7 haniebnych wypowiedzi. Prezydent Duda i ministrowie PiS podważają porządek prawny Polski i UE [Oświadczenie KOS]

Udostępnij

W 29. rocznicę wyborów 1989 roku, które rozpoczęły polską drogę do wolności i demokracji, powołujemy 4 czerwca 2018 roku Komitet…

Więcej

Komitet Obrony Sprawiedliwości potępia "nieprofesjonalne" i "impertynenckie" wypowiedzi najważniejszych urzędników na temat Sądu Najwyższego. Stwierdza, że Duda, Dera, Mucha, Warchoł, Piebiak, Kanthak i Hernand podważają autorytet sądów i wywierają niedopuszczalne naciski na sędziów. A sugestie niewykonania orzeczeń SN to nawoływanie do anarchii„Wypowiedzi i oświadczenia Prezydenta RP, ministrów w jego Kancelarii, wiceministrów sprawiedliwości oraz zastępcy Prokuratora Generalnego, zasługują w najwyższym stopniu na potępienie i stanowczą reakcję. Niezależnie od ich nieprofesjonalnego i impertynenckiego charakteru, przede wszystkim podważają one porządek prawny, zarówno krajowy, jak i unijny. Ponadto stanowią próbę wywołania wśród sędziów SN efektu mrożącego i wywierania na nich niedozwolonej presji” –  stwierdza Komitet Obrony Sprawiedliwości w oświadczeniu z 13 sierpnia 2018.

 

KOS przypomina też, że

 

„organy władzy wykonawczej i ustawodawczej są bezwzględnie zobowiązane wykonywać wszelkie orzeczenia SN, a standardy zachodnioeuropejskiej kultury prawnej nie akceptują pojęcia odmowy wykonania wyroku sądu.”

 

Za niesłychanie groźny precedens Komitet Obrony Sprawiedliwości uważa nawoływanie do niewykonywania orzeczeń SN. To po prostu grozi anarchią, ponieważ narusza podstawowe zasady funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego, gdzie zarówno organy państwa jak i każdy obywatel, są zobowiązani respektować wyroki sądów.

 

KOS krytykuje wypowiedzi

 

 • Prezydenta Andrzeja Dudy,
 • Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dery,
 • Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta Pawła Muchy,
 • Wiceministra sprawiedliwości Marcina Warchoła,
 • Wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka,
 • rzecznika Ministerstwa Sprawiedliwości Jana Kanthaka,
 • zastępcy Prokuratora Generalnego Roberta Hernanda

 

odnoszące się do zadania przez Sąd Najwyższy 5 pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości UE  w związku z ustawą o Sądzie Najwyższym oraz do zastosowania środka zabezpieczającego w postaci zawieszenia stosowania art. 37, 39 i 111 ustawy o SN (dotyczących przechodzenia sędziów w stan spoczynku) do czasu wydania orzeczenia przez Trybunał Sprawiedliwości.

 

Wysocy rangą urzędnicy zarzucili sędziom SN „nieznajomość prawa” i „butę”. Określili orzeczenie SN jako „zaprzeczenie demokracji”, „eksces”, „pozór postanowienia”, a nawet „szereg naruszeń prawa” (co było  niepokojące zwłaszcza, że padło z ust zastępcy Prokuratora Generalnego).

 

Komitet Obrony Sprawiedliwości przypomina Prezydentowi Dudzie i wysokim rangą urzędnikom, że:

 

 • Sąd Najwyższy będący sądem ostatniej instancji, w razie powzięcia wątpliwości co do zgodności przepisów krajowych z Traktatami, ma nie tylko prawo, ale wręcz obowiązek zadania pytania prawnego Trybunałowi w Luksemburgu.
 • Zabezpieczenie zastosowane przez SN w postanowieniu z 2 sierpnia 2018 roku, wbrew gołosłownym twierdzeniom wyżej wskazanych wypowiadających się osób, wskazuje bardzo precyzyjnie podstawę prawną takiego rozstrzygnięcia.
 • Jest to postanowienie wydane przez siedmiu sędziów SN, a zatem poszerzony skład, który wydaje orzeczenia niezwykle rzadko i w sprawach bardzo istotnych.

 

7 haniebnych wypowiedzi Prezydenta i innych urzędników

 

 • „To postanowienie w zakresie rzekomego ‚zawieszenia’ obowiązywania niektórych przepisów ustawy uznać należy za nieważne z mocy prawa” – powiedział Prezydent RP Andrzej Duda („Dziennik Gazeta Prawna”);

 

 • „To orzeczenie, które nie ma podstawy prawnej. Nie może być tak, że coś, co nie ma podstawy prawnej w Polsce, ma obowiązywać. To właśnie zaprzeczenie demokracji” – powiedział Andrzej Dera, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP („Rzeczpospolita”);

 

 • „Czwartkowe postanowienie Sądu Najwyższego zostało wydane bez podstawy prawnej i nie odpowiada polskiemu prawu” – powiedział Paweł Mucha, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta. Orzekł, że w polskim systemie prawnym nie ma zawieszenia stosowania przepisów ustawy (TVN24);

 

 • „Sąd Najwyższy postawił się ponad Konstytucją, postawił się ponad obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym – stwierdził Marcin Warchoł, wiceminister sprawiedliwości (TVN24);

 

 • „Nie można respektować czegoś, co jest działaniem bezprawnym” – oświadczył Łukasz Piebiak, wiceminister sprawiedliwości komentując czwartkowe postanowienie Sądu Najwyższego. Nazwał je „ekscesem”, „pozorem postanowienia”, „pozorem rozstrzygnięcia” (TVN24);

 

 • „Chciałbym wierzyć, że decyzja Sądu Najwyższego dotycząca zawieszenia trzech przepisów ustawy o Sądzie Najwyższym to wyraz nieznajomości prawa, a nie buty prominentnych przedstawicieli środowiska sędziowskiego” – napisał w komunikacie Jan Kanthak, rzecznik Ministerstwa Sprawiedliwości;

 

 • „Sąd Najwyższy wydając postanowienie zawierające pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości UE i zawieszając stosowanie niektórych przepisów ustawy o SN dopuścił się szeregu naruszeń prawa” oraz (postanowienie Sądu Najwyższego) „nie może być respektowane przez organy Państwa” – napisał w oświadczeniu Robert Hernand, zastępca Prokuratora Generalnego.

 

Oświadczenie KOS

 

Po co jest KOS

 

Impulsem do powstania 4 czerwca 2018 Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS jest zagrożenie w dzisiejszej Polsce niezawisłości sędziów i niezależności sądów, adwokatów, radców prawnych, prokuratorów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych.

 

4 czerwca 2018 roku KOS powołało osiem organizacji:

 

 • Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy,
 • Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”,
 • Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS”,
 • Stowarzyszenie Prokuratorów „LEX super omnia”,
 • Inicjatywa Obywatelska „Wolne Sądy”,
 • Helsińska Fundacja Praw Człowieka,
 • Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS,
 • Archiwum Osiatyńskiego powołane przez Fundację Ośrodek Kontroli Obywatelskiej „OKO”, wydawcę OKO.press.

 

Dołączyły do nich:

 

 • Forum Obywatelskiego Rozwoju,
 • Forum Współpracy Sędziów,
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych,
 • polski oddział Amnesty International.

 

Działalność Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS można śledzić na Facebooku i Twitterze.

 

Tekst opracowała Anna WójcikAutor


W 29. rocznicę wyborów 1989 roku, które rozpoczęły polską drogę do wolności i demokracji, powołujemy 4 czerwca 2018 roku Komitet…


Więcej

Opublikowany

14 sierpnia 2018


Inne artykuły tego autora

13.01.2023

Stanowisko Komitetu Obrony Sprawiedliwości w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2870)

30.05.2022

KOS (Komitet Obrony Sprawiedliwości) List do Komisji Europejskiej ws. KPO

14.03.2022

Petycja KOS przeciwko niszczeniu praworządności w Polsce w trakcie wojny w Ukrainie

03.12.2020

Sędziowie TSUE dopytywali dziś, dlaczego Izba Dyscyplinarna nadal działa. Przecież została zawieszona

23.11.2020

Opinia KOS ws. decyzji Izby Dyscyplinarnej o uchyleniu immunitetu sędziemu Igorowi Tulei

12.08.2020

Opinia Komitetu Obrony Sprawiedliwości – (31(7)/2020)

25.07.2020

Opinie KOS (30(6)/2020) – działania podejmowane wobec prokuratora Józefa Gacka

27.04.2020

Opinie KOS (27(3)/2020) – dane osobowe KSSiP

26.11.2019

Krytyka Ziobry i jego rzeczników dyscyplinarnych. 12 organizacji z Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS staje w obronie sędziów

20.11.2019

Wspólne stanowisko 13 organizacji pozarządowych w sprawie wyroku TSUE z dnia 19 listopada 2019 r.

23.08.2019

Opinia KOS (21(8)/2019) z 23 sierpnia 2019 roku – afera Piebaka

09.08.2019

Apel Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS

20.06.2019

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS przedstawia nową wersję raportu o represjach wobec sędziów i prokuratorów

18.06.2019

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS działa już rok – podsumowanie

18.06.2019

Stanowisko Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS ws. wypowiedzi Prezydenta Andrzeja Dudy podczas konferencji prasowej w Waszyngtonie

19.04.2019

Opinia KOS – Komitet Obrony Sprawiedliwości sprzeciwia się działaniom prokuratury wymierzonym przeciwko sędziom

27.02.2019

Stanowisko KOS w sprawie działań podejmowanych przez Pierwszego Zastępcę Prokuratora Generalnego Bogdana Święczkowskiego w stosunku do adwokata Jacka Dubois

15.02.2019

Raport KOS „Państwo, które karze. Czyli naciski i represje wobec polskich sędziów i prokuratorów”.

28.12.2018

Opinia KOS w sprawie zarzutów dyscyplinarnych wobec członków Zarządu Stowarzyszenia „Lex Super Omnia”

13.12.2018

Wolni i niezawiśli Sędziowie stanowią dla władzy zagrożenie – czytamy w opinii Komitetu Obrony SprawiedliwościWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200