Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Efektywność systemów ochrony praw podstawowych”

Udostępnij

W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.

Więcej

W imieniu Studenckiego Koła Naukowe im. Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit działającego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „Efektywność systemów ochrony praw podstawowych”. Wydarzenie odbędzie się w formie zdalnej 24-25 września 2021 r. na platformie Zoom. W dniu Konferencji na stronie wydarzenia zostanie umieszczony link do transmisji na żywo.   […]W imieniu Studenckiego Koła Naukowe im. Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit działającego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „Efektywność systemów ochrony praw podstawowych”. Wydarzenie odbędzie się w formie zdalnej 24-25 września 2021 r. na platformie Zoom. W dniu Konferencji na stronie wydarzenia zostanie umieszczony link do transmisji na żywo.

 

Celem konferencji jest odbycie akademickiej dyskusji nad zagadnieniem skuteczności międzynarodowych i krajowych systemów ochrony praw człowieka. Nie ma bowiem wątpliwości, że to właśnie środki efektywnej egzekucji w dużej mierze stanowią o realnym poziomie ochrony wolności jednostki. Postanowienia normatywne i standardy, wynikające z międzynarodowych i krajowych aktów normatywnych, stanowią jedynie punkt wyjścia – bez systemu proceduralnych gwarancji mogą one pozostać jedynie pustą polityczną deklaracją, wykorzystywaną również w celach propagandowych. Analiza systemowych wyzwań z zakresu realizacji konwencyjnych i konstytucyjnych praw i wolności pomoże zdiagnozować najważniejsze niedostatki w systemowej ochronie praw podstawowych, co pozwoli odpowiedzieć na pytanie o przyszły kształt ich normatywnej ochrony.

 

Propozycje zagadnień:

✔️ wykonywanie wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz innych międzynarodowych ciał orzeczniczych; ✔️ zasada pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej a unijna doktryna praw podstawowych;
✔️ przewlekłość rozpatrywania skarg międzynarodowych jako wyzwanie dla skuteczności ochrony normatywnej;
✔️ jednostka wobec państwa – prawne narzędzia egzekucji praw podstawowych (skarga konstytucyjna, skargi międzynarodowe, dobra osobiste itd.);
✔️ horyzontalny wymiar praw podstawowych;
✔️ ombudsman w państwach świata – kompetencje, aktywność, sposoby działania;
✔️ konstytucyjne normy programowe contra prawa podmiotowe;
✔️ społeczna i medialna kontrola realizacji zobowiązań prawnoczłowieczych (dziennikarstwo śledcze i obywatelskie, organizacje pozarządowe).

 

Powyższe zagadnienia mają charakter przykładowy. Organizatorzy są otwarci na wszystkie propozycje referatów wpisujących się w ogólną tematykę Konferencji.

 

Opłata za czynne uczestnictwo w Konferencji wynosi 40 zł. Certyfikat czynnego uczestnictwa zostanie wystawiony wyłącznie osobom, które osobiście wygłoszą referat na Konferencji – także w przypadku referatów współautorskich. Organizatorzy nie przewidują certyfikatów uczestnictwa biernego w Konferencji.

 

Osoby zainteresowane czynnym udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. W formularzu należy podać:

✔️ imię i nazwisko;
✔️ afiliację;
✔️ kierunek studiów;
✔️ rok i stopień studiów;
✔️ temat oraz abstrakt wystąpienia.

 

Formularz do zgłaszania referatów w języku polskim: https://forms.gle/UPE2beVYnAE7h7pe9

 

Formularz do zgłaszania referatów w języku angielskim: https://forms.gle/sK9awBFhBHymdeBKA

 

Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 27 sierpnia 2021 r. (piątek) do godziny 23:59.

 

Abstrakt powinien liczyć 1000-1500 znaków (czcionka 12 pkt, odstęp – 1,5 pkt). Plik z abstraktem należy załączyć do formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie prosimy o przesyłanie plików w formacie PDF. Prosimy również, aby plik w swojej nazwie zawierał inicjały Autora/Autorki oraz tytuł referatu. Czas przewidziany na wystąpienie dla każdej osoby uczestniczącej to 15 minut. W przypadku referatów współautorskich czas wystąpienia nie zostanie wydłużony. Referaty będzie można wygłaszać w języku polskim i angielskim (zgodnie z językiem sporządzenia abstraktu).

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru najlepszych prac. Oceny abstraktów dokona Rada Naukowa Konferencji. Skład Rady zostanie przedstawiony niebawem!

 

Pytania prosimy kierować na adres mailowy: [email protected]

 

Archiwum Osiatyńskiego objęło Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „Efektywność systemów ochrony praw podstawowych” matronatem.Autor


W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.


Więcej

Opublikowany

18 sierpnia 2021


Inne artykuły tego autora

17.03.2022

Uchwała Komitetu Nauk Prawnych PAN wzywająca do podjęcia rzeczywistych działań zmierzających do zakończenia kryzysu praworządności w Polsce

15.03.2022

Postanowienia końcowe Otwartego Kongresu Obywateli na rzecz trwałego pokoju, wolności i demokracji

14.03.2022

26 sędziów legalnego TK o wyroku Trybunału Przyłębskiej: niszczy podstawy Unii Europejskiej

14.03.2022

Oświadczenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku z 13 marca 2022 roku

11.03.2022

Prawnicy: Agresja Rosji na Ukrainę to zbrodnia, będzie ścigana przez Trybunał Karny i sądy krajowe

01.03.2022

Oświadczenie sędziów  polskiego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku 

25.02.2022

Polskie organizacje społeczne: Wyrażamy solidarność z obywatelami i obywatelkami Ukrainy

10.11.2021

Oświadczenie sędziów Sądu Najwyższego z 10 listopada 2021 roku

05.11.2021

Porozumienie dla praworządności: obywatele apelują o wykonanie orzeczeń TSUE, ETPCz, SN i NSA

12.10.2021

Uchwała nr 04/2021 Komitetu Nauk Prawnych PAN z 12 października 2021 r. w związku z rozstrzygnięciem Trybunału Konstytucyjnego z 7 października 2021 r.

12.10.2021

Stanowisko Kolegium Dziekańskiego WPiA UŁ w związku z wyrokiem TK

10.10.2021

Paweł Filipek: Na kolizyjnym kursie z Unią

08.10.2021

Przemówienie prof. Mirosława Wyrzykowskiego po otrzymaniu nagrody Der österreichische Verfassungspreis przyznanej przez austriackie stowarzyszenie Forum Verfassung

07.10.2021

Komisja Europejska po decyzji TK Przyłębskiej: Prawo UE ma pierwszeństwo przed prawem krajowym

07.10.2021

Komisja Europejska po decyzji TK Przyłębskiej: Prawo UE ma pierwszeństwo przed prawem krajowym

08.09.2021

Żona Karola Karskiego z PiS idzie do Sądu Najwyższego. Awans dała jej nowa, polityczna KRS

07.09.2021

KE potwierdza: blokada miliardów dla Polski przez podważanie prawa Unii

07.09.2021

Sędzia Gąciarek odmawia orzekania z neo-sędzią, którego awansowała upolityczniona KRS

07.09.2021

KE wnioskuje do TSUE o kary finansowe dla Polski. Ziobro: „Prawna wojna hybrydowa”

07.09.2021

„Komisarz” Manowska lekceważy głos starych sędziów SN. I prze do wyboru nowego prezesa Izby CywilnejWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200