Referendum konsultacyjne: kulawe dziecko demokracji czy orzeł z czekolady

Udostępnij

prof. dr hab., profesor w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, członek czynny Polskiej Akademii…

Więcej

To paradoks: referendum bywa traktowane jako środek korekty braków demokracji pośredniej. Ale dobrze może funkcjonować jedynie tam, gdzie taż demokracja ma się dobrze, gdzie grupy o rożnych poglądach nie mają skłonności do fundamentalizmu 

 

Referendum, będąc kulawym dzieckiem demokracji, jest tym bardziej ułomne, im bardziej jego matkę – demokrację, charakteryzuje brak zdrowia i tężyzny. Już sama demokracja pośrednia, upartyjniona, nosząca w sobie wadę wynikającą z przeliczania głosów na mandaty wedle zasad z natury rzeczy fałszujących reprezentatywność wyboru, nie gwarantuje zdrowia referendum.

 

Gdzie nienadzwyczajnie funkcjonuje demokracja pośrednia, także jej bezpośrednie formy (referendum, inicjatywa obywatelska) nie działają wzorowo.

 

To paradoks: referendum bywa traktowane jako środek korekty braków demokracji pośredniej. Ale dobrze może funkcjonować jedynie tam,

 

 • gdzie taż demokracja ma się dobrze,

 

 • gdzie grupy o rożnych poglądach nie mają skłonności do fundamentalizmu,

 

 • gdzie obywatele są aktywni i gdzie walka polityczna się bardziej „o coś”, a nie „przeciw komuś”,

 

 • gdzie władza wykonawcza i ustawodawcza są biegłe profesjonalnie w sztuce rządzenia i stanowienia prawa,

 

 • gdzie po prostu mniej jest okazji do poprawiania błędów, bo się ich popełnia nie tak dużo i nie tak często.

 

Sedno tkwi w sposobie sformułowania pytań

 

Referendum służy dobrze tam, gdzie idzie o poznanie zdania społeczeństwa w kategoriach czysto ilościowych, o odpowiedź na pytanie kto jest „za”, a kto „przeciw”. Wynik daje wtedy precyzyjną odpowiedź o istnieniu lub braku poparcia społecznego dla jakieś sprawy.

 

Pytania muszą zatem dotyczyć kwestii dających się jednoznacznie ująć w kategoriach zero – jedynkowych. Muszą – gdy idzie o referendum „konsultacyjno-konstytucyjne” – być zrozumiałe w jednoznaczny sposób dla pytanych.

 

Pytanie w takim referendum o to, „czy zmienić mają się zasady funkcjonowania sądów i działanie samorządu terytorialnego” nie spełnia takiego warunku. Wszak nie wiadomo jak i w jakim segmencie miałyby się zmienić owe zasady funkcjonowania sądów i działanie samorządu; kwestie te zależą od całego, złożonego mechanizmu prawnego, w referendum nieujawnianego.

 

Równie dobrze, z pewnością stuprocentowej aprobaty możemy pytać o to „Czy chcesz sprawnych sądów”, „dobrze funkcjonującej służby zdrowia” czy „uczciwie rozliczanych funkcjonariuszy”, „Czy jesteś za zmianą konstytucji”?

 

Takie pytanie prowadzi donikąd. Każdy przecież uważa, że istniejący stan rzeczy można i należy poprawiać. Każdy więc będzie za reformą.

 

Jeżeli pytania będą „mdłe”, nieinteresujące, niezrozumiałe, odległe – istnieje inne niebezpieczeństwo. Gdy temat referendalny ekscytuje mniejszość, a większość ma do niego stosunek obojętny , wówczas ci ostatni zostaną w domach, zaś wynik będzie dziwacznie zniekształcony.

 

Pasywność społeczeństwa z jednej strony, przy jednoczesnym fundamentalizmie w pojedynczych kwestiach, może doprowadzić do tego, że nie poznamy autentycznych poglądów całego społeczeństwa. Bo wynik „zrobi” głosująca mniejszość.

 

Mają racje ci, którzy ostrzegają, że referendum nie mówi o tym „jak myśli naród”. Ono powie co myślą ci, którzy przyszli i zagłosowali.

