Wymiar sprawiedliwości, w tym: TK, SN, KRS, sądy powszechne, Prokuratura, Policja


Since 2015, Poland has been going through a constitutional crisis related to the functioning of the Constitutional Tribunal. The crisis poses a serious threat to the rule of law, democracy and human rights protection.

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2016

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

W Polsce od 2015 r. trwa kryzys konstytucyjny związany z funkcjonowaniem Trybunału Konstytucyjnego. Kryzys ten stwarza poważne zagrożenie dla praworządności, demokratycznego państwa prawnego i ochrony praw człowieka.

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2016

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

Dokument zawiera analizę wielu aspektów, które mogą być uznane za niezgodne z wymogami demokratycznego państwa prawnego. Ponadto w ocenie RPO nowe przepisy nie tylko nie usprawniają postępowań toczących się przed TK, lecz prowadzą do dalszego paraliżu jego działania, prowadząc tym samym do naruszenia praw i wolności człowieka i obywatela.  

typ dokumentu

Opinie RPO

opublikowany

2016

autor/źródło

Rzecznik Praw Obywatelskich

typ dokumentu

Stanowiska organów międzynarodowych

opublikowany

2016

autor/źródło

Organizacje międzynarodowe

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2016

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

Poland – Opinion on the Act of 15 January 2016 amending the Police Act and certain other Acts, adopted by the Venice Commission at its 107th Plenary Session (Venice, 10-11 June 2016)

typ dokumentu

Stanowiska organów międzynarodowych

opublikowany

2016

autor/źródło

Organizacje międzynarodowe

typ dokumentu

Stanowiska organów władzy publicznej

opublikowany

2016

autor/źródło

Organy administracji publicznej

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2016

autor/źródło

Organizacje pozarządowe


Najnowsze wpisy