Komitet Obrony Sprawiedliwości


Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS stanowczo potępia nasilające się wobec sędziów i prokuratorów aktywnych społecznie i medialnie próby zastraszenia

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2018

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

tagi

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2018

autor/źródło

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów i Oświadczenie

opublikowany

2018

autor/źródło

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS

Według stanowiska KOS Urzędująca Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego, prof. Małgorzata Gersdorf zgodnie z Konstytucją pełni swój urząd do 2020 r.

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2018

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

tagi

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie Przyłącza się do apeli stowarzyszeń sędziowskich, korporacji prawniczych i organizacji pozarządowych do powstrzymania masowego usuwania sędziów Sądu Najwyższego z uwagi na obniżenie wieku stanu spoczynku, prowadzącego do katastrofalnej w skutkach zapaści w działalności orzeczniczej Sądu Najwyższego oraz podważy autorytet Rzeczypospolitej Polskiej na arenie europejskiej jako demokratycznego państwa prawa; Zgromadzenie przyłącza się tym samym do żądań wzywających Komisję Europejską do skierowania ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2018

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie zobowiązuje Prezesa i Wiceprezesa ds. Karnych Sądu Okręgowego w Warszawie do podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do wyjaśnienia sprawy pomówienia w programie TVP „Alarm” z dnia 23 maja 2018 r. sędziego naszego Sądu Piotra Gąciarka o nadużycie urzędu przy rozpoznawaniu sprawy karnej, w której występował jako pokrzywdzony oraz w którym to programie wyrażono nadto wątpliwości, co do kompetencji zawodowych sędziego, stylu prywatnego życia sędziego oraz poinformowania sędziów o podjętych działaniach w terminie 14 dni – od dnia uzyskania stanowiska Sędziego Piotra Gąciarka.

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2018

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

tagi

, ,

Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie sprzeciwia się wypowiedziom członków Krajowej Rady Sądownictwa, które padły na posiedzeniu tego organu 11 maja 2018 r., a które wskazywały na konieczność karania sędziów za ich  publiczne wypowiedzi, w tym także zawarte w uzasadnieniach orzeczeń.

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2018

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

Resolution of 11 June 2018

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2018

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

Osiem instytucji broniących praworządności – w tym Archiwum im. Wiktora Osiatyńskiego – powołało Komitet Obrony Sprawiedliwości (KOS)

typ dokumentu

Akty wewnętrzne

opublikowany

2018

autor/źródło

Organizacje pozarządowe


Najnowsze wpisy