Kolejne sądy stają w obronie niezależności sędziów

Udostępnij

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 roku dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 roku…

Więcej

Sędziowie z sądów okręgowych krytykują pracę prezesów z nominacji ministra Ziobry i działania nowej KRS. Solidarnie stają w obronie sędziów ściganych przez rzecznika dyscyplinarnego. Głośne „nie” dla „dobrej zmiany” w sądach powiedzieli tylko ostatnio sędziowie z Zielonej Góry, Kielc, Poznania, Katowic, czy ŁodziW sądach okręgowych w całej Polsce trwa doroczna ocena pracy prezesów, m.in. tych, których nominował minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro w ramach ogólnopolskiej czystki na kierowniczych stanowiskach w sądach.

 

To pierwsza okazja do oceny nominatów Ziobry, ale też okazja do pokazania przez sędziów sprzeciwu wobec tego co minister Ziobro i osoby, które poszły z nim na współpracę, robią w sądownictwie.

 

Jako jedne z pierwszych oceny nowych prezesów w sądach okręgowych dokonały zgromadzenia sędziów w Krakowie, Białymstoku, Bydgoszczy i w Gorzowie Wielkopolskim. Sprawozdania prezesów tych sądów z pracy podległych im sądów za 2018 rok zgromadzenia oceniły negatywnie.

 

Wotum nieufności dla nowych prezesów

 

Negatywnie ocenę dostało dwóch członków nowej KRS – Dagmara Pawełczyk-Woicka (prezes Sądu Okręgowego w Krakowie) i Jarosław Dudzicz (prezes SO w Gorzowie Wielkopolskim).

 

OKO.press pisało o tych ocenach.

 

Wcześniej to się raczej nie zdarzało. Ocena prezesów w sądach okręgowych jest ważna, bo tu pracują sędziowie bardziej doświadczeni, z dłuższym stażem pracy.

 

Wota nieufności sędziowie dali też prezesom z kolejnych sądów okręgowych w:

 

 • Katowicach,
 • Krośnie,
 • Bielsku-Białej,
 • Kielcach,
 • Elblągu,
 • Gliwicach
 • i w Łodzi.

 

W Katowicach nowy prezes zagroził, że w przypadku negatywnej oceny jego pracy rozważy cofnięcie sędziom zgody na dodatkowe zatrudnienie na uczelniach.

 

Są też prezesi dobrze oceniani

 

Nie wszędzie jednak te oceny są negatywne. Prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu dostał pozytywną ocenę, bo jak mówią tutejsi sędziowie, nie jest on „przefaksowanym” prezesem z ministerstwa sprawiedliwości.

 

Pozytywną ocenę dostali też prezesi Sądów Okręgowych w Gdańsku, Lublinie, Piotrkowie Trybunalskim, Zamościu, Opolu czy w Toruniu.

 

Co ważne, przy okazji zgromadzeń, na których sędziowie głosują nad wotum zaufania, przyjmują też krytyczne uchwały wobec „reform” obecnej władzy w sądach i wobec działań podejmowanych przez osoby, które poszły na współpracę z resortem ministra Ziobry. To też ważny głos środowiska sędziów.

 

Zielona Góra: KRS manipuluje

 

W Zielonej Górze na Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego 28 lutego przyjęto 4 uchwały.

 

Sędziowie m.in.:

 

 1.  Uchwalili,  że nie będą opiniować kandydatów do awansów sędziowskich do czasu rozpoznania pytań prejudycjalnych o legalności wyboru nowej KRS przez TSUE. Maja też zastrzeżenia do procedury wyłaniania przez KRS kandydatów do awansów. Sędziowie wskazują, że pomijane są dobre opinie „niechcianych” kandydatów, oraz złe „swoich” kandydatów. Wcześniej podobne uchwały przyjęło wiele innych sądów w Polsce.
 2. W kolejnej uchwale sędziowie z Zielonej Góry , że w ostatnim czasie trzech sędziów rejonowych ubiegało się o awans do tutejszego sądu okręgowego. Wszyscy mieli pozytywne opinie, mimo to nowa KRS dwóm sędziom odmówiła awansu. „W naszej ocenie powyższy sposób oceniania kandydatów przez ww. organ krzywdzi rzetelnych, pracowitych i bardzo dobrze ocenianych sędziów, co rodzi podejrzenia o kierowanie się w niniejszym konkursie względami pozamerytorycznymi”– napisali w uchwale zielono górscy sędziowie.
 3. Potępiono też działania rzecznika dyscyplinarnego sądów powszechnych za wszczynanie niezależnym sędziom dyscyplinarek oraz za ściganie sędziów Krakowa i Poznania za uchwały krytyczne wobec nowej KRS, ministra Ziobry i prezydenta . „Za niedopuszczalne uznajemy ingerowanie w sferę orzeczniczą, objętą (…) niezawisłością sędziowską, jak również szykanowanie sędziego za aktywność prokonstytucyjną i postawę obywatelską” – napisano w kolejnej uchwale.

