Stanowisko KOS w sprawie działań podejmowanych przez Pierwszego Zastępcę Prokuratora Generalnego Bogdana Święczkowskiego w stosunku do adwokata Jacka Dubois

Udostępnij

W 29. rocznicę wyborów 1989 roku, które rozpoczęły polską drogę do wolności i demokracji, powołujemy 4 czerwca 2018 roku Komitet…

Więcej

"Komitet Obrony Sprawiedliwości podkreśla, że działania podejmowane w stosunku do adw. Jacka Dubois poza szykanowaniem konkretnej osoby, mają na celu także zniechęcanie przedstawicieli zawodów prawniczych do obrony zasad państwa prawa, które obecna władza narusza (efekt mrożący)". Publikujemy treść stanowiska KOS.Opinia [14(1)/2019]

 

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS wyraża stanowczy sprzeciw wobec działań podejmowanych przez Pierwszego Zastępcę Prokuratora Generalnego Bogdana Święczkowskiego w stosunku do adwokata Jacka Dubois, obrońcy sędziów w postępowaniach dyscyplinarnych w sprawach objętych patronatem KOS.

 

W stosunku do adw. Jacka Dubois zostało złożone zawiadomienie o popełnieniu deliktu dyscyplinarnego polegającego na użyciu w wypowiedzi medialnej sformułowania: „że psim obowiązkiem prokuratury jest zapoznać obrońców i podejrzanych ze wszystkimi dowodami”, która to wypowiedź miała, zdaniem prokuratury, naruszać zasadę zachowania umiaru i oględności w wypowiedziach (§17) oraz nakaz zachowania umiaru i taktu wobec organów i instytucji (§27 Kodeksu Etyki Adwokackiej).

 

Następnie, w związku z umorzeniem postępowania przez Rzecznika Dyscyplinarnego, prok. Bogdan Święczkowski złożył odwołanie do Sądu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie. Co więcej, po utrzymaniu w mocy umorzenia przez Sąd Dyscyplinarny, skierował on kasację do nowo powstałej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, pomimo tego, że nie przysługuje mu taki środek odwoławczy (por. uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 29 listopada 2016 r. – sygn. akt I KZP 6/16).

 

Takie zachowanie prok. Bogdana Święczkowskiego wskazuje na daleko idący brak obiektywizmu i musi być odbierane jako szykanowanie adw. Jacka Dubois. Niesłychane w tej sprawie jest to, że prok. Bogdan Święczkowski posługuje się niezgodnym z prawem narzędziem, by sprowadzić odpowiedzialność dyscyplinarną na adwokata, za wypowiedź, w której ten jedynie w sposób lapidarny informuje o obowiązkach organów ścigania.

 

Komitet Obrony Sprawiedliwości podkreśla, że działania podejmowane w stosunku do adw. Jacka Dubois poza szykanowaniem konkretnej osoby, mają na celu także zniechęcanie przedstawicieli zawodów prawniczych do obrony zasad państwa prawa, które obecna władza narusza (efekt mrożący).

 

Jednocześnie Komitet Obrony Sprawiedliwości zwraca uwagę, że nowo powołana Izba Dyscyplinarna, która będzie rozpoznawać tę quasi-kasację, nie daje gwarancji przestrzegania wypracowanych w przeszłości standardów praworządności.

 

Warszawa, 27 lutego 2019 r.

 

Pobierz dokument tutajAutor


W 29. rocznicę wyborów 1989 roku, które rozpoczęły polską drogę do wolności i demokracji, powołujemy 4 czerwca 2018 roku Komitet…


Więcej

Opublikowany

27 lutego 2019
Inne głosy w debacieInne artykuły tego autora

13.01.2023

Stanowisko Komitetu Obrony Sprawiedliwości w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2870)

30.05.2022

KOS (Komitet Obrony Sprawiedliwości) List do Komisji Europejskiej ws. KPO

14.03.2022

Petycja KOS przeciwko niszczeniu praworządności w Polsce w trakcie wojny w Ukrainie

03.12.2020

Sędziowie TSUE dopytywali dziś, dlaczego Izba Dyscyplinarna nadal działa. Przecież została zawieszona

23.11.2020

Opinia KOS ws. decyzji Izby Dyscyplinarnej o uchyleniu immunitetu sędziemu Igorowi Tulei

12.08.2020

Opinia Komitetu Obrony Sprawiedliwości – (31(7)/2020)

25.07.2020

Opinie KOS (30(6)/2020) – działania podejmowane wobec prokuratora Józefa Gacka

27.04.2020

Opinie KOS (27(3)/2020) – dane osobowe KSSiP

26.11.2019

Krytyka Ziobry i jego rzeczników dyscyplinarnych. 12 organizacji z Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS staje w obronie sędziów

20.11.2019

Wspólne stanowisko 13 organizacji pozarządowych w sprawie wyroku TSUE z dnia 19 listopada 2019 r.

23.08.2019

Opinia KOS (21(8)/2019) z 23 sierpnia 2019 roku – afera Piebaka

09.08.2019

Apel Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS

20.06.2019

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS przedstawia nową wersję raportu o represjach wobec sędziów i prokuratorów

18.06.2019

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS działa już rok – podsumowanie

18.06.2019

Stanowisko Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS ws. wypowiedzi Prezydenta Andrzeja Dudy podczas konferencji prasowej w Waszyngtonie

19.04.2019

Opinia KOS – Komitet Obrony Sprawiedliwości sprzeciwia się działaniom prokuratury wymierzonym przeciwko sędziom

15.02.2019

Raport KOS „Państwo, które karze. Czyli naciski i represje wobec polskich sędziów i prokuratorów”.

28.12.2018

Opinia KOS w sprawie zarzutów dyscyplinarnych wobec członków Zarządu Stowarzyszenia „Lex Super Omnia”

13.12.2018

Wolni i niezawiśli Sędziowie stanowią dla władzy zagrożenie – czytamy w opinii Komitetu Obrony Sprawiedliwości

06.12.2018

Pismo KOS z dnia 5 grudnia 2018 roku do Sędziego Piotra Schaba, Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów PowszechnychWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200