Prokuratorzy Zbigniewa Ziobry. Awanse, nagrody, wątpliwe śledztwa [123 NAZWISKA – ZAPAMIĘTAJ]

Udostępnij

W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.

Więcej

Awanse bez wymaganego stażu pracy, prokuratorzy, wobec których toczyły się postępowania dyscyplinarne i tacy, których śledztwa budziły wątpliwości. Stowarzyszenie Paragraf Państwo prowadzi indeks prokuratorów - nazwisko po nazwisku - których działania wywołują uzasadnione wątpliwości co do ich rzetelności czy bezstronności.Za rządów PiS wymieniono niemal 100 procent kadry prokuratorskiej na kierowniczych stanowiskach. Raport stowarzyszenia Paragraf Państwo i serwisu „Państwo PiS” szczegółowo opisuje drogi awansu prokuratorów, ich doświadczenie – często wątpliwe – oraz gratyfikacje finansowe, jakie otrzymują na nowych stanowiskach.

 

Z raportu o prokuraturze pod rządami PiS jasno wynika, że podstawowym kryterium decyzji o powoływaniu wybranych prokuratorów na stanowiska są ich powiązania ze Zbigniewem Ziobrą. Dlatego swój indeks autorzy nazwali „listą Ziobry”.

 

Twórcy indeksu przez kilka miesięcy analizowali doniesienia medialne, wykorzystali też raport o zmianach kadrowych w prokuraturze stowarzyszenia prokuratorów „Lex Super Omnia” z czerwca 2018 roku. „Informacje te poddano analizie, by uchwycić istotne elementy zarządzania prokuraturą „dobrej zmiany”. Zebrany materiał daje porażający obraz „państwa PiS” zorganizowanego wokół dyspozycyjnej prokuratury” – komentuje Krzysztof Król, redaktor naczelny serwisu „Państwo PiS”.

 

„Raport ukazuje mechanizm i groźne społecznie konsekwencje podporządkowania działań prokuratury i samych śledczych interesom polityków partii rządzącej” – komentował prof. Leszek Balcerowicz, przewodniczący Rady Programowej Paragrafu Państwo. Poza nim w Radzie zasiadają m.in. prof. Monika Płatek, prof. Marcin Matczak, adwokatki i adwokaci z Inicjatywy „Wolne Sądy”. Partnerami projektu są: Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR), Inicjatywa „Wolne Sądy” i Komitet Obywatelski przy Prezydencie Lechu Wałęsie.

 

Przeczytaj też: Czystka Zbigniewa Ziobry. Porażający obraz polskiej prokuratury po 2016 roku [RAPORT]

 

Lista prokuratorów „dobrej zmiany” stanowi w pewnym sensie odwrotność „Listy Ewy Siedleckiej” – na której znajduje się już 284 „sędziów wolności”, którzy wykazują się odwagą i niezależnością, za co poddawani są nierzadko represjom. „Listę Siedleckiej” publikujemy w OKO.press i Archiwum Osiatyńskiego.

 


Lista prokuratorów „dobrej zmiany”

 

Poniższe zestawienie opracowane zostało przez serwis dziennikarski Państwo PIS, którego wydawcą jest Stowarzyszenie „Paragraf-Państwo”. „Lista Ziobry” zawiera obecnych i byłych prokuratorów, których działania, awanse, nagrody czy przesunięcia wywołały wątpliwości autorów serwisu. Lista jest aktualna na 20 grudnia 2018 roku. 

 


 

B

 

 • Rafał Babiński – awans z jednoczesnym powierzeniem funkcji kierowniczych

 

Powołany za rządów Z. Ziobry na szefa prokuratury okręgowej w Krakowie Rafał Babiński został awansowany na stanowisko Prokuratora Prokuratury Regionalnej, co stanowi przykład podwójnego awansu.