 

Jak i o co chce pytać prezydent

 

Przy referendum sedno tkwi w sposobie sformułowania pytań. I tu nasuwa się pytanie. Podobno referendum konsultacyjne w sprawie konstytucji, proponowane przez Prezydenta, ma się odbyć w listopadzie. To już za pół roku. Tymczasem nie wiadomo jak będą sformułowane pytania. Bez skutku szukałam o tym informacji.

 

Podobno jest ich 60, ale mają być zredukowane do 10. Podobno zmiany w ustawie zasadniczej powinny dotyczyć

 

 • sposobu wyboru prezydenta

 

 • oraz Sejmu i Senatu,

 

 • zakresu kompetencji głowy państwa w relacji do premiera i obu izb parlamentu,

 

 • a nadto wspomnianych już zasad funkcjonowania sądów,

 

 • działania samorządu terytorialnego,

 

 • odpowiedzialności funkcjonariuszy,

 

 • kwestii socjalnych.

 

Szczegółów jednak brak – nawet strona internetowa Kancelarii Prezydenta prezentuje się nad wyraz ubogo. Podano tam jednak, że Prezydentowi zależy„aby Polacy określili jaka ma być pozycja Prezydenta RP względem rządu: czy powinien być wybierany w wyborach powszechnych i w związku z tym otrzymać silny mandat w sprawach dotyczących bezpieczeństwa i obrony państwa, jak i w sprawach polityki międzynarodowej, czy może Polacy chcą systemu kanclerskiego, z głową państwa wybieraną przez Zgromadzenie Narodowe”.

 

Tak sformułowane pytanie oczywiście jest i jednoznaczne, i precyzyjne. Mogłoby być zatem (z punktu widzenia udatności) przedmiotem referendum. Konserwacja obecnego wyboru prezydenta w wyborach powszechnych i doposażenie go kompetencjami znajdującymi się w rękach innych ośrodków egzekutywy – oczywiście żywo interesuje prezydencki ośrodek władzy. Zarazem – z oczywistych względów – kwestia ta tłumaczy także brak entuzjazmu dla referendum ze strony aktualnego ośrodka partyjnej dyspozycji politycznej.

 

Ten brak niepokoi

 

Jeżeli jednak referendum jest (ma być) oznaką troski o zainteresowanie ustrojem konstytucyjnym szerokich mas społecznych, to brak na pół roku przed planowanym terminem pytań – poza tym jednym wyrażającym spór o kompetencje prezydenta – jest niepokojący.

 

Uruchomienie kampanii społeczno-informacyjnej (otwarte spotkania przeprowadzane w poszczególnych regionach Polski, z udziałem „organizacji społecznych, mediów, instytucji edukacyjnych, związków zawodowych, organizacji przedsiębiorców, związków wyznaniowych, a także do osób, które z własnej inicjatywy chcą podjąć działania w zakresie społecznej debaty konstytucyjnej”) jest oczywiście sposobem mobilizacji społecznej.

 

Jestem jak najdalsza lekceważenia pytań

 

 • Jakiej chcemy Konstytucji?

 

 • W jaki sposób Konstytucja ma chronić interesy Państwa Polskiego i obywateli Rzeczypospolitej?

 

 • Jak nasza Konstytucja ma odpowiedzieć na wyzwania współczesnego świata?

 

„Wspólne rozmowy o Konstytucji” z pewnością są pożyteczne i kształcące. Czy i na ile jednak przekładają się na sensowne, traktowane na serio demokratyczne referendum konsultacyjne? To można byłoby jednak ocenić na podstawie ostatecznego zestawu pytań referendum.

 

Tych jednak (a ma być ich dużo, 10) nie znamy – i to na pół roku przed zapowiedzianym terminem głosowania.

 

Rodzi to obawy, czy aby sens referendum nie miałby być ograniczony do kwestii wzmocnienia prezydenckiego ośrodka władzy.

 

Jak dalece ta kwestia jest paląca wewnątrz różnych ogniw egzekutywy, widzieliśmy przy przesunięciach kompetencji względem sądownictwa, gdy dokonywano w 2017 roku reform wymiaru sprawiedliwości. Jeżeli jednak reszta pytań nie byłaby dostatecznie ważka społecznie, a zarazem jednoznaczna, wówczas demokratyczny sens referendum jako zwrócenia się do narodu – zniknie utopiony w ich wieloznaczności i braku konkluzywności, a dialog ze społeczeństwem kolejny raz okaże się iluzoryczny.

