Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zawiesił działanie części ustawy o Sądzie Najwyższym, która umożliwia usuwanie z niego najstarszych sędziów. Komentarz dr Macieja Taborowskiego

Udostępnij

adwokat, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Instytucie Nauk Prawnych PAN, Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich 2019-2022, członek Zespołu Ekspertów Prawnych…

Więcej

Rozstrzygnięcie Trybunału oznacza, że Polska ma teraz niezwłocznie podjąć działania prawne, również legislacyjne, zmierzające do tego, by skutki odejścia sędziów z SN z powodu obniżenia wieku emerytalnego zostały zniwelowane do czasu rozstrzygnięcia skargi Komisji przez Trybunał – tłumaczy Maciej TaborowskiPoniższy tekst ukazał się 19 października 2018 roku w Gazecie Wyborczej (zobacz: wyborcza.pl). Archiwum Osiatyńskiego dziękuje za możliwość przedruku.

 

To postanowienie tymczasowe. Nie można się od niego odwołać. Zabezpieczenie jest skuteczne od chwili doręczenia. Polska będzie się mogła się do niego odnieść potem. Wówczas zostanie wydane ostateczne zabezpieczenie.

 

To precedensowe postanowienie. Zabezpieczenie jest szerokie. Obejmuje zawieszenie stosowania przepisów, na podstawie których obniżono wiek stanu spoczynku sędziów SN. Rozstrzygnięcie Trybunału oznacza, że Polska ma teraz niezwłocznie podjąć działania prawne, również legislacyjne, zmierzające do tego, by skutki odejścia sędziów z SN z powodu obniżenia wieku emerytalnego zostały zniwelowane do czasu rozstrzygnięcia skargi Komisji przez Trybunał.

 

Zatem:

* Pierwszą prezes SN ma pozostać prof. Gersdorf. Nie wolno w miejsce pierwszego prezesa powołać innego pierwszego prezesa albo osoby pełniącej takie obowiązki. Prezydent będzie się musiał powstrzymać od wskazania takiej osoby.

 

* Do orzekania powinni wrócić sędziowie SN, których dotknęły przepisy zmuszające ich do odejścia z powodu obniżenia wieku emerytalnego. Mają oni powrócić na te same stanowiska i korzystać z takiego statusu i z takich samych warunków zatrudnienia, z których korzystali do 3 kwietnia, zanim wiek emerytalny został obniżony. Polska musi stworzyć ku temu warunki. Sędziowie dotknięci obniżeniem wieku emerytalnego muszą mieć możliwość skorzystania z opcji powrotu.

 

* Polska ma się też powstrzymać od powoływania sędziów SN, w miejsce tych, których objęły przepisy o obniżeniu wieku emerytalnego, czyli zarówno tych, którzy odeszli, jak i tych, którzy mieliby odejść z powodu niższego wieku przechodzenia w stan spoczynku.

Państwo polskie nie może tłumaczyć, że prawo nie działa wstecz, bo to nie jest działanie prawa wstecz.

 

Co miesiąc Polska musi przekazywać Komisji informacje, jakie środki zostaną podjęte w celu wykonania zabezpieczenia.

 

Podobnie jak w sprawie Puszczy Białowieskiej w tym postępowaniu można nałożyć na państwo karę pieniężną, jeśli nie zrealizuje zabezpieczenia i np. sędziowie będą powoływani na miejsca osób objętych czystką albo gdy zostanie powołany nowy pierwszy prezes SN.Autor


adwokat, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor w Instytucie Nauk Prawnych PAN, Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich 2019-2022, członek Zespołu Ekspertów Prawnych…


Więcej

Opublikowany

19 października 2018


Inne artykuły tego autora

18.11.2019

Dr Taborowski: TSUE wyznaczy jutro granice wpływu władzy na sądy

05.11.2019

Dr Taborowski: Trybunał luksemburski wyznaczy granice wpływu władzy na niezależność sądów

10.07.2019

TSUE nie pozostawił złudzeń: Władza nie może wpływać na sędziów

10.11.2018

Dr Taborowski: Postanowienie TSUE jest tymczasowe, ale musi być wykonane natychmiast

03.09.2018

PiS chce być sprytny i uprzedzić Europę, ale wniosek Ziobry do TK w praktyce jest bez znaczenia

04.07.2018

Luksemburska ścieżka dla polskich sądów. Zapytać Trybunał Sprawiedliwości

01.06.2018

Maciej Taborowski dla „Wyborczej”: Jeśli skarga Komisji Europejskiej ma powstrzymać wymianę sędziów SN, czas na nią jest właśnie teraz

19.03.2018

Przełomowy wyrok: Trybunał Sprawiedliwości UE uznaje, że ma prawo oceniać stan wymiaru sprawiedliwości w państwach UE

13.03.2018

Trybunał Sprawiedliwości jest kompetentny do oceny gwarancji niezawisłości sądów krajowych

21.12.2017

Polska przed Trybunałem Sprawiedliwości w związku z ustawą o sądach powszechnychWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200