Wymiar sprawiedliwości, w tym: TK, SN, KRS, sądy powszechne, Prokuratura, Policja


RPO kwestionuje zgodność z Konstytucją oraz ustawą o Trybunale Konstytucyjnym pięciu uchwał Sejmu RP z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jego zdaniem narusza to sferę niezależności i niezawisłości sędziów TK.  

typ dokumentu

Opinie RPO

opublikowany

2015

autor/źródło

Rzecznik Praw Obywatelskich

Według RPO ustawa z dnia 19 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym jest w całości niezgodna z Konstytucją z powodu naruszenia trybu jej uchwalania. Zwraca także uwagę na zagrożenie niezawisłości i niezależności sędziów.  

typ dokumentu

Opinie RPO

opublikowany

2015

autor/źródło

Trybunał Konstytucyjny

Opinia Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

Protokół z Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego

typ dokumentu

Akty wewnętrzne

autor/źródło

Trybunał Konstytucyjny

Zarządzenia o włączeniu „dublerów” do składów orzekających na etapie wstępnej kontroli skarg konstytucyjnych

typ dokumentu

Akty wewnętrzne

autor/źródło

Trybunał Konstytucyjny

typ dokumentu

Stanowiska samorządów zawodowych

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

typ dokumentu

Stanowiska samorządów zawodowych

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

typ dokumentu

Akty wewnętrzne

autor/źródło

Sejm RP

autor/źródło

Rzecznik Praw Obywatelskich


Najnowsze wpisy