Wolta w Izbie Dyscyplinarnej. Adam Roch nie chciał łamać orzeczeń TSUE

Udostępnij

W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.

Więcej

Autor: Mariusz JałoszewskiAdam Roch z nielegalnej Izby Dyscyplinarnej nie zgodził się na rozpoznanie sprawy o uchylenie immunitetu sędziemu SN, bo byłoby to demonstracyjnym złamaniem orzeczeń TSUE. Roch w wydanym oświadczeniu napisał, że chce przestrzegać Konstytucji i prawa międzynarodowego

 

Nielegalna Izba Dyscyplinarna jawnie i demonstracyjnie chciała załamać orzeczenia TSUE w poniedziałek 6 września 2021 roku. O godzinie 10:00 miało zacząć się posiedzenie z wniosku Prokuratury Krajowej o uchylenie immunitetu sędziemu Sądu Najwyższego Andrzejowi Stępce ze starej, legalnej Izby Karnej.

 

Przed salą posiedzeń w gmachu SN na wywołanie sprawy czekali obrońcy sędziego: adwokaci dr Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska i Jakub Wende oraz sędzia SN z Izby Karnej, prof. Paweł Wiliński. Był też m.in. adwokat Michał Wawrykiewicz z Wolnych Sądów, który chciał złożyć wniosek o przystąpienie do sprawy jako organizacja społeczna oraz adwokat Anna Sankowska-Borman, która chciała przystąpić do sprawy w imieniu organizacji społecznej, jako tzw. przyjaciel sądu.

 

Gdy dochodziła godzina 10:00 z sali rozpraw Izby Dyscyplinarnej wyszedł pracownik Izby i oznajmił, że sprawa się nie odbędzie, bo nie przyszedł Adam Roch, jeden z trzech członków trzyosobowego składu, który miał zająć się immunitetem sędziego SN. Protokolant dodał, że nieobecność Rocha jest „nieusprawiedliwiona”. Wywołało to zdziwienie czekających na wywołanie sprawy prawników.

 

Sędzia SN Andrzej Stępka – nie było go w poniedziałek w Izbie – jest ścigany za nie swój błąd. Prokuratura chce mu postawić zarzuty za to, że pracownicy sekretariatu Izby Karnej nie wystawili nakazu zwolnienia z zakładu karnego skazanego wobec, którego SN uchylił wyrok. Prokuratura tę sprawę wykorzystała do uderzenia w stary SN. Podobne zarzuty chce postawić dwóm kolejnym sędziom z Izby Karnej, tj. prof. Włodzimierzowi Wróblowi i Markowi Pietruszyńskiemu, którzy też niczemu nie zawinili. W tych sprawach Izba – też łamiąc orzeczenia TSUE – wyznaczyła posiedzenia. Sędziego Pietruszyńskiego na 22 września, a prof. Wróbla na 14 października.

 

Roch: Chcę przestrzegać Konstytucji

 

Czy Roch nagle zachorował, czy celowo nie przyszedł do pracy? Po południu wszystko było już wiadomo. Bo Roch wydał oświadczenie, które zostało zamieszczone na stronie SN.

 

Roch napisał w nim: „W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej informacjami, jakobym w dniu dzisiejszym w sposób nieusprawiedliwiony nie stawił się na posiedzenie Sądu Najwyższego w sprawie o sygn. I DI 21/21 informuję, iż o podjętej przeze mnie decyzji o nieuczestniczeniu w planowanym na dzień 6 września br. posiedzeniu i jego przyczynach poinformowałem w bezpośredniej rozmowie pozostałych członków składu orzekającego w dniu 2 września 2021 roku. Przestrzeganie przepisów Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz pozostałych obowiązujących przepisów prawa krajowego i międzynarodowego stanowiło i stanowi wyłączną podstawę podejmowanych przeze mnie działań jako sędziego Sądu Najwyższego”.

 

Z oświadczenia Rocha – choć nie wynika to wprost – można wnioskować, że odmówił on udziału w rozpoznaniu sprawy immunitetowej sędziego Andrzeja Stępki z powodu dwóch orzeczeń TSUE z połowy lipca 2021 roku dotyczących nielegalnej Izby Dyscyplinarnej. W tych orzeczeniach TSUE zawiesił jej działalność – zwłaszcza w sprawach o uchylenie immunitetu sędziom – oraz orzekł, że Izba nie jest bezstronnym i niezależnym sądem. Co w praktyce oznacza, że Izba powinna przestać działać i być zlikwidowana.

 

Ale nadal działa, bo powołana na I prezesa SN Małgorzata Manowska tylko częściowo ją zawiesiła. Wstrzymała przekazywanie do Izby nowych spraw, jednocześnie osobom zasiadającym w Izbie dała w rozpoznawaniu starych spraw. I osoby zaliczane do tzw. frakcji jastrzębi; demonstracyjnie łamią orzeczenia TSUE i wyznaczają kolejne sprawy, w tym o immunitet sędziów.

