uniwersytetu w Sydney, dziekan Wydziału Prawa Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji (2003-2006), profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego,…

Więcej

Profesorowie prawa z całego świata piszą do wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa TimmermansaProfesorowie prawa z całego świata piszą do wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa. Sygnatariuszami są m.in. prof. Wojciech Sadurski, prof. Marcin Matczak i prof. Tomasz Tadeusz Koncewicz, którzy zasiadają w Radzie Archiwum Osiatyńskiego.

 

Tekst listu w języku polskim

 

List

 

do Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej

 

Fransa Timmermansa

 

8 czerwca 2018 roku

 

 

Szanowny Panie Wiceprzewodniczący,

 

Zwracamy się do Pana jako naukowcy zajmujący się prawem, w tym konstytucyjnym, którym szczególnie bliskie są Unia Europejska, demokracja i rządy prawa.

 

Jesteśmy przekonani, że przyszedł czas, aby unijne instytucje, a zwłaszcza Komisja, powzięły natychmiastowe i zdecydowane kroki, aby odpowiedzieć na niedawne działania polskiego rządu, które sprowadzają się do ataku na rządu prawa w tym kraju. Rząd Prawa i Sprawiedliwości przyjął ustawy dotyczące sądów, Krajowej Rady Sądownictwa i Sądu Najwyższego, które, rozpatrywane łącznie, znacząco podważają niezależność sądownictwa i podporządkowują sądownictwo partii rządzącej.

 

Wszczęta już procedura w trybie artykułu 7 Traktatu o Unii Europejskiej do tej pory przyniosła jedynie kosmetyczne nowelizacje przyjętych przez rząd w Polsce ustaw. Jesteśmy przekonani, że ustawa o Sądzie Najwyższym powinna pilnie, natychmiastowo stać się przedmiotem procedury w trybie art. 258 i art. 259 Traktatu o UE, aby zwrócić uwagę na naruszenie przepisów zawartych w artykułach 2, 4(3) i 19(1) Traktatu o UE, które pociągnie za sobą wejście w życie ustawy o Sądzie Najwyższym.

 

Ustawa o Sądzie Najwyższym wchodzi w życie z początkiem lipca i, co jest obecnie planowane, konstytucyjna kadencja znacznej części urzędujących sędziów SN wygaśnie. W połączeniu ze zwiększeniem liczby miejsc w Sądzie Najwyższym oznacza to, że nowa, upolityczniona Krajowa Rada Sądownictwa, wybrana przez partię rządzącą, będzie mogła wyznaczyć większość sędziów Sądu Najwyższego. Uważamy, że stoi to wprost w sprzeczności z praworządnością, którą artykuł 2 Traktatu o UE uznaje za kluczową wartość Unii Europejskiej i podstawowy warunek niezależności sądownictwa, który jest głównym elementem praworządności.

 

Nakłaniamy Komisję, aby powzięła natychmiastowe, konieczne kroki w celu uruchomienia procedury w trybie art. 258, co umożliwiłoby Trybunałowi Sprawiedliwości, jeśli ustawa o SN nie zostanie zmieniona, orzec co do niej.

 

Oprócz zagrożenia dla praworządności w Polsce, uważamy, że stawką jest wiarygodność całej Unii Europejskiej i jej przywiązania do praworządności.

 

Z poważaniem

 

Wojciech Sadurski, Uniwersytet w Sydney, Uniwersytet Warszawski

 

Gráinne de Búrca, Uniwersytet w Nowym Jorku

 

Bruce Ackerman, Uniwersytet Yale

 

Jan Barcz, Uniwersytet Koźminskiego

 

Monica Claes, Uniwersytet w Maastricht

 

Paul Craig, Uniwersytet Oksfordzki

 

Bruno de Witte, Uniwersytet w Maastricht i Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji

 

Gábor Halmai, Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji

 

Ronald Janse, Open University w Heerlen w Holandii

 

Daniel Kelemen, Uniwersytet Rutgers

 

Claire Kilpatrick, Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji

 

Tomasz Tadeusz Koncewicz, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Princeton (LAPA)

 

Martin Krygier, Uniwersytet Nowej Południowej Walii

 

Mattias Kumm, WZB Berlin i Uniwersytet w Nowym Jorku

 

Marcin Matczak, Uniwersytet Warszawski

 

Vlad Perju, Boston College

 

Laurent Pech, Uniwersytet Middlesex w Londynie

 

Kim Lane Scheppele, Uniwersytet w Princeton

 

Robert Schuetze, Uniwersytet Durham i Kolegium Europejskie w Brugii

 

Joanne Scott, Europejski Instytut Uniwersytecki we Florencji

 

Maximilian Steinbeis,  Verfassungsblog

 

Neil Walker, Uniwersytet w Edynburgu

 

Stephen Weatherill, Uniwersytet Oksfordzki

 

 

Zobacz art. 258 Traktatu o TUE

Art. 258:
Jeśli Komisja uzna, że Państwo Członkowskie uchybiło jednemu z zobowiązań, które na nim ciążą na mocy Traktatów, wydaje ona uzasadnioną opinię w tym przedmiocie, po uprzednim umożliwieniu temu Państwu przedstawienia swych uwag.

Jeśli Państwo to nie zastosuje się do opinii w terminie określonym przez Komisję, może ona wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

 

 

Tekst listu w języku angielskim

 

European Commission

 

8 June, 2018

 

Dear Vice-President Timmermans,

 

We write as legal and constitutional scholars who are particularly concerned with the European Union, democracy, and the rule of law.

 

We believe that the time has come for the EU institutions, and the Commission in particular, to take urgent and decisive steps to respond to recent actions of the Polish government that constitute an assault on the rule of law in that country.  The Law and Justice government has adopted laws relating to the courts, the National Council of the Judiciary and the Supreme Court which, when taken together, substantially undermine judicial independence and subordinate the judiciary to the governing party.

