SN nie wycofa z TSUE pytań prejudycjalnych. Bo praworządność nadal zależy od kaprysów rządu PiS

Udostępnij

Absolwentka lingwistyki stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim oraz College of Europe. Zdobywała doświadczenie m.in. w Komisji Europejskiej i na Uniwersytecie Narodów…

Więcej

Trybunał Sprawiedliwości UE zapytał Sąd Najwyższy, czy w związku z nowelizacją ustawy o SN, jego pytania prejudycjalne nadal są aktualne. SN nie pozostawia wątpliwości - odpowiedź TSUE jest niezbędna, by scementować małe zwycięstwo obrońców praworządności. Bo rząd PiS zapowiada, że to nie koniec jego "reform", a dalszych nowelizacji może być "nawet 15"Rozprawę w sprawie pięciu pytań prejudycjalnych SN z 2 sierpnia 2018 roku początkowo wyznaczono na 12 lutego 2019 roku. Pytania dotyczyły przepisów ustawy o SN z grudnia 2017 – przenoszenia w stan spoczynku sędziów powyżej 65 roku życia. TSUE miał stwierdzić, czy przepisy te nie łamią zasady nieusuwalności sędziów.

 

W połowie stycznia TSUE postanowił jednak upewnić się, czy po nowelizacji z 21 listopada, pytania SN pozostają aktualne. A jeśli tak, to dlaczego.

 

TSUE zwrócił się do SN po otrzymaniu stanowiska polskiego rządu oraz Prokuratora Generalnego, które wpłynęły do Luksemburga na początku stycznia.

 

Strona polska stwierdziła, że pytania są „oczywiście” niedopuszczalne, bo Sąd Najwyższy nie miał podstawy prawnej do ich zadania. Sugerowała europejskiemu sądowi, że powinien odmówić udzielenia na nie odpowiedzi. Odmienne zdanie wyraziły delegacje 4 europejskich krajów, Komisja Europejska oraz urząd nadzoru Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Wszystkie stwierdziły, że odpowiedź na pytania SN jest ważna i potrzebna.

 

TSUE postanowił skonsultować sprawę z samym SN, bo to Sąd Najwyższy może zdecydować o ew. wycofaniu pytań. Stanowisko polskiego sądu jest jasne: odpowiedź jest niezbędna.

 

Ostateczna decyzja, czy rozpatrzeć pierwszą transzę pytań SN zapadnie w Luksemburgu w nadchodzących tygodniach. W międzyczasie Polskę czekają dwie inne sprawy – 12 lutego wyrok w sprawie skargi KE, a 19 marca odpowiedź na pytania w sprawie KRS i Izby Dyscyplinarnej SN.

 

Przeczytaj: Co zrobił Sąd Najwyższy i czy miał do tego prawo? Wyjaśniamy w 9 punktach

 

SN prosi o odpowiedź

 

Na pytanie TSUE odpowiedział prezes Izby Pracy SN Józef Iwulski. Stwierdził jasno, że w ocenie Sądu jego pytania prejudycjalne pozostają aktualne. Podał kilka argumentów.

 

Niebezpieczna nowelizacja

 

Po pierwsze nowelizacja ustawy o SN – art. 4 – zawiera kontrowersyjny przepis o umorzeniu wszelkich postępowań odwoławczych, które toczyły się w związku ze starą ustawą.

 

W opinii SN umorzenie postępowań, które są w toku, jest niezgodne z art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu UE, art. 47 Karty Praw Podstawowych, a także z art. 45 i art. 70 Konstytucji RP. Blokuje bowiem prawo dostępu obywateli do sądu.

 

„SN w uzasadnieniu podkreśla też, że celem art. 4 nowelizacji z 21 listopada jest spowodowanie cofnięcia pytań prejudycjalnych” – mówi w rozmowie z OKO.press mec. Michał Wawrykiewicz ze stowarzyszenia Wolne Sądy.

 

Odeszli czy nie?

 

Po drugie nowelizacja z 21 listopada „przywraca sędziów 65+ do orzekania”, podczas gdy SN wielokrotnie podkreślał, że zgodnie z prawem UE nigdy nie przestali być sędziami w stanie czynnym. Odpowiedź na pytania prejudycjalne pozwoliłaby raz na zawsze wyjaśnić tę kwestię.