 

Czy Roch odmówi rozpoznania kolejnych spraw?

 

Z oświadczenia Rocha wynika, że o tym, że nie będzie go na poniedziałkowym posiedzeniu Małgorzatę Bednarek – przewodniczącą składu – poinformował już kilka dni temu. „Powinna więc zdjąć sprawę z wokandy i nas o tym poinformować. Nie zrobiła tego, tylko w dniu posiedzenia wysłano do nas pracownika, by powiedzieć, że jeden z członków składu ma nieusprawiedliwioną nieobecność. Widać, że w tej Izbie jest konflikt” – mówi OKO.press mec. Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska.

 

Czy Adam Roch będzie też odmawiał udziału w rozpoznawaniu innych spraw do których został już wyznaczony. Czas pokaże. Jego sprzeciw może dotyczyć tylko załatwiania spraw sędziowskich, czyli ich dyscyplinarek i spraw o uchylenie im immunitetu, bo tego dotyczą wąsko interpretowane orzeczenia TSUE. Ale jeśli będzie chciał być konsekwentny to powinien też odmawiać udziału w pozostałych sprawach prokuratorów, adwokatów, czy radców prawnych, bo już jest przesądzone, że Izba Dyscyplinarna nie jest legalnym sądem. Więc nikogo nie powinna sądzić. Jak zachowa się Roch okaże się już 9 września, bo tego dnia będzie przewodniczył sprawie dyscyplinarnej prokuratora.

 

Rozłam i chaos w Izbie Dyscyplinarnej

 

Posiedzenie Izby Dyscyplinarnej w sprawie sędziego SN Andrzeja Stępki wyznaczyła Małgorzata Bednarek, była prokurator bliska Zbigniewowi Ziobrze. To ona jest sprawozdawcą tej sprawy i przewodniczącą składu. Jej ostatnie decyzje pokazują, że bliżej jej do frakcji jastrzębi w Izbie, która jest za ostrym kursem wobec niezależnych sędziów.

 

W składzie do sprawy sędziego Stępki oprócz Bednarek i Rocha, był też Adam Tomczyński. To kolejny „jastrząb”, również zwolennik twardego kursu wobec niezależnych sędziów. Przed powołaniem do Izby chwalił w mediach społecznościowych obecną władzę.

 

Małgorzata Bednarek po raz pierwszy jawnie i demonstracyjnie orzeczenia TSUE złamała w sierpniu, bo jednoosobowo rozpoznała sprawę o uchylenie immunitetu dwóch sędziów z Tarnowa.

 

Orzeczenia TSUE pomijali też – rozpoznając sprawy – kolejni członkowie Izby jak Konrad Wytrykowski (były prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, nominat Ziobry), Piotr Niedzielak (były prezes Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, nominat Ziobry), czy Jarosław Duś, były prokurator z Prokuratury Krajowej. Z kolei prof. Jan Majchrowski z UW – też zaliczany do frakcji jastrzębi – kilka dni temu wydał oświadczenie, że odmawia wydawania decyzji, bo prezes Izby Dyscyplinarnej Tomasz Przesławski ma mu blokować dostęp do akt.

 

Oświadczenie Majchrowskiego przekazano do Biura Studiów i Analiz SN do oceny jakie wywołuje skutki prawne i konsekwencje. Z informacji OKO.press wynika, że sprawa ma być zbadana pod kątem konsekwencji pracowniczych tj. wypłaty wynagrodzenia, czy wręcz zrzeczenia się urzędu przez Majchrowskiego; oraz pod kątem ewentualnych konsekwencji służbowych i dyscyplinarnych. Nie wykluczone, że teraz w podobny sposób będzie analizowane oświadczenie Rocha.

 

Jak Roch wybił się na niezależność?

 

Adam Roch, były prokurator, nie po raz pierwszy dokonał wolty w nielegalnej Izbie Dyscyplinarnej. Jest zaliczany do frakcji gołębi, którzy w tym niekonstytucyjnym organie paradoksalnie chcieliby orzekać zgodnie z Konstytucją i prawem. Roch po raz pierwszy zaskoczył wszystkich w kwietniu 2021 roku, gdy po dwóch dniach posiedzenia, w nocy wydał decyzję, że nie zgadza się na zatrzymanie przez Prokuraturę Krajową sędziego Igora Tulei. Prokuratura go ściga, bo chce mu postawić absurdalne zarzuty za wpuszczenie dziennikarzy na wygłoszenie krytycznego dla PiS orzeczenia. W tej sprawie Jacek Wygoda z Izby odmówił uchylenia Tulei immunitetu uznając, że nie złamał prawa i realizował prawo dziennikarzy do informowania o sprawach w sądzie. Ale po zażaleniu prokuratury w listopadzie 2021 roku „jastrzębie” Konrad Wytrykowski i Piotr Niedzielak uchylili Tulei immunitet. W składzie był jeszcze Jarosław Sobutka, których złożył zdanie odrębne.

