Wymiar sprawiedliwości, w tym: TK, SN, KRS, sądy powszechne, Prokuratura, Policja


RPO zgłasza wątpliwości co do ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, która ponownie wprowadza instytucję asesora sądowego. Według niego przyjęte rozwiązania mogą nie zapewniać prawa do niezależnego, bezstronnego i niezawisłego sądu, szczególnie w kontekście zakresu władzy sądowniczej powierzonej asesorom.  

typ dokumentu

Opinie RPO

opublikowany

2016

autor/źródło

Rzecznik Praw Obywatelskich

tagi

,

RPO złożył wniosek o zbadanie zgodności przepisów ustawy z dnia 15 stycznia 2016 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw. RPO zgłasza wątpliwości co do konstytucyjności norm regulujących stosowanie kontroli operacyjnej oraz podsłuchów, a także pobieranie danych telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych.    

typ dokumentu

Opinie RPO

opublikowany

2016

autor/źródło

Rzecznik Praw Obywatelskich

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2016

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

RPO wyraża swoje wątpliwości co do mechanizmu odwoływania sędziego z delegacji do innego sądu. Zwraca uwagę na niemożliwość zaskarżenia takiej decyzji, a także na brak przesłanek, jakimi powinien kierować się Minister Sprawiedliwości.    

typ dokumentu

Opinie RPO

opublikowany

2016

autor/źródło

Rzecznik Praw Obywatelskich

typ dokumentu

Orzeczenia sądowe

opublikowany

2016

autor/źródło

Rzecznik Praw Obywatelskich

typ dokumentu

Stanowiska organów władzy publicznej

opublikowany

2016

autor/źródło

Organy administracji publicznej

typ dokumentu

Stanowiska organów władzy publicznej

opublikowany

2016

autor/źródło

Krajowa Rada Sądownictwa

RPO złożył wniosek do TK z wnioskiem o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Dokument zawiera liczne argumenty RPO uzasadniające złamanie zasady niezależności TK i niezawisłości sędziów.  

typ dokumentu

Opinie RPO

opublikowany

2016

autor/źródło

Rzecznik Praw Obywatelskich

RPO negatywnie ocenia poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 154), uważając je za wątpliwe w zakresie zgodności z Konstytucją.

typ dokumentu

Opinie RPO

opublikowany

2015

autor/źródło

Rzecznik Praw Obywatelskich

RPO negatywnie ocenia poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (druk nr 154), uważając je za wątpliwe w zakresie zgodności z Konstytucją.

typ dokumentu

Opinie RPO

opublikowany

2015

autor/źródło

Rzecznik Praw Obywatelskich


Najnowsze wpisy