Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Efektywność systemów ochrony praw podstawowych”

Udostępnij

W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.

Więcej

W imieniu Studenckiego Koła Naukowe im. Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit działającego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „Efektywność systemów ochrony praw podstawowych”. Wydarzenie odbędzie się w formie zdalnej 24-25 września 2021 r. na platformie Zoom. W dniu Konferencji na stronie wydarzenia zostanie umieszczony link do transmisji na żywo.   […]W imieniu Studenckiego Koła Naukowe im. Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit działającego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „Efektywność systemów ochrony praw podstawowych”. Wydarzenie odbędzie się w formie zdalnej 24-25 września 2021 r. na platformie Zoom. W dniu Konferencji na stronie wydarzenia zostanie umieszczony link do transmisji na żywo.

 

Celem konferencji jest odbycie akademickiej dyskusji nad zagadnieniem skuteczności międzynarodowych i krajowych systemów ochrony praw człowieka. Nie ma bowiem wątpliwości, że to właśnie środki efektywnej egzekucji w dużej mierze stanowią o realnym poziomie ochrony wolności jednostki. Postanowienia normatywne i standardy, wynikające z międzynarodowych i krajowych aktów normatywnych, stanowią jedynie punkt wyjścia – bez systemu proceduralnych gwarancji mogą one pozostać jedynie pustą polityczną deklaracją, wykorzystywaną również w celach propagandowych. Analiza systemowych wyzwań z zakresu realizacji konwencyjnych i konstytucyjnych praw i wolności pomoże zdiagnozować najważniejsze niedostatki w systemowej ochronie praw podstawowych, co pozwoli odpowiedzieć na pytanie o przyszły kształt ich normatywnej ochrony.

 

Propozycje zagadnień:

✔️ wykonywanie wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz innych międzynarodowych ciał orzeczniczych; ✔️ zasada pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej a unijna doktryna praw podstawowych;
✔️ przewlekłość rozpatrywania skarg międzynarodowych jako wyzwanie dla skuteczności ochrony normatywnej;
✔️ jednostka wobec państwa – prawne narzędzia egzekucji praw podstawowych (skarga konstytucyjna, skargi międzynarodowe, dobra osobiste itd.);
✔️ horyzontalny wymiar praw podstawowych;
✔️ ombudsman w państwach świata – kompetencje, aktywność, sposoby działania;
✔️ konstytucyjne normy programowe contra prawa podmiotowe;
✔️ społeczna i medialna kontrola realizacji zobowiązań prawnoczłowieczych (dziennikarstwo śledcze i obywatelskie, organizacje pozarządowe).

 

Powyższe zagadnienia mają charakter przykładowy. Organizatorzy są otwarci na wszystkie propozycje referatów wpisujących się w ogólną tematykę Konferencji.

 

Opłata za czynne uczestnictwo w Konferencji wynosi 40 zł. Certyfikat czynnego uczestnictwa zostanie wystawiony wyłącznie osobom, które osobiście wygłoszą referat na Konferencji – także w przypadku referatów współautorskich. Organizatorzy nie przewidują certyfikatów uczestnictwa biernego w Konferencji.

 

Osoby zainteresowane czynnym udziałem prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego. W formularzu należy podać:

✔️ imię i nazwisko;
✔️ afiliację;
✔️ kierunek studiów;
✔️ rok i stopień studiów;
✔️ temat oraz abstrakt wystąpienia.

 

Formularz do zgłaszania referatów w języku polskim: https://forms.gle/UPE2beVYnAE7h7pe9

 

Formularz do zgłaszania referatów w języku angielskim: https://forms.gle/sK9awBFhBHymdeBKA

 

Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 27 sierpnia 2021 r. (piątek) do godziny 23:59.

 

Abstrakt powinien liczyć 1000-1500 znaków (czcionka 12 pkt, odstęp – 1,5 pkt). Plik z abstraktem należy załączyć do formularza zgłoszeniowego. Uprzejmie prosimy o przesyłanie plików w formacie PDF. Prosimy również, aby plik w swojej nazwie zawierał inicjały Autora/Autorki oraz tytuł referatu. Czas przewidziany na wystąpienie dla każdej osoby uczestniczącej to 15 minut. W przypadku referatów współautorskich czas wystąpienia nie zostanie wydłużony. Referaty będzie można wygłaszać w języku polskim i angielskim (zgodnie z językiem sporządzenia abstraktu).

 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru najlepszych prac. Oceny abstraktów dokona Rada Naukowa Konferencji. Skład Rady zostanie przedstawiony niebawem!

 

Pytania prosimy kierować na adres mailowy: [email protected]

 

Archiwum Osiatyńskiego objęło Międzynarodową Konferencję Naukową pt. „Efektywność systemów ochrony praw podstawowych” matronatem.Autor


W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.


Więcej

Opublikowany

18 sierpnia 2021Inne artykuły tego autora

08.10.2021

Przemówienie prof. Mirosława Wyrzykowskiego po otrzymaniu nagrody Der österreichische Verfassungspreis przyznanej przez austriackie stowarzyszenie Forum Verfassung

07.10.2021

Komisja Europejska po decyzji TK Przyłębskiej: Prawo UE ma pierwszeństwo przed prawem krajowym

08.09.2021

Żona Karola Karskiego z PiS idzie do Sądu Najwyższego. Awans dała jej nowa, polityczna KRS

07.09.2021

KE potwierdza: blokada miliardów dla Polski przez podważanie prawa Unii

07.09.2021

Sędzia Gąciarek odmawia orzekania z neo-sędzią, którego awansowała upolityczniona KRS

07.09.2021

KE wnioskuje do TSUE o kary finansowe dla Polski. Ziobro: „Prawna wojna hybrydowa”

07.09.2021

„Komisarz” Manowska lekceważy głos starych sędziów SN. I prze do wyboru nowego prezesa Izby Cywilnej

06.09.2021

[NA CELOWNIKU] Matura z kodeksem wykroczeń. Piotr Starzewski

06.09.2021

Łętowska: Teraz sędziowie już wiedzą, że słuchanie władzy to łamanie prawa i narażanie podsądnych

06.09.2021

Wolta w Izbie Dyscyplinarnej. Adam Roch nie chciał łamać orzeczeń TSUE

06.09.2021

RPO do Morawieckiego: Po co „bezwzględny, generalny i abstrakcyjny zakaz udostępnienia informacji”?

05.09.2021

To już pewne: KE wstrzyma wypłatę środków województwom, jeśli nie wycofają się z uchwał anty-LGBT

05.09.2021

Izba Dyscyplinarna chce demonstracyjnie złamać orzeczenia TSUE. I bierze się za sędziów SN

04.09.2021

Sędzia zwolniła z aresztu prokuratora, bo immunitet uchyliła mu nielegalna Izba Dyscyplinarna

02.09.2021

[NA CELOWNIKU] Siedlecka na celowniku władz, władza na celowniku Siedleckiej

02.09.2021

Apel: Wolna szkoła, nie partyjna!

02.09.2021

Decyzja Dudy: sędzia Prusinowski nowym prezesem Izby Pracy SN, Manowska „komisarzem” w Izbie Cywilnej

02.09.2021

Stan wyjątkowy. PiS wyrzuca z granicy dziennikarzy, aktywistów, blokuje dostęp do informacji publicznej

02.09.2021

Łętowska dla OKO.press: Nie wierzę w intencje. Stan wyjątkowy to brzytwa w rękach butnej władzy

24.08.2021

Zmiana ustawy o Sądzie Najwyższym. Opinia RPO dla SenatuWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200