 

 • Paweł Baca – śledztwo budzące wątpliwości

 

Jako prokurator delegowany do krakowskiego wydziału Prokuratury Krajowej pełnił funkcję prokuratora działającego z urzędu w procesie dotyczącym śmierci Jerzego Ziobro, ojca Zbigniewa Ziobro. W końcowej fazie procesu rodzina Jerzego Ziobry złożyła zawiadomienie o przestępstwie dotyczące sędzi Agnieszki Pilarczyk. Śledztwo w sprawie sędzi wszczęła niezwłocznie kierowana przez Tomasza Janeczka katowicka prokuratura regionalna, a już po kilku dniach prokurator Paweł Baca złożył z tego powodu wniosek o wyłączenie jej ze sprawy. Wniosek okazał się nieskuteczny, sędzia wydała wyrok uniewinniający. Prokurator Paweł Baca awansował i popiera skargę odwoławczą w II instancji. W toku postępowania odwoławczego prokurator Baca i oskarżyciele posiłkowi domagali się od biegłych zdystansowania się od opinii wydanej na piśmie.

 

Zobacz: „Fortel ludzi Ziobry. Adwokaci: Jak w procesach politycznych”

 

 • Dariusz Barski – awans polityczny

 

Rozpoczął swoją karierę w prokuraturze w Prokuraturze Rejonowej Łódź – Bałuty w 1994 roku. W 2000 roku pracował w Prokuraturze Okręgowej w Łodzi w Wydziale VI ds. Przestępczości Zorganizowanej, a następnie przez krótki czas w takim samym wydziale Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi. W marcu 2006 roku 38-letni Dariusz Barski został Prokuratorem Apelacyjnym w Łodzi. Gdy sprawował tę funkcję, tytuł prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi uzyskało w trybie nadzwyczajnym (nie spełniali warunków formalnych i nie zostali poddani zaopiniowanianiu przez kolegium prokuratury) dwóch zaufanych prokuratorów: Krzysztof Bukowiecki (obecnie Naczelnik Wydziału w Prokuraturze Regionalnej w Łodzi) oraz Rafał Sławnikowski (obecnie rzecznik dyscyplinarny w Prokuraturze Regionalnej w Łodzi, a także przedstawiciel w KRP przy Prokuratorze Generalnym; w środowisku mówi się, że jego żona spokrewniona jest z żoną D. Barskiego). Od lutego 2007 r. był Zastępcą Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry, a następnie został Prokuratorem Krajowym. W tym czasie miały miejsca spektakularne zatrzymania b. prokuratora krajowego Janusza Kaczmarka, szefa policji Konrada Kornatowskiego i prezesa zarządu PZU Jaromira Netzla pod zarzutem spowodowania przecieku w aferze gruntowej (prowokacja CBA wobec ówczesnego wicepremiera Andrzeja Leppera). Zatrzymania sąd uznał za bezprawne, prokuratura nigdy nie postawiła zatrzymanym zarzutów.

 

Zaznając przed Komisją Śledczą do zbadania sprawy zarzutu nielegalnego wywierania wpływu przez członków Rady Ministrów, Komendanta Głównego Policji, Szefa CBA oraz Szefa ABW na funkcjonariuszy Policji, CBA oraz ABW, prokuratorów i osoby pełniące funkcje w organach wymiaru sprawiedliwości, wziął na siebie odpowiedzialność za zorganizowanie słynnej konferencji multimedialnej.

 

Zobacz:sejm.gov.pl

 

Od grudnia 2007 roku do kwietnia 2010 roku pracował w Biurze Postępowania Sądowego Prokuratury Krajowej. Niepowołany przez Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta do niezależnej Prokuratury Generalnej, wybrał stan spoczynku, w którym pozostaje od 1 maja 2010 roku. W październiku 2011 roku uzyskał mandat Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Kandydował z 2. miejsca na liście wyborczej PiS. W dniu 27 października 2011 roku Marszałek Sejmu wygasił mu mandat poselski uznając, że niemożliwe jest łączenie mandatu posła na Sejm RP ze statusem prokuratora w stanie spoczynku.

