Czarna lista PiS. Niepokornym sędziom KRS blokuje awans, skreśla z SN. Interwencja KOS

Udostępnij

W 29. rocznicę wyborów 1989 roku, które rozpoczęły polską drogę do wolności i demokracji, powołujemy 4 czerwca 2018 roku Komitet…

Więcej

Komitet Obrony Sprawiedliwości występuje w obronie sędzi Marty Kożuchowskiej-Warywody, którą KRS zaopiniował negatywnie do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Broni też sędzi SN, Marii Szulc i Anny Owczarek, które odwołały się od negatywnej opinii KRS w sprawie ich pozostania na stanowisku. KOS chciałby tu zaangażować Trybunał Sprawiedliwości UE.22 lipca 2018 Komitet Obrony Sprawiedliwości wydał swą pierwszą opinię. Dotyczy ona sędzi Marty Kożuchowskiej-Warywody (na zdjęciu), która ubiegała się o stanowisko w wojewódzkim sądzie administracyjnym. KRS nie zaopiniował jej kandydatury pozytywnie i zablokował awans.

 

Według KOS sędzia znalazła się na przygotowanej przez PiS „czarnej liście proskrypcyjnej sędziów” z powodu działalności na rzecz praworządności i aktywności, m.in. na forum Unii Europejskiej i w stowarzyszeniu sędziowskim.

 

Sędzia zasiada w w zarządzie warszawskiego oddziału Iustitii. Zdaniem KOS, KRS kierując się pozamerytorycznym kryterium naruszył standardy państwa prawa.
„Sędziowie – wolni od nacisków, odważni, niezależni i niezawiśli, stanowią najwyraźniej dla obecnej władzy zagrożenie, a KRS okazuje się być narzędziem w rękach polityków zmierzających do podporządkowania celom politycznym sądów i sędziów.”

 

 

Trzeba zapytać Trybunał Sprawiedliwości UE

 

KOS zaangażował się także w obronę dwóch sędzi Sądu Najwyższego – Marii Szulc i Anny Owczarek, które osiągnęły wiek 65 lat, ale zadeklarowały wolę dalszego sprawowania urzędu sędziego i – co więcej – spełniły wszystkie wymogi nowej ustawy o SN (we wniosku do prezydenta załączyły świadectwa lekarskie). Zostały jednak negatywnie zaopiniowane przez KRS.

 

W odwołaniu od opinii KRS sędzie Szulc i Owczarek stwierdzają, że skrócenie ich kadencji z uwagi na wiek stanowi naruszenie prawa europejskiego, a także polskiej konstytucji.

 

Kwestionują też na gruncie ustawy o KRS sposób wydania opinii (bez uzasadnienia, podpisu przewodniczącego itp.). I wytaczają fundamentalny zarzut.

 

„Sędziowska część Rady, tj. wybrani do Rady sędziowie w sposób sprzeczny z konstytucją, w istocie nie posiadają statusu członków Rady, bowiem nigdy nie zostali do niej skutecznie powołani.

 

Rada w obecnym kształcie nie ma należytego umocowania w ramach systemu prawnego określonego w Konstytucji” – napisała w swoim odwołaniu sędzia Szulc.

 

Pełnomocnikami obu sędzi są adwokaci Sylwia Gregorczyk-Abram i Michał Wawrykiewicz, organizatorzy inicjatywy „Wolne Sądy”.

 

Adwokaci złożyli też – za pośrednictwem KRS – wniosek do Sądu Najwyższego o pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Decyzja o skierowaniu takiego pytania będzie należała do konkretnego składu sędziowskiego SN. O ile KRS nie zablokuje ich wniosku.

 

Byłby to polski precedens odwołania się do europejskiego Trybunału Sprawiedliwości by ocenił, czy zmiany w polskim prawie nie naruszają „gwarancji dla sędziów (w tym przypadku – SN), które wynikają z zasady skutecznej ochrony sądowej na podstawie art. 19 ust. 1 Traktatu o UE oraz art. 47 Karty Praw Podstawowych UE”.

 

Jednym z kluczowych elementów tej zasady jest niezależność organu sądowego.

 

 

Co robi KOS?

 

Impulsem do powstania 4 czerwca 2018 Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS jest zagrożenie w dzisiejszej Polsce niezawisłości sędziów i niezależności sądów, adwokatów, radców prawnych, prokuratorów i przedstawicieli innych zawodów prawniczych.

 

4 czerwca 2018 roku KOS powołało osiem organizacji:

 

 • Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy,
 • Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”,
 • Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS”,
 • Stowarzyszenie Prokuratorów „LEX super omnia”,
 • Inicjatywa Obywatelska „Wolne Sądy”,
 • Helsińska Fundacja Praw Człowieka,
 • Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS,
 • Archiwum Osiatyńskiego powołane przez Fundację Ośrodek Kontroli Obywatelskiej „OKO”, wydawcę OKO.press.

 

Dołączyły do nich:

 

 • Forum Obywatelskiego Rozwoju,
 • Forum Współpracy Sędziów,
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych,
 • polski oddział Amnesty International.

Działalność Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS można śledzić na Facebooku i Twitterze.

