Opinia Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa dotycząca poselskiego projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnymdruk-558_opinia-PGSP.pdf

opublikowany

08/06/2016

autor/źródło

Organy administracji publicznej


plik

druk-558_opinia-PGSP.pdf

Pobierz

opublikowany

08/06/2016


autor/źródło

Organy administracji publicznejWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200