 

Tuleya jednak zlekceważył wezwania prokuratury by się stawił na ogłoszenie mu zarzutów karnych, bo nie uznaje Izby za legalny sąd. Wtedy prokuratura wystąpiła do Izby z nowym wnioskiem o wydanie zgody na zatrzymanie sędziego i siłowe doprowadzenie go do prokuratury. Roch zgody nie dał, a w uzasadnieniu decyzji zmiażdżył działania prokuratury. Sugerował wręcz umorzenie sprawy Tulei. W uzasadnieniu decyzji Roch mówił, że sędzia nie popełnił przestępstwa. Jego decyzja nie jest ostateczna.

 

Roch zaskakuje po raz drugi

 

Roch ponownie zaskoczył w lipcu 2021 roku gdy wydał zdanie odrębne w innej głośnej sprawie o immunitet prezesa Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN Józefa Iwulskiego. Prezesa Izby Pracy ściga IPN, który chce mu postawić zarzuty popełnienia zbrodni komunistycznej za udział w wydaniu wyroku więzienia na działacza opozycji komunistycznej w stanie wojennym. Iwulskiemu nieprawomocnie immunitet został uchylony dzięki głosom Małgorzaty Bednarek i Jarosława Dusia.

 

Roch za tym nie był. W zdaniu odrębnym tłumaczył, że nie rozstrzygnięto wątpliwości na korzyść Iwulskiego. Nie ustalono też jak głosował on w naradzie przed wyrokiem na działacza opozycji, a jest to istotne, bo ten wyrok wydał trzy osobowy skład.

 

IPN ściga Iwulskiego, bo w ostatnich latach bronił on niezależności Sądu Najwyższego. Jego kadencja jako prezesa Izby Pracy upłynęła 30 sierpnia 2021 roku. We wtorek 7 września prezydent ma wręczyć akt powołania nowemu prezesowi tej Izby Piotrowi Prusinowskiemu, staremu, legalnemu sędziemu SN.Autor


W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.


Więcej

Opublikowany

6 września 2021Inne artykuły tego autora

08.10.2021

Przemówienie prof. Mirosława Wyrzykowskiego po otrzymaniu nagrody Der österreichische Verfassungspreis przyznanej przez austriackie stowarzyszenie Forum Verfassung

07.10.2021

Komisja Europejska po decyzji TK Przyłębskiej: Prawo UE ma pierwszeństwo przed prawem krajowym

08.09.2021

Żona Karola Karskiego z PiS idzie do Sądu Najwyższego. Awans dała jej nowa, polityczna KRS

07.09.2021

KE potwierdza: blokada miliardów dla Polski przez podważanie prawa Unii

07.09.2021

Sędzia Gąciarek odmawia orzekania z neo-sędzią, którego awansowała upolityczniona KRS

07.09.2021

KE wnioskuje do TSUE o kary finansowe dla Polski. Ziobro: „Prawna wojna hybrydowa”

07.09.2021

„Komisarz” Manowska lekceważy głos starych sędziów SN. I prze do wyboru nowego prezesa Izby Cywilnej

06.09.2021

[NA CELOWNIKU] Matura z kodeksem wykroczeń. Piotr Starzewski

06.09.2021

Łętowska: Teraz sędziowie już wiedzą, że słuchanie władzy to łamanie prawa i narażanie podsądnych

06.09.2021

RPO do Morawieckiego: Po co „bezwzględny, generalny i abstrakcyjny zakaz udostępnienia informacji”?

05.09.2021

To już pewne: KE wstrzyma wypłatę środków województwom, jeśli nie wycofają się z uchwał anty-LGBT

05.09.2021

Izba Dyscyplinarna chce demonstracyjnie złamać orzeczenia TSUE. I bierze się za sędziów SN

04.09.2021

Sędzia zwolniła z aresztu prokuratora, bo immunitet uchyliła mu nielegalna Izba Dyscyplinarna

02.09.2021

[NA CELOWNIKU] Siedlecka na celowniku władz, władza na celowniku Siedleckiej

02.09.2021

Apel: Wolna szkoła, nie partyjna!

02.09.2021

Decyzja Dudy: sędzia Prusinowski nowym prezesem Izby Pracy SN, Manowska „komisarzem” w Izbie Cywilnej

02.09.2021

Stan wyjątkowy. PiS wyrzuca z granicy dziennikarzy, aktywistów, blokuje dostęp do informacji publicznej

02.09.2021

Łętowska dla OKO.press: Nie wierzę w intencje. Stan wyjątkowy to brzytwa w rękach butnej władzy

24.08.2021

Zmiana ustawy o Sądzie Najwyższym. Opinia RPO dla Senatu

22.08.2021

[NA CELOWNIKU] W Słowenii premier Janša atakuje media jak Trump. Prawica buduje tam medialne imperiumWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200