 


 

Opinia KOS w sprawie Marty Kożuchowskiej-Warywody

 

Warszawa, 22 lipca 2018 r.

 

Opinie KOS (1/2018)

 

Powołaliśmy Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS po to, by chronić niezależność sądów i niezawisłość sędziów w obliczu zmian, które stanowią zagrożenie dla realizacji idei sprawiedliwości.

Uważamy, że Krajowa Rada Sądownictwa, która podczas posiedzenia 12 lipca 2018 r. negatywnie zaopiniowała kandydaturę Sędzi Marty Kożuchowskiej-Warywody na stanowisko sędziego wojewódzkiego sądu administracyjnego, naruszyła konstytucyjną zasadę niezależności sądownictwa związaną także z zasadą trójpodziału władzy, uniemożliwiając awans sędzi wyłącznie z powodu jej zaangażowania w obronie państwa prawa na forum Unii Europejskiej.

Sędzia Marta Kożuchowska-Warywoda znalazła się na przygotowanej przez polityków Prawa i Sprawiedliwości „czarnej liście proskrypcyjnej sędziów” z powodu swojej działalności na rzecz praworządności i aktywności w stowarzyszeniu sędziowskim.

Negatywna opinia wydana przez KRS wobec Sędzi Marty Kożuchowskiej-Warywody jest konsekwencją jej obywatelskiego zaangażowania, a nie merytorycznej oceny jej pracy, i stanowi próbę uzależnienia sędziów od władzy politycznej. Polityczni członkowie KRS, ale także zasiadający w Radzie sędziowie, naruszają w ten sposób standardy państwa prawa.

Sędziowie – wolni od nacisków, odważni, niezależni i niezawiśli, stanowią najwyraźniej dla obecnej władzy zagrożenie, a Krajowa Rada Sądownictwa okazuje się być narzędziem w rękach polityków zmierzających do podporządkowania celom politycznym sądów i sędziów.

Wzywamy władze do zaprzestania naruszeń standardów niezawisłości sędziów i niezależności sądów.

 

Założyciele KOS:
Stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy
Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”
Stowarzyszenie Sędziów „THEMIS”
Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex super omnia”
Inicjatywa Obywatelska „Wolne Sądy”
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Instytut Prawa i Społeczeństwa INPRIS
Archiwum OsiatyńskiegoAutor


W 29. rocznicę wyborów 1989 roku, które rozpoczęły polską drogę do wolności i demokracji, powołujemy 4 czerwca 2018 roku Komitet…


Więcej

Opublikowany

25 lipca 2018
Inne głosy w debacieInne artykuły tego autora

13.01.2023

Stanowisko Komitetu Obrony Sprawiedliwości w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2870)

30.05.2022

KOS (Komitet Obrony Sprawiedliwości) List do Komisji Europejskiej ws. KPO

14.03.2022

Petycja KOS przeciwko niszczeniu praworządności w Polsce w trakcie wojny w Ukrainie

03.12.2020

Sędziowie TSUE dopytywali dziś, dlaczego Izba Dyscyplinarna nadal działa. Przecież została zawieszona

23.11.2020

Opinia KOS ws. decyzji Izby Dyscyplinarnej o uchyleniu immunitetu sędziemu Igorowi Tulei

12.08.2020

Opinia Komitetu Obrony Sprawiedliwości – (31(7)/2020)

25.07.2020

Opinie KOS (30(6)/2020) – działania podejmowane wobec prokuratora Józefa Gacka

27.04.2020

Opinie KOS (27(3)/2020) – dane osobowe KSSiP

26.11.2019

Krytyka Ziobry i jego rzeczników dyscyplinarnych. 12 organizacji z Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS staje w obronie sędziów

20.11.2019

Wspólne stanowisko 13 organizacji pozarządowych w sprawie wyroku TSUE z dnia 19 listopada 2019 r.

23.08.2019

Opinia KOS (21(8)/2019) z 23 sierpnia 2019 roku – afera Piebaka

09.08.2019

Apel Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS

20.06.2019

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS przedstawia nową wersję raportu o represjach wobec sędziów i prokuratorów

18.06.2019

Komitet Obrony Sprawiedliwości KOS działa już rok – podsumowanie

18.06.2019

Stanowisko Komitetu Obrony Sprawiedliwości KOS ws. wypowiedzi Prezydenta Andrzeja Dudy podczas konferencji prasowej w Waszyngtonie

19.04.2019

Opinia KOS – Komitet Obrony Sprawiedliwości sprzeciwia się działaniom prokuratury wymierzonym przeciwko sędziom

27.02.2019

Stanowisko KOS w sprawie działań podejmowanych przez Pierwszego Zastępcę Prokuratora Generalnego Bogdana Święczkowskiego w stosunku do adwokata Jacka Dubois

15.02.2019

Raport KOS „Państwo, które karze. Czyli naciski i represje wobec polskich sędziów i prokuratorów”.

28.12.2018

Opinia KOS w sprawie zarzutów dyscyplinarnych wobec członków Zarządu Stowarzyszenia „Lex Super Omnia”

13.12.2018

Wolni i niezawiśli Sędziowie stanowią dla władzy zagrożenie – czytamy w opinii Komitetu Obrony SprawiedliwościWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200