 

ZOBACZ: Treść uchwał Zgromadzenia sędziów w Zielonej Górze

 

O ściganiu sędziów Poznania i Krakowa za krytyczne wobec obecnej władzy OKO.press pisało tu.

 

Poznań: niedopuszczalna ingerencja rzecznika

 

W Poznaniu na Zgromadzeniu sędziów sądu okręgowego przyjęto 4 uchwały:

 

 1. Krytykujące rzecznika dyscyplinarnego, który ściga sędziów za uchwały z Poznania i Krakowa.
 2. Broniące sędzi Moniki Frąckowiak i sędziego Sławomira Jęksy, którzy mają dyscyplinarki. Frąckowiak rzekomo za złą pracę, a tak naprawdę za obronę niezależnych sądów. Jęksa za uzasadnienie wyroku uniewinniającego Joannę Jaśkowiak, żonę prezydenta Poznania, w którym skrytykował obecną władzę.
  Sędziowie z Poznania piszą, że działania rzecznika dyscyplinarnego to niedopuszczalna ingerencja w sferę orzeczniczą i, że jego działania zagrażają prawu obywateli do niezależnego sądu. Apelują też do Rzecznika Praw Obywatelskich by zainteresował się tą sprawą.

 

ZOBACZ: Uchwały sędziów z Poznania

 

Przeczytaj też: Jest dyscyplinarka dla sędziego Jęksy, który uniewinnił Joannę Jaśkowiak.

 

Kielce: Manipulacje z naborem kandydatów do awansu

 

Podobne w wymowie i równie krytyczne uchwały przyjęli sędziowie z Kielc.  Zgromadzenie Ogólne Sędziów Okręgu Kieleckiego 27 lutego w swoich uchwałach:

 

 1. Skrytykowało procedurę awansów przed nową KRS. „[Nabór kandydatów] nie odbył się w znacznej mierze na podstawie kryteriów merytorycznych, ale w oparciu o pozamerytoryczne ustalenia oraz kryteria”.
 2. „Przedstawiane referaty dotyczące kandydatów były niepełne, pomijały istotne informacje pozytywne o kandydatach niepreferowanych, a negatywne o kandydatach mających uzyskać rekomendację. W ich wyniku doszło do przedstawienia do nominacji kandydatur, które w niektórych przypadkach nie uzyskały nawet rekomendacji zespołów opiniujących KRS.
  Pominięto sędziów posiadających doskonałe opinie, wieloletnie doświadczenie, w tym w pracy w Sądzie Okręgowy w Kielcach w ramach delegacji, zatem ich bardzo dobre kwalifikacje, a wybrano osoby posiadające gorszą stabilność orzecznictwa i wyniki statystyczne, w tym adwokat, która nie otrzymała nominacji po odbytej asesurze na stanowisko sędziego sądu rejonowego”.
 3. Sędziowie wzięli w obronę ściganego przez rzecznika sędziego Sławomira Jęksę. Podkreślili, że dyscyplinarki wszczyna się wobec sędziów „którzy otwarcie sprzeciwiają się zmianom mającym na celu ograniczenie niezależności sądów i niezawisłości sędziów”. A postępowania rzecznika dyscyplinarnego Piotra Schaba i jego zastępców Przemysława Radzika i Michała Lasotę „uderzają wprost w niezawisłość sędziów” i przeczą „istocie postępowań dyscyplinarnych, ale i niezależności wszczynających i prowadzących je sędziów”.

 

ZOBACZ: Uchwały Zgromadzenie sędziów z Kielc

 

Łódź: Fatalna rola rzeczników

 

W Łodzi Zgromadzenie przedstawicieli okręgu łódzkiego 27 lutego też wzięło w obronę ściganych przez rzecznika dyscyplinarnego sędziów:

 

 • Olimpię Małuszek-Barańską (ma dyscyplinarkę za rzekomo złą pracę, ale chodzi o to, że broni niezależności sądów),
 • Monikę Frąckowiak,
 • Sławomira Jęksę,
 • Dorotę Lutostańską (grozi jej dyscyplinarka za koszulkę z napisem Konstytucja).

