Trójkąt Weimarski Adwokatur wzywa do poszanowania postanowień Konstytucji RP, prawa europejskiego oraz do wykonania orzeczeń TSUE i ETPC.Trójkąt-Weimarski-Adwokatur-wzywa-do-poszanowania-postanowień-Konstytucji-RP.pdf

opublikowany

03/11/2021

typ dokumentu

List

autor/źródło

Naczelna Rada AdwokackaW dniu 3 listopada 2021 r. został opublikowany list Trójkąta Weimarskiego Adwokatur podpisany przez Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie adw. Mikołaja Pietrzaka, Prezydent Niemieckiej Izby Adwokackiej adw. Edith Kindermann oraz Dziekana Paryskiej Izby Adwokackiej adw. Oliviera Cousia. Zachęcamy do zapoznania się z nim.   „Jako prawnicy wspólnie wyrażamy nasze najgłębsze obawy związane z orzeczeniem […]W dniu 3 listopada 2021 r. został opublikowany list Trójkąta Weimarskiego Adwokatur podpisany przez Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie adw. Mikołaja Pietrzaka, Prezydent Niemieckiej Izby Adwokackiej adw. Edith Kindermann oraz Dziekana Paryskiej Izby Adwokackiej adw. Oliviera Cousia. Zachęcamy do zapoznania się z nim.

 

„Jako prawnicy wspólnie wyrażamy nasze najgłębsze obawy związane z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego RP z dnia 7 października 2021 r., sygn. K 3/21. Polski Trybunał Konstytucyjny orzekł, że postanowienia Traktatu o Unii Europejskiej – jeśli są interpretowane w szczególny sposób – są niezgodne z Konstytucją RP.

 

Decyzja ta jest atakiem na jedną z fundamentalnych zasad prawa UE, zgodnej z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej: pierwszeństwa prawa UE. Wpływa to zarówno na kompetencje TSUE zapewniające pełną skuteczność prawa unijnego, jak i na kompetencje polskich sądów do działania zgodnie z prawem unijnym i egzekwowania jego zasad. Uważamy, iż dalszymi działaniami polskiego rządu będzie atak na prawa człowieka, praworządność i niezależność sądownictwa.


plik

Trójkąt-Weimarski-Adwokatur-wzywa-do-poszanowania-postanowień-Konstytucji-RP.pdf

Pobierz

typ dokumentu

List


autor/źródło

Naczelna Rada AdwokackaWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200