Wybór Zbigniewa Jędrzejewskiego na stanowisko Sędziego Trybunału Konstytucyjnego (wysłuchanie)Sejm_Kom_posiedzenie_2016.04.12_wybor_STK_Z_Jedrzejewski-1.pdf

opublikowany

12/04/2016

typ dokumentu

Inne

autor/źródło

Sejm i SenatZapis przebiegu posiedzenia Komisji Sprawiedliwości i Praw CzłowiekaDokument zawiera pytania kierowane przez członków Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka do kandydata. Posłowie odnieśli się do dorobku naukowego kandydata oraz pytali o jego stanowisko m.in. w sprawach:

a) nieprzyjęcie przez Prezydenta ślubowania od sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych w 2015 r. przez Sejm VII kadencji i przyjęcia ślubowania od osób wybranych przez Sejm  VIII kadencji na stanowiska prawidłowo obsadzone wcześniej;

b) odmowy publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 34/15 (dot. zasad wyboru sędziów TK);

c) moc powszechnie obowiązującą wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie K 47/15 (dot. przepisów ustawy o TK);

d) mocy prawnej uchwał Sejmu o stwierdzeniu braku mocy prawnej uchwały w sprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

 


plik

Sejm_Kom_posiedzenie_2016.04.12_wybor_STK_Z_Jedrzejewski-1.pdf

Pobierz

opublikowany

12/04/2016


typ dokumentu

Inne


autor/źródło

Sejm i SenatWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200