 

Od grudnia 2015 roku jest doradcą Ministra Sprawiedliwości.

 

Zobacz: „Tak kwitnie nadzwyczajna kasta PiS. Śledzimy kariery prokuratorów i sędziów czasów dobrej zmiany”

 

W sprzyjającej PiS TV Republice prokuratora D. Barskiego określono jako „jednego z najlepszych polskich śledczych”, który „zasłynął m.in. walką z korupcją oraz ze zorganizowaną przestępczością w Łodzi”. Zawodowi koledzy prokuratora Barskiego nie podzielają tego zdania. W prokuraturze rejonowej sztandarowa jego sprawa to zabójstwo i usiłowanie zabójstwa, powiązane z podpaleniem mieszkania, zatem klasyka prokuratorska, a i to sprawa ta wymagała ukierunkowania przez przełożonych, dzięki czemu zakończyła się aktem oskarżenia i skazaniem. W prokuraturze okręgowej najpoważniejszą sprawa dotyczyła niegospodarności w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zakończona aktem oskarżenia. Śledztwo trwało 2 lata.

 

Zobacz: „Niegospodarność za 42 miliony – prokurator czyta akt oskarżenia” oraz „Ziobrowaty”

 

Prywatnie D. Barski blisko związany jest ze Zbigniewem Ziobrą. W 2011 roku był świadkiem na ślubie Zbigniewa Ziobry.

 

Zobacz: „Był świadkiem na ślubie Ziobry, teraz jest jego doradcą. Dariusz Barski – prokurator z ambicjami”

 

Od 26 lutego 2007 do 21 listopada 2007 pełnił funkcję zastępcy prokuratora generalnego (ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry). Od 14 czerwca był także pełniącym obowiązki, a od 19 lipca zajmował jednocześnie stanowisko prokuratora krajowego. Po likwidacji Prokuratury Krajowej w 2010 nie został prokuratorem Prokuratury Generalnej i przeszedł w stan spoczynku.

 

W 2011 kandydował w wyborach parlamentarnych z 2. miejsca na liście komitetu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości w okręgu wyborczym nr 9 w Łodzi i uzyskał mandat poselski. Oddano na niego 12 245 głosów (3,38% głosów oddanych w okręgu). Dariusz Barski odmówił jednak zrzeczenia się funkcji prokuratora. W konsekwencji marszałek Sejmu Grzegorz Schetyna stwierdził wygaśnięcie jego mandatu poselskiego wobec zakazów łączenia tych dwóch funkcji. Dariusz Barski odwołał się od tej decyzji do Sądu Najwyższego, który odwołanie oddalił.

 

7 września 2015 prezydent Andrzej Duda powołał go jako swojego przedstawiciela w skład Krajowej Rady Prokuratury (zlikwidowanej w 2016).

 

 • Robert Bednarczyk – prokurator delegowany 

 

Były szef Prokuratury Apelacyjnej w Lublinie; w marcu 2016 roku delegowany przez Zbigniewa Ziobro do zespołu prokuratorów do spraw „śledztwa smoleńskiego”. W 2016 roku uzyskał nagrodę finansową w wysokości 9.000 zł. Pod koniec 2017 roku powołany na stanowisko prokuratora Prokuratury Krajowej.

 

W 2006 r. odebrał nominację na szefa lubelskiej apelacji z rąk Zbigniewa Ziobry. Zaraz po nominacji Bednarczyk zgubił dziewięciomilimetrowy pistolet marki Glock. Twierdził, że broń, szelki oraz zapasowy magazynek zostawił w szafie pancernej swojego gabinetu w gmachu prokuratury. Następnego dnia poinformował o tym ABW i policję. Śledczy przeszukali sekretariat oraz jego gabinet, ale pistoletu nigdy nie odnaleziono. Stwierdzili, że mógł się zawieruszyć podczas świętowania awansu. Prokuratura w Świdnicy oskarżyła go o nieumyślną utratę pistoletu oraz 22 naboi. W grudniu 2015 roku został prawomocnie skazany przez sąd w Lublinie, ale sąd odstąpił od wymierzania kary.