 

The procedure already initiated under Article 7 TEU has thus far brought about only cosmetic amendments to the laws introduced by the government of Poland.  We believe that the law on the Supreme Court should be made the subject of urgent and immediate infringement proceedings under Article 258 and Article 279 TFEU to highlight the violation of provisions such as Articles 2, 4(3) and 19(1) of the Treaty on European Union that the law on the Supreme Court would bring about.

 

If the law on the Supreme Court enters into force in the beginning of July, as is currently planned, a large number of sitting judges of that Court will see their tenure unconstitutionally extinguished. In combination with an increase in the number of seats on the Supreme Court, this means that the newly politicized National Council of the Judiciary, elected by the governing party, will be in a position to appoint a majority of the judges on the Supreme Court. We believe this to be in direct contravention of the rule of law, which is proclaimed as a core value of the EU in Article 2 TEU, and of the fundamental requirement of the independence of the judiciary which is a key component of the rule of law.

 

We urge the Commission to take the immediate necessary steps to initiate the infringement procedure, with a view to enabling the Court of Justice, in case these laws are not reversed, to rule on the matter.

 

In addition to the threat to the rule of law in Poland, we believe that the credibility of the European Union as a whole, and its commitment to the rule of law, is at stake.

 

Yours sincerely,

 

Wojciech Sadurski, University of Sydney, University of Warsaw

 

Gráinne de Búrca, New York University

 

Bruce Ackerman, Yale University (for purposes of institutional identification only)

 

Jan Barcz, Kozminski University, Warsaw

 

Monica Claes, Maastricht University

 

Paul Craig, Oxford University

 

Bruno de Witte, Maastricht University and European University Institute, Florence

 

Gábor Halmai, European University Institute, Florence

 

Ronald Janse, Open University, Heerlen, the Netherlands

 

Daniel Kelemen, Rutgers University

 

Claire Kilpatrick, European University Institute, Florence

 

Tomasz Tadeusz Koncewicz, University of Gdansk; Program in Law and Public Affairs, Princeton University

 

Martin Krygier, University of New South Wales, Australia

 

Mattias Kumm, WZB Berlin and New York University

 

Marcin Matczak, University of Warsaw

 

Vlad Perju, Boston College

 

Laurent Pech, Middlesex University London

 

Kim Lane Scheppele, Princeton University

 

Robert Schuetze,  Durham University and College of Europe, Bruges

 

Joanne Scott, European University Institute, Florence

 

Maximilian Steinbeis,  Verfassungsblog

 

Neil Walker, University of Edinburgh

 

Stephen Weatherill, Oxford University

 

 

List można też podpisywać na stronie Verfassungsblog.Powiązane raporty


Autor


Konstytucjonalista, profesor Wydziału Prawa Uniwersytetu w Sydney, dziekan Wydziału Prawa Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji (2003-2006), profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego,…


Więcej

Opublikowany

9 czerwca 2018
Inne głosy w debacieInne artykuły tego autora

13.12.2023

Spowiedź jastrzębia. Rozliczenia nie mogą być selektywne [Gazeta Wyborcza, Wojciech Sadurski]

16.11.2023

Rozliczyć przestępstwa PiS bez pobłażania. Konstytucja nie jest paktem samobójczym [WYBORCZA]

02.08.2022

Nie popełniajmy konstytucyjnego samobójstwa [Gazeta Wyborcza]

10.07.2022

Trybunał do wyzerowania [Gazeta Wyborcza]

30.05.2022

Pseudolikwidacja Izby Dyscyplinarnej. Czy Bruksela przymknie oko na oszukańczą ustawkę?

31.03.2021

Groźne skamieliny w kodeksie karnym, czyli ekshumacja cenzury w Polsce

28.01.2021

Kicz konstytucyjny mgr Przyłębskiej

12.12.2020

Sadurski: Bronić bezkarności jak suwerenności

02.11.2020

Prof. Sadurski: Nie wzywajcie imienia konstytucji nadaremno

23.07.2020

Prof. Sadurski: Kłamstwo to demonstracja bezkarności władzy. I test lojalności dla zwolenników

26.06.2020

Prof. Sadurski do Andrzeja Dudy: Oto dlaczego na pana nie zagłosuję

09.02.2020

Wojciech Sadurski: Ziobro trzymał kilkaset etatów, by zapełnić je swoimi ludźmi

29.09.2019

Prof. Sadurski: Jeśli PiS przegra wybory parlamentarne, Kaczyński może pójść siedzieć. Dlatego w kampanii nie zawaha się przed niczym

22.07.2019

Polska po 2015 roku: populizm – autorytaryzm – demokracja

12.04.2019

Sadurski – profesor ścigany przez PiS. „Jako człowiek dorosły wiem, co robię, i mogłem się tego spodziewać”

22.03.2019

Prof. Sadurski: Jeśli PiS przegra wybory parlamentarne, Kaczyński może pójść siedzieć. Dlatego w kampanii nie zawaha się przed niczym

26.10.2018

Oskarżam. Jarosława Aleksandra Kaczyńskiego, urodzonego 18 czerwca 1949 r. w Warszawie…

20.07.2018

Prof. Sadurski dla „Wyborczej”: Tzw. TK uznał, że prawem łaski prezydent może określić grupę osób całkowicie ponad prawem

18.06.2018

Prof. Sadurski dla „Wyborczej”: Pytania referendalne Dudy dzielą się na trzy kategorie: zbędne, bezsensowne i szkodliwe

18.06.2018

Pierwsza prezes Sądu Najwyższego się broni. To ona, nie zagranica, jest prawdziwym problemem dla KaczyńskiegoWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200