 

„Nasz ustawodawca zastosował ekwilibrystykę prawną. Z jednej strony mówi, że sędziów „przywraca”, a z drugiej, że traktuje się ich tak, jakby ich służba w stanie czynnym była ciągła. Stanowisko SN jest jasne. Zgodnie z zasadą pierwszeństwa prawa UE nad prawem krajowym, kwestionowane przepisy powinny zostać pominięte – nikt nie przeszedł więc w stan spoczynku” – podkreśla Wawrykiewicz.

 

Kaprysy rządu

 

Po trzecie Sąd Najwyższy argumentuje, że przy nowelizacji ustawy o SN, rządowi PiS zabrakło szczerości i dobrej woli. Została dokonana niejako „pod przymusem” – w obliczu decyzji TSUE o środku tymczasowym – zamrożeniu przepisów starej ustawy.

 

Politycy PiS wielokrotnie deklarowali, że ich ustawa nie jest sprzeczna z unijnym prawem. Ale dostosowują się, bo muszą.

 

„Z wypowiedzi medialnych polityków PiS wynika jasno, że rząd nie zgadza się, że stare przepisy były sprzeczne z prawem UE. Nie zgadza się merytorycznie. SN w odpowiedzi do TSUE powołuje się na słowa m.in. Jacka Sasina, wiceministrów Muchy, Warchoła, Wójcika… Podaje nawet linki.

 

Minister Wójcik powiedział wyraźnie, że ustawę o SN można zmieniać jeszcze 15 razy. W związku z tym Sąd Najwyższy prosi TSUE o rozpoznanie pytań i ostateczne stanowisko. Żeby uniezależnić sytuację od kaprysów ustawodawcy, ustabilizować system prawa na poziomie europejskim – obowiązującym dla wszystkich państw członkowskich” – dodaje Wawrykiewicz.

 

19 marca: rozprawa o KRS i Izbie Dyscyplinarnej

 

Bez względu na to, czy TSUE uzna argumentację Sądu Najwyższego w sprawie pierwszych pięciu pytań, już wkrótce polski rząd czeka kolejne starcie z Luksemburgiem.

 

TSUE na 19 marca wyznaczył posiedzenie w sprawie pytań prejudycjalnych SN dotyczących Krajowej Rady Sądownictwa i Izby Dyscyplinarnej SN.

 

Sąd Najwyższy zadał je TSUE 30 sierpnia oraz 19 września 2018 roku. Pytał o „zdolność KRS do wykonywania konstytucyjnego zadania stania na straży niezależności sądów i niezawisłości sędziów” w związku z jej upolitycznieniem.

 

A także o to, „czy Izba Dyscyplinarna SN będzie sądem niezależnym i niezawisłym w rozumieniu prawa unijnego”. Bo orzekać będą w niej wyłącznie sędziowie wybrani przez nową KRS, której „sposób wyboru i funkcjonowania” SN podaje w wątpliwość. Została bowiem uzależniona od władzy ustawodawczej i wykonawczej.

 

Sprawę tych pytań prowadzą w TSUE mec. Sylwia Gregorczyk-Abram oraz Michał Wawrykiewicz ze stowarzyszenia Wolne Sądy – członkowie Rady Programowej Archiwum Osiatyńskiego.

 

Przeczytaj: Rząd PiS: „Pytania SN są oczywiście niedopuszczalne”. Ale TSUE na nie odpowie. Będzie bolało

 

12 lutego: skarga KE

 

Na 12 lutego wyznaczono w Luksemburgu termin rozprawy w sprawie skargi Komisji Europejskiej. To znacznie wcześniej niż spodziewała się większość ekspertów. Po tym, jak Trybunał zgodził się orzekać w trybie przyspieszonym, szacowano, że wyrok poznamy dopiero w kwietniu.

 

24 września 2018 roku KE zaskarżyła Polskę do TSUE, ponieważ rząd PiS nie zareagował na krytykę ustawy o SN z grudnia 2017 roku. Komisja działała na podstawie art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu UE, który pozwala jej zwrócić się do TSUE, jeśli doszuka się „uchybienia obowiązkom państwa członkowskiego”.