 

Zobacz: „Śledczy, który zgubił broń, pogromca mafii, nieznany wojskowy. Kim są nowi prokuratorzy od Smoleńska” oraz „Gdzie jest broń prokuratora apelacyjnego” 

 

 • Małgorzata Bednarek – budzące wątpliwości związki

 

Pierwsza prezes, jedna z założycieli i obecnie członek Niezależnego Stowarzyszenia Prokuratorów Ad vocem – założonego przez prokuratorów, którzy w latach 2005-2007 pełnili kierownicze funkcje w prokuraturze, lub należeli do najbliższych współpracowników Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry (więcej o tym stowarzyszeniu przeczytasz tutaj).

 

Żona śląskiego działacza PiS Pawła Bednarka, byłego skarbnika PiS na Śląsku, dziś dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie.

 

W latach 2005 – 2007 pełniła funkcje Prokuratora Okręgowego w Bielsku-Białej. Wcześniej nie pełniła funkcji kierowniczych i zajmowała stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej w Katowicach. Nadzorowała śledztwo w sprawie „bielskiej mafii prokuratorsko-sędziowskiej”. W trakcie konferencji prasowej przesądziła o winie sędziów. Śledztwo przeniesione do Krakowa nie dostarczyło dowodów uzasadniających wniesienie aktu oskarżenia. Sędziowie dotknięci pomówieniem uzyskali zadośćuczynienie z tytułu naruszenia dobrego imienia.

 

Po odwołaniu z zajmowanej funkcji pełniła obowiązki w Wydziale Sądowym w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach. Od marca 2016 r. kierowała, jako naczelnik, reaktywowanym śląskim wydziałem zamiejscowym Prokuratury Krajowej do spraw przestępczości i korupcji. W kwietniu 2018 r. została powołana na stanowisko prokuratora Prokuratury Krajowej i objęła funkcję zastępcy dyrektora Biura Prezydialnego.

 

W dniu 24 sierpnia 2018 r. została przez nową KRS rekomendowana na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Dyscyplinarnej, a w dniu 20 września została powołana przez Prezydenta na to stanowisko.

 

Zobacz: „Kim jest prokurator Małgorzata Bednarek, którą KRS rekomenduje do Sądu Najwyższego?” oraz „Trzech katowickich prokuratorów w Sądzie Najwyższym” oraz „Bielsko-Biała: Sędziowie wygrali z pisowską prokuraturą”

 

 • Ewa Bialik – awans w szczególnym trybie bez wymaganego stażu pracy

 

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Ostrołęce, 1 kwietnia 2016 roku uzyskała tytuł prokuratora Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, a od dnia 6 kwietnia 2016 roku została delegowana do Prokuratury Krajowej. 1 października 2017 roku uzyskała w trybie nagrodowym tytuł prokuratora Prokuratury Regionalnego w Białymstoku. W 2016 roku uzyskała nagrodę finansową 6000 zł. Pełni funkcję rzecznika prasowego Prokuratora Krajowego.

 

 • Dorota Bielicka – śledztwo budzące wątpliwości, budzące wątpliwości przeniesienie śledztwa

 

Prowadzi śledztwo przeciwko generałowi Krzysztofowi Bondarykowi, byłemu szefowi ABW. Postępowanie to było wcześniej prowadzone w prokuraturze w Ostrołęce (gdzie według nieoficjalnych informacji miało już być umorzone), ale przejęła je prokuratura białostocka. Prowadzi je jednak wciąż Dorota Bielicka, która w międzyczasie awansowała i została delegowana z Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce do Prokuratury regionalnej w Białymstoku.

