Wystąpienie RPO do ministra sprawiedliwości ws. zakresu władzy sądowniczej powierzonej asesorom sądowymDo_MS_ws_zakresu_wladzy_sadowniczej_powierzonej_asesorom_sadowym.pdf

opublikowany

25/02/2016

typ dokumentu

Opinie RPO

autor/źródło

Rzecznik Praw ObywatelskichRPO zgłasza wątpliwości co do ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, która ponownie wprowadza instytucję asesora sądowego. Według niego przyjęte rozwiązania mogą nie zapewniać prawa do niezależnego, bezstronnego i niezawisłego sądu, szczególnie w kontekście zakresu władzy sądowniczej powierzonej asesorom.  RPO zgłasza wątpliwości co do ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, która ponownie wprowadza instytucję asesora sądowego. Według niego przyjęte rozwiązania mogą nie zapewniać prawa do niezależnego, bezstronnego i niezawisłego sądu, szczególnie w kontekście zakresu władzy sądowniczej powierzonej asesorom.

 


plik

Do_MS_ws_zakresu_wladzy_sadowniczej_powierzonej_asesorom_sadowym.pdf

Pobierz

typ dokumentu

Opinie RPO


autor/źródło

Rzecznik Praw ObywatelskichWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200