 

Komisja zapytała TSUE o to, czy przepisy o wieku emerytalnym sędziów SN podważały zasadę niezawisłości sędziowskiej, w tym nieusuwalność sędziów. A tym samym są niezgodne z prawem UE.

 

Skargi nie wycofała nawet po tym, gdy w efekcie decyzji TSUE o tymczasowym „zamrożeniu” kontestowanych przepisów, Polska znowelizowała ustawę o SN. Nowela, która weszła w życie 1 stycznia 2019 roku, przywróciła do pracy przymusowo emerytowanych sędziów.

 

Tematyka skargi jest zbieżna z pytaniami prejudycjalnymi SN z 2 sierpnia 2018. Jeżeli Trybunał ostatecznie zechce na nie odpowiedzieć, jego odpowiedź na pewno w jakimś stopniu pokryje się z wyrokiem z 12 lutego.

 

Przeczytaj: Komisja Europejska skarży Polskę do TSUE. Wyrzuceni sędziowie mają wrócić do Sądu NajwyższegoAutor


Absolwentka lingwistyki stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim oraz College of Europe. Zdobywała doświadczenie m.in. w Komisji Europejskiej i na Uniwersytecie Narodów…


Więcej

Opublikowany

5 lutego 2019

Inne głosy w debacieInne artykuły tego autora

31.08.2021

Prawny polexit w TK odroczony. RPO Marcin Wiącek domaga się wyłączenia jednego z sędziów

13.08.2021

Działania pozorowane i chaos w SN. Sędziowie Izby Karnej przejmą część spraw Izby Dyscyplinarnej

12.08.2021

Prezes Manowska wbrew TSUE odmraża Izbę Dyscyplinarną

03.08.2021

Izba Dyscyplinarna SN rusza z dyscyplinarkami. Ignoruje orzeczenia TSUE

30.07.2021

Manowska już nie chce wojny z Unią. Namawia rządzących do wykonania orzeczeń TSUE

29.07.2021

Ziobro chce podważyć Europejską konwencję praw człowieka. Wzywa na pomoc TK Przyłębskiej

29.03.2021

Niemiecki Trybunał spełni marzenie Ziobry? Wstrzymał ratyfikację Funduszu Odbudowy UE

26.03.2021

PE stawia ultimatum: Komisja ma natychmiast uruchomić mechanizm „pieniądze za praworządność”

11.03.2021

Polska skarży do TSUE mechanizm „pieniądze za praworządność”. Po to, żeby Ziobro spał spokojnie?

07.03.2021

RPO chce wyłączenia Przyłębskiej ze składu orzekającego w TK. Chodzi o wypowiedzi jej męża

26.02.2021

Wiceszef Ordo Iuris nie będzie doradzał UE ws. LGBT. Trwa postępowanie wyjaśniające

26.02.2021

I Prezes SN robi zamach na jawność. Ograniczy dostęp do informacji o nadużyciach władzy

25.02.2021

Wiceprezes Ordo Iuris doradza UE m.in. w sprawach LGBT. Jak to się stało?

11.02.2021

Europa reaguje. Wiceszefowa KE o proteście mediów w Polsce: „Czarne ekrany mówią bardzo wiele”

09.02.2021

Eurodeputowani o Polsce po wyroku TK: „Kraj niczym dystopijna republika Gilead”

29.01.2021

„Polska jedynym takim krajem w historii najnowszej UE” – zagraniczna prasa po publikacji wyroku TK

25.01.2021

Knebel dla pracowników MSZ. PiS wprowadza „tajemnicę dyplomatyczną”

21.01.2021

Min. Wójcik o zsyłce niezależnych prokuratorów: za PO też były delegacje. Nie takie i nie tyle

13.01.2021

Kaja Godek nazwała osoby LGBT „zboczeńcami”. Dziś wygrała w sądzie. „Państwo nas nie chroni”

08.01.2021

Trybunał Konstytucyjny na wczasach. W 2019 roku orzekał najrzadziej od 20 lat [WYKRESY]Wesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200