 

„Zgromadzenie Przedstawicieli Okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi wyraża najwyższe zaniepokojenie kolejnymi działaniami Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych i jego zastępców podejmowanymi wobec sędziów, których orzeczenia lub działalność publiczna, a także aktywny udział w pracy samorządu zawodowego jest oceniana przez Ministra Sprawiedliwości jako niezgodna z linią ideologiczną partii rządzącej” – napisali w uchwale łódzcy sędziowie.

 

Poparcie dla protestu pracowników sądów

 

„Zgromadzenie Przedstawicieli Okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi, w związku z trwającą w łódzkich sądach od grudnia 2018 r. akcją protestacyjną urzędników sądowych, wyraża pełne poparcie dla zgłaszanych postulatów płacowych pracowników sądów i prokuratur, których praca jest niezbędna dla sprawnego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, a wynagrodzenie powinno być dostosowane do nakładanych obowiązków i odpowiedzialności” – napisali łódzcy sędziowie.

 

W związku z planowaną 5 marca 2019 ogólnopolską manifestacją pracowników wymiaru sprawiedliwości w Warszawie, sędziowie łódzcy zwrócili się „do wszystkich sędziów naszego okręgu o takie zorganizowanie pracy, aby wszyscy zainteresowani pracownicy mogli w demonstracji uczestniczyć”.

 

Uchwały sędziów Sądu Okręgowego w Łodzi publikujemy na dole tekstu

 

Wkrótce oceny w Warszawie, Wrocławiu i Słupsku

 

OKO.press pisało o ściganiu sędzi z Olsztyna za koszulkę z napisem Konstytucja.

 

Rzecznika dyscyplinarnego krytykują też sędziowie z Radomia. A nową KRS sędziowie z Częstochowy.

 

Można się spodziewać kolejnych krytycznych uchwał, bo nie we wszystkich sądach już oceniano roczną pracę prezesów. Takie oceny będą jeszcze m.in. w Warszawie, Słupsku i we Wrocławiu.

 

Sędziowie w całej Polsce od miesięcy popierają postulaty płacowe pracowników biurowych sądów. I takie uchwały solidaryzujące się z pracownikami są przyjmowane w całej Polsce.

 


 

Uchwały sędziów Sądu Okręgowego w Łodzi

 

Uchwała nr 1  z  dnia 27 lutego 2019 r.

 

Zgromadzenie Przedstawicieli Okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi, w związku z trwającą w łódzkich sądach od grudnia 2018 r. akcją protestacyjną urzędników sądowych, wyraża pełne poparcie dla zgłaszanych postulatów płacowych pracowników sądów i prokuratur, których praca jest niezbędna dla sprawnego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, a wynagrodzenie powinno być dostosowane do nakładanych obowiązków i odpowiedzialności.

 

Solidaryzujemy się z pracownikami uczestniczącymi  w codziennych południowych protestach przed budynkami sądów oraz w dzisiejszym przemarszu ulicami Łodzi. W związku z planowaną w dniu 5 marca 2019 r. ogólnopolską manifestacją pracowników wymiaru sprawiedliwości w Warszawie, zwracamy się do wszystkich sędziów naszego okręgu o takie zorganizowanie pracy, aby wszyscy zainteresowani pracownicy mogli w demonstracji uczestniczyć. Apelujemy do ministerstwa sprawiedliwości o potraktowanie protestu i żądań płacowych pracowników resortu z najwyższą powagą.

 

Uchwała nr 2 z  dnia 27 lutego 2019 r.

 

Zgromadzenie Przedstawicieli Okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi wyraża najwyższe zaniepokojenie kolejnymi działaniami Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych i jego zastępców podejmowanymi wobec sędziów, których orzeczenia lub działalność publiczna, a także aktywny udział w pracy samorządu zawodowego jest oceniana przez Ministra Sprawiedliwości jako niezgodna z linią ideologiczną partii rządzącej.

 

Za niedopuszczalne uznajemy dokonywanie kontroli referatów wybranych sędziów, tylko i wyłącznie w poszukiwaniu uchybień, które potem są wykorzystywane do stawiania zarzutów dyscyplinarnych, co miało miejsce wobec sędziego Moniki Frąckowiak z Sądu Rejonowego dla Poznania Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu oraz sędziego Olimpii Małuszek-Barańskiej z Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim.

 

Bezwzględnie sprzeczne z zasadą niezawisłości sędziów jest też stawianie zarzutów dyscyplinarnych sędziemu w związku z treścią wydanego orzeczenia i jego uzasadnienia, jak to ma miejsce w przypadku sędziego Sławomira Jęksy z Sądu Okręgowego w Poznaniu lub też wzywanie do  złożenia  wyjaśnień co do bezstronności przy wydawaniu wyroku (braku wyłączenia się),  co dotknęło sędziego Dorotę Lutostańską z Sądu Okręgowego w Olsztynie.