 

Orzeł z czekolady [poparty przez prezydenta Bronisława Komorowskiego pomysł świętowania Dnia Flagi 2 maja 2013 roku przy wielkim orle z czekolady ustawionym przed Pałacem Prezydenckim] okazał się nienadzwyczajnym instrumentem wzbudzania uczuć patriotycznych.

 

Dziś deficyt traktowania na serio suwerena – nie pomaga dostrzeżeniu w referendum zdrowego dziecka demokracji.

 

 

Dołącz do zbiórki na Archiwum Osiatyńskiego https://pomagam.pl/archiwum

Archiwum Osiatyńskiego to obywatelskie centrum dokumentacji i analiz, monitorujące i komentujące naruszanie praworządności i praw człowieka w Polsce po wyborach 2015 roku, a także działania w obronie demokracji. Od grudnia 2017 zebraliśmy ponad 500 dokumentów (wiele unikatowych) i ponad 100 analiz wybitnych prawników.

Porządkujemy fakty w kilku kalendariach: zamachu na TK, oporu społeczeństwa obywatelskiego, represji politycznych, sporów z UE, reformy sądowniczej PiS.

Do Rady Programowej Archiwum należą najwybitniejsi prawnicy i prawniczki w Polsce, profesorowie prawa, adwokaci, obrońcy praw człowieka.

Wydawcą Archiwum jest Fundacja Kontroli Obywatelskiej, która wydaje również OKO.press.

Pomysłodawcą Archiwum był prof. Wiktor Osiatyński (1945-2017), sam używał nazwy „Księga Bezprawia”.Autor


prof. dr hab., profesor w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, członek czynny Polskiej Akademii…


Więcej

Opublikowany

30 kwietnia 2018Inne artykuły tego autora

10.01.2021

Łętowska: Udowodnijcie obywatelu, że nie obraziliście władzy, czyli wróciło państwo policyjne

25.11.2020

Ten, który słyszał język swojego czasu

25.10.2020

Łętowska: Może być zakaz aborcji po gwałcie i 6 innych niedopowiedzianych skutków wyroku TK

05.10.2020

„Smutna i zambarasowana” prof. Łętowska o raporcie KE. Mamy „frankensteinizację prawa”

11.08.2020

Prof. Łętowska o wyborach i areszcie dla Margot: Oportunizm sądów przyśpiesza śmierć państwa prawa

07.08.2020

Ewa Łętowska: SN orzekając o ważności wyborów ma stosować Konstytucję

14.07.2020

Prof. Łętowska: To nie były wybory, ale plebiscyt. Uchybienia wyborcze rzucają długi gęsty cień

07.06.2020

Nasza wadliwa, folwarczna demokracja. Gorzki esej prof. Ewy Łętowskiej

06.06.2020

Ewa Łętowska: O niebezpieczeństwach widzenia świata w kategoriach cywilistycznych

07.05.2020

Prof. Łętowska ostrzega: Wybory będą 23 maja, obejdzie się bez SN (czyli o robieniu kiełbas i prawa)

05.04.2020

Prof. Łętowska: To blef, że grożą gigantyczne odszkodowania za wprowadzenie stanu klęski żywiołowej

13.12.2019

Prof. Łętowska: To projekt niekonstytucyjny, niedemokratycznie obraźliwy. Dokonuje się Polexit

06.12.2019

Prof. Łętowska: Chaos w sądach staje się faktem. Winni są politycy naruszający zasadę podziału władz

25.11.2019

Prof. Łętowska o wyroku TSUE: Był apetyt na rybę, ale dostaliśmy dobrą wędkę

10.10.2019

Prof. Łętowska: Sądy są chłopcem do bicia. Władza polityczna dokonuje ich rekonkwisty

13.09.2019

Łętowska: Pusta sala w Sejmie nie obraża RPO. To obraza dla naszej demokracji, dla parlamentaryzmu

05.09.2019

Tyrania większości/Dyktat mniejszości?

05.09.2019

Ewa Łętowska: Do kogo się zwraca Kon-sTY-tuc-JA

26.08.2019

Ewa Łętowska: O nieodzowności kontroli sanitarnej w masarniach

19.07.2019

Profesor Łętowska wyjaśnia związki między wytworami imaginacji a reformą sądownictwaWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200