 

Zobacz: Generał Bondaryk usłyszy zarzuty. Prokuratura ściga byłego szefa ABW w rządzie PO-PSL oraz „Generał Bondaryk wezwany do białostockiej prokuratury. Ma dostać zarzuty”

 

 • Bartosz Biernat – prokurator delegowany

 

Członek Ad Vocem – założonego przez prokuratorów, którzy w latach 2005-2007 pełnili kierownicze funkcje w prokuraturze, lub należeli do najbliższych współpracowników Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry (więcej o tym stowarzyszeniu przeczytasz tutaj).

 

Prokurator wrocławskiej prokuratury okręgowej, delegowany do prowadzenia śledztw w Prokuraturze Krajowej. Delegowany do Zespołu Śledczego nr 1, powołanego do prowadzenia śledztwa w sprawie katastrofy rządowego samolotu w Smoleńsku.

 

Zobacz: „Gwardia Ziobry. Kim są smoleńscy prokuratorzy z Wrocławia” oraz „Dolnośląscy prokuratorzy pokierują śledztwem w sprawie katastrofy smoleńskiej”

 

 • Paweł Blachowski – budzące wątpliwości zaniechanie śledztwa, budzące wątpliwości przeniesienie śledztwa

 

Prokurator Okręgowy w Warszawie osobiście rozpoznał zawiadomienie dotyczące wydania przez Zbigniewa Ziobrę rozporządzenia z przekroczeniem delegacji ustawowej. Prokuratorom Prokuratury Krajowej z mocą wsteczną przyznano uprawnienie do pobierania dodatków mieszkaniowych w wysokości 2.700 zł miesięcznie. Upoważnienie ustawowe uprawniało Ministra Sprawiedliwości do uregulowania sytuacji prokuratorów delegowanych i pełniących obowiązki poza stałym miejscem pracy. Rozporządzenie wydane przez Zbigniewa Ziobrę objęło prokuratorów powołanych do Prokuratury Krajowej, którzy pełnili służbę w miejscu powołania. Łączna wysokość wypłat obciążyła budżet państwa kwotą kilku milionów złotych. Paweł Blachowski 30 sierpnia 2017 r. odmówił niezasadnie wszczęcia śledztwa w tej sprawie, uznając, że przekroczenie delegacji ustawowej nie miało miejsca.

 

Umorzył także postępowanie w sprawie tzw. córki leśniczego, czyli „załatwienia sprawy” przez Jana Szyszkę, b.ministra ochrony środowiska

 

Zobacz: „Dlaczego prokuratura odmówiła śledztwa w sprawie 'córki leśniczego'”

 

 • Karol Blajerski – śledztwo budzące wątpliwości

 

Delegowany z chełmskiej prokuratury rejonowej do Prokuratury Okręgowej w Lublinie prowadzi śledztwo w sprawie dotyczącej Marka Działoszyńskiego – to przykład postępowań prowadzonych poza właściwością prokuratur.

 

 • Krzysztof Błach – śledztwo budzące wątpliwości

 

Prokurator Prokuratury Regionalnej w Katowicach. Brał udział w śledztwie dotyczącym byłego Prezesa Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzeja Rzeplińskiego. Z prokuratorem Adamem Rochem z Prokuratury Regionalnej w Katowicach badali decyzje podejmowane po zaprzysiężeniu przez Prezydenta RP sędziów dublujących prawidłowo obsadzone stanowiska. Przedmiotem śledztwa, które wszczęto w sierpniu 2016 r. jest niedopuszczenie do orzekania przez Prezesa Trybunału Konstytucyjnego trzech sędziów zaprzysiężonych w nocy przez Prezydenta i naruszenie ich praw pracowniczych. Sprawę przekazała do Katowic Prokuratura Krajowa.