 

Wreszcie sprzeciwiamy się wykorzystywaniu postępowania dyscyplinarnego do ograniczania uprawnień samorządu sędziowskiego w zakresie treści przyjmowanych uchwał, co dzieje się w stosunku do sędziów apelacji krakowskiej i poznańskiej.

 

Jako samorząd zawodowy jesteśmy zobowiązani zgodnie z artykułem 17. Konstytucji RP do sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu, w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony. Mamy zatem nie tylko prawo, ale i obowiązek zabierania głosu oraz podejmowania wszelkich dopuszczalnych prawem działań w każdym przypadku, który uznajemy za godzący w zasadę niezależności sądów i niezawisłości sędziów.

 

Uchwała nr 3 z  dnia 27 lutego 2019 r.

 

Zgromadzenie Przedstawicieli Okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi zobowiązuje prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi do opublikowania niniejszych uchwał na stronie internetowej Sądu, gdyż zapoznanie opinii publicznej ze stanowiskiem samorządu sędziów okręgu łódzkiego leży w interesie publicznym oraz służy potrzebom obywateli, którzy zgodnie z artykułem 45. Konstytucji RP mają prawo do bezstronnego i niezawisłego sądu.

 


 

Podoba Ci się ten artykuł? Zapisz się na newsletter Archiwum Osiatyńskiego. W każdą środę dostaniesz wybór najważniejszych tekstów, a czasem również zaproszenia na wydarzenia.Autor


Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2000 roku dziennikarz „Gazety Stołecznej” w „Gazecie Wyborczej”. Od 2006 roku…


Więcej

Opublikowany

4 marca 2019

Inne głosy w debacieInne artykuły tego autora

01.09.2021

Porażka „słynnego” Radzika. Nie zawiesił sędziego Synakiewicza, który wykonał wyrok ETPCz i TSUE

29.08.2021

Michał Lasota, nominat Ziobry, ściga sędziów. Ale sam mógłby być ścigany

28.08.2021

Prezydent Duda i prezes Manowska przejmują kontrolę nad starym, legalnym SN. Będą nowi „komisarze”

27.08.2021

Porażka prezesa Nawackiego, nominata Ziobry. Sąd twardo: sędzia Juszczyszyn ma wrócić do pracy

27.08.2021

W obronie sędziego Synakiewicza zaatakowanego przez Ziobrę i Radzika za wyrok ws. neo sędzi

26.08.2021

Małgorzata Bednarek złamała orzeczenia TSUE ws. Izby Dyscyplinarnej. To była prokurator od Ziobry

26.08.2021

Sędzia Synakiewicz wydał precedensowy wyrok ws. neo-sędziów. Teraz straszy go Ziobro i ściga Radzik

24.08.2021

Ziobro kazał ścigać sędziego Gąciarka za pikietę pod Prokuraturą Krajową

03.08.2021

„Słynny” Radzik chce usunąć z zawodu sędziego Tyszkę, który nie chce sądzić z neo sędziami

28.07.2021

Blisko 100 sędziów SN i 321 prokuratorów popiera historyczny apel sędziów w obronie prawa UE

26.07.2021

Jest zawiadomienie do prokuratury na Nawackiego, Radzika i Schaba za niewykonanie orzeczeń TSUE

24.07.2021

Prezes Iustitii: Sędziowie nie pozwolą rządowi oszukać UE w sprawie wykonania orzeczeń TSUE

07.04.2021

Sąd w Krakowie: Izba Dyscyplinarna nie jest niezależnym sądem. Nie może orzekać

02.04.2021

PiS domyka kontrolę nad starym Sądem Najwyższym. Więcej władzy dla Manowskiej i nowi „komisarze” Dudy

01.04.2021

Sędzia Żurek pyta TSUE o status 1000 sędziów nominowanych przez nielegalną neo-KRS

29.03.2021

Szarża sędziego Juszczyszyna. Blisko 200 sędziów zdecyduje, czy uznają Izbę Dyscyplinarną

29.03.2021

Sędzia Nawacki atakuje. Chce kary dla Sądu Najwyższego za ujawnienie dyscyplinarki Przemysława Radzika

27.03.2021

„Lista wstydu” Piebiaka. Kto poparł byłego zastępcę ministra Ziobry do nowej KRS [77 nazwisk]

27.03.2021

Liderzy europejskich partii żądają od KE pilnej obrony Igora Tulei i Sądu Najwyższego

26.03.2021

Nawacki się nie zatrzymuje: teraz chce dyscyplinarki dla obrońcy Igora Tulei i Pawła JuszczyszynaWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200