Opinia Komitetu Obrony Sprawiedliwości – (31(7)/2020)

Udostępnij

W 29. rocznicę wyborów 1989 roku, które rozpoczęły polską drogę do wolności i demokracji, powołujemy 4 czerwca 2018 roku Komitet…

Więcej

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS wyraża stanowczy sprzeciw wobec działania sędziego Przemysława Radzika, Zastępcy Rzecznika Sędziów Sądów Powszechnych, który 3 lipca 2020 r. na rozprawie dyscyplinarnej sędziego Waldemara Żurka w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach, złożył wniosek o „przesłanie protokołu rozprawy odpowiednim organom dyscyplinarnym adwokatury”.Wniosek ten został złożony w reakcji na zapowiedź adw. Mikołaja Pietrzaka, jednego z obrońców sędziego Waldemara Żurka, złożenia wniosku o wyłączenie sędziego Przemysława Radzika i sędziego Michała Lasoty, pełniących funkcję Zastępców Rzeczników Dyscyplinarnych Sędziów Sądów Powszechnych, ze względu na wątpliwości co do ich bezstronności.

 

Adw. Mikołaj Pietrzak argumentując zamiar złożenia wniosku, odniósł się do doniesień medialnych dotyczących niewyjaśnionego udziału Zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego w grupie działającej pod nazwą „@KASTAWatch”, która upubliczniała za pośrednictwem konta na Twitterze o tej samej nazwie nieprawdziwe i szkalujące poszczególnych sędziów informacje. Sędzia Przemysław Radzik, Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego złożył wówczas ww. wniosek, uznając, że przywołane przez adw. Mikołaja Pietrzaka informacje stanowią „insynuację co do faktów”.

 

W ocenie Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS działanie sędziego Przemysława Radzika, Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych stanowi próbę zastraszenia i wywołania tzw. „efektu mrożącego” wśród adwokatów.

 

Adwokat, zgodnie z art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1513 ze zm.), przy wykonywaniu zawodu adwokackiego korzysta z wolności słowa i pisma w granicach określonych przez zadania adwokatury i przepisy prawa, a użyty przez adwokata zwrot, o ile odnosi się do meritum sporu, nie może być odczytywany jako nadużycie adwokata przy wykonywaniu zawodu wolności słowa (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 22 listopada 2002 r., sygn. III DS 8/02).

 

Adw. Mikołaj Pietrzak zapowiadając złożenie ww. wniosku działał w obronie i interesie swojego klienta, a także realizował obowiązek obrońcy jakim jest podnoszenie przed sądem wszelkich wątpliwości dotyczących prowadzonego postępowania. W momencie złożenia wniosku to na sądzie spoczywa obowiązek i prawo do oceny jego zasadności, i w dalszej konsekwencji, jego dopuszczalności.

 

Na podstawie przytoczonych argumentów, Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS uznaje, że wniosek sędziego Przemysława Radzika, Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego stanowił niedopuszczalną próbę ingerencji zarówno w wolność słowa przysługującą adwokatowi podczas wykonywania zawodu adwokackiego, ale również bezpodstawne przyznanie sobie kompetencji do oceny naruszenia zasad etyki i godności adwokata.

 

Partnerzy KOS:

 

Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy

Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”

Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS”

Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”

Inicjatywa Obywatelska „Wolne Sądy”

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS

Archiwum Osiatyńskiego

Stowarzyszenie Amnesty International

Forum Obywatelskiego Rozwoju FOR

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych

Forum Współpracy SędziówAutor


W 29. rocznicę wyborów 1989 roku, które rozpoczęły polską drogę do wolności i demokracji, powołujemy 4 czerwca 2018 roku Komitet…


Więcej

Opublikowany

12 sierpnia 2020


Inne artykuły tego autora

13.01.2023

Stanowisko Komitetu Obrony Sprawiedliwości w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2870)

30.05.2022

KOS (Komitet Obrony Sprawiedliwości) List do Komisji Europejskiej ws. KPO

14.03.2022

Petycja KOS przeciwko niszczeniu praworządności w Polsce w trakcie wojny w Ukrainie

03.12.2020

Sędziowie TSUE dopytywali dziś, dlaczego Izba Dyscyplinarna nadal działa. Przecież została zawieszona

23.11.2020

Opinia KOS ws. decyzji Izby Dyscyplinarnej o uchyleniu immunitetu sędziemu Igorowi Tulei

25.07.2020

Opinie KOS (30(6)/2020) – działania podejmowane wobec prokuratora Józefa Gacka

27.04.2020

Opinie KOS (27(3)/2020) – dane osobowe KSSiP

26.11.2019

Krytyka Ziobry i jego rzeczników dyscyplinarnych. 12 organizacji z Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS staje w obronie sędziów

20.11.2019

Wspólne stanowisko 13 organizacji pozarządowych w sprawie wyroku TSUE z dnia 19 listopada 2019 r.

23.08.2019

Opinia KOS (21(8)/2019) z 23 sierpnia 2019 roku – afera Piebaka

09.08.2019

Apel Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS

20.06.2019

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS przedstawia nową wersję raportu o represjach wobec sędziów i prokuratorów

18.06.2019

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS działa już rok – podsumowanie

18.06.2019

Stanowisko Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS ws. wypowiedzi Prezydenta Andrzeja Dudy podczas konferencji prasowej w Waszyngtonie

19.04.2019

Opinia KOS – Komitet Obrony Sprawiedliwości sprzeciwia się działaniom prokuratury wymierzonym przeciwko sędziom

27.02.2019

Stanowisko KOS w sprawie działań podejmowanych przez Pierwszego Zastępcę Prokuratora Generalnego Bogdana Święczkowskiego w stosunku do adwokata Jacka Dubois

15.02.2019

Raport KOS „Państwo, które karze. Czyli naciski i represje wobec polskich sędziów i prokuratorów”.

28.12.2018

Opinia KOS w sprawie zarzutów dyscyplinarnych wobec członków Zarządu Stowarzyszenia „Lex Super Omnia”

13.12.2018

Wolni i niezawiśli Sędziowie stanowią dla władzy zagrożenie – czytamy w opinii Komitetu Obrony Sprawiedliwości

06.12.2018

Pismo KOS z dnia 5 grudnia 2018 roku do Sędziego Piotra Schaba, Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów PowszechnychWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200