 

 • Zbigniew Bocheński – awans z jednoczesnym powierzeniem funkcji kierowniczych

 

20 kwietnia 2016 doszło do zmiany na stanowisku prokuratora okręgowego w Tarnowie. Mieczysława Sienickiego zastąpił Zdzisław Bocheński, który poprzednio pracował w Prokuraturze Apelacyjnej w Krakowie, a wcześniej był m.in. prokuratorem okręgowym w Nowym Sączu.

 

Media lokalne opisywały aferę z jego udziałem. Wg nich „stawał bowiem na głowie”, żeby wspomóc w alkoholowych kłopotach swojego zastępcę z Nowego Sącza Józefa Porębę, który spowodował wypadek samochodowy w Ptaszkowej i odmówił badania alkomatem. Prokurator Zdzisław Bocheński zapłacił – co prawda – za tę fałszywie pojętą solidarność korporacyjną stanowiskiem w Nowym Sączu, ale przeczekał wszystkie burze i w kwietniu 2016 roku z Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie został awansowany na stanowisko Prokuratora Okręgowego w Tarnowie.

 

Zobacz: „Tarnów. Roszady w sądzie i prokuraturze” oraz Zdzisław Bocheński, skompromitowany przed laty Prokurator Okręgowy z Nowego Sącza, znowu wypłynął na powierzchnię. Teraz w Tarnowie!!!

 

 • Adam Borkowski – budzące wątpliwości zaniechanie śledztwa

 

Umorzył, po zwrocie aktu oskarżenia przez sąd, śledztwo przeciwko byłemu funkcjonariuszowi CBA Tomaszowi Kaczmarkowi podejrzanemu o złamanie prawa w trakcie realizacji prowokacji w ramach akcji „Krystyna”. W maju 2017 r. uzyskał stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga, a na początku 2018 r. został zastępcą szefa tej jednostki.

 

 • Magdalena Branicka – awans w szczególnym trybie bez wymaganego stażu pracy

 

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Tczewie powołana na pierwsze stanowisko prokuratorskie 7 listopada 2013 roku; po ponad 2 i pół roku tj. 27 kwietnia 2016 roku powołana na stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, a następnie 1 maja 2016 roku oddelegowana do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.

 

Zobacz: „Niezwykłe awanse w prokuraturze”

 

C

 

 • Sebastian Chmielewski – awans z jednoczesnym powierzeniem funkcji kierowniczych

 

Błyskawicznie awansował na najwyższe stanowisko w prokuratorskiej hierarchii, czyli prokuratora Prokuratury Krajowej. Jednocześnie powierzono mu pełnienie funkcji zastępcy dyrektora Departamentu Postępowania Przygotowawczego.

 

Zobacz: „Zablokowane etaty dla najważniejszych prokuratorów” oraz „Przesłuchanie prokuratora Tomasza Tadli, szefa wydziału śledczego w Katowicach, rzecznika prasowego tej prokuratury”

 

 • Iwona Chrobak-Farquharson – awans w szczególnym trybie bez wymaganego stażu pracy

 

Członek Rady Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP przez rok była prokuratorem Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. 24 marca 2016 roku została powołana na kierownika działu w Prokuraturze Okręgowej w Szczecinie, a po upływie niespełna 12 miesięcy, tj. 10 marca 2017 roku – na stanowisko prokuratora Prokuratury Regionalnej w Szczecinie; aktualnie jest rzecznikiem prasowym tej jednostki.

 

Zobacz: „Oto ludzie, którzy w wyniku PiS-owskiej rewolucji, pokierują naszą prokuraturą”

 

 • Marek Czeszkiewicz – powrót i awans, budzące wątpliwości zaniechanie śledztwa oraz budzące wątpliwości przeniesienie śledztwa

 

Z prokuratury odszedł 26 marca 2007 roku jako asesor. Był Szefem Delegatury CBA w Rzeszowie. 20 czerwca 2016 roku uzyskał tytuł prokuratora prokuratury rejonowej.

 

16 kwietnia 2016 r. wtedy jeszcze ksiądz Jacek Międlar wygłosił w białostockiej Katedrze kazanie, w którym mówił o „otumanionym żydowskim motłochu” i „żydowskich frajerach”. Na zorganizowanej tuż potem manifestacji wznosił powtarzane przez jej uczestników hasło „A na drzewach zamiast liści będą wisieć syjoniści”. Śledztwo w tej sprawie przejął od podległego prokuratora Marek Czeszkiewicz, a następnie umorzył je 17 września 2016 r. z powodu braku cech przestępstwa. Dwa dni później został awansowany przez Zbigniewa Ziobro na stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej w Białymstoku. Wkrótce został też zastępcą prokuratora regionalnego w Białymstoku.

 

25 marca 2017 roku ponownie odszedł z prokuratury i został doradcą Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego.

 

Zobacz: „Przegląd prasy. Umorzył sprawę księdza Międlara, został doradcą Kuchcińskiego” oraz „Tak kwitnie nadzwyczajna kasta PiS. Śledzimy kariery prokuratorów i sędziów czasów dobrej zmiany”

 

 • Tomasz Czułowski – śledztwo budzące wątpliwości

 

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze, która 3.12.2018 r. postawiła zarzuty przekroczenia uprawnień Sławomirowi Neumannowi, szefowi klubu Platformy Obywatelskiej. Tomasz Czułowski stwierdził m.in., że przestępstwo zarzucane Neumannowi zagrożone jest karą pozbawienia wolności w wymiarze od roku do 10 lat.

 

Chodzi o podejrzenie nieprawidłowości przy kontraktowaniu usług medycznych z zakresu okulistyki w mazowieckim Narodowym Funduszu Zdrowia w 2013 roku. Neumann nie przyznał się do winy. „Tę sprawę już kiedyś badała niezależna prokuratura i została ona umorzona z braku jakichkolwiek dowodów na przekroczenie prawa. Zmienił się Prokurator Generalny, został nim Zbigniew Ziobro i zapowiadał niedawno, że doprowadzi do tego, że usłyszę zarzut. Znalazł się też prokurator, który taki zarzut postawił” – skomentował. W związku z tą sprawą, w maju 2018 r. Neumann skierował do Marszałka Sejmu oświadczenie o zrzeczeniu się immunitetu poselskiego.

 

Zobacz: Neumann: Usłyszałem zarzut przekroczenia uprawnień. Nie przyznałem się do winy oraz „Sławomir Neumann usłyszał zarzut ws. nieprawidłowości w NFZ. Nie przyznał się do winy”

 

 • Marzena Czyżyk – awans w szczególnym trybie bez wymaganego stażu pracy

 

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy od 20 kwietnia 2015 roku; po 12 miesiącach tj. 22 kwietnia 2016 roku powołana na stanowisko prokuratora Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.

 

Zobacz: „Prokurator umarza delegacje burmistrza”

 

D

 

 • Ewa Daliga – awans w szczególnym trybie bez wymaganego stażu pracy

 

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Gdańsku od 30 marca 2015 roku; po ponad 12 miesiącach, tj. 22 kwietnia 2016 roku, powołana na stanowisko prokuratora Prokuratury Regionalnej w Gdańsku; dodatkowo pełni funkcję Naczelnika Wydziału I ds. Przestępczości Gospodarczej w tej jednostce.

 

Zobacz: „Ewa Daliga: Moja rola w sprawie Amber Gold była marginalna” oraz „Wiele tajemnic Amber Gold”

 

 • Wiesław Dworczak – awans z jednoczesnym powierzeniem funkcji kierowniczych, śledztwo budzące wątpliwości

 

Prokurator Okręgowy w Prokuraturze Okręgowej w Świdnicy. Akt powołania otrzymał 21 marca 2016. Członek stowarzyszenia „Ad Vocem”.

 

W styczniu 2018 r. przedstawił zarzut z art. 231 par. 2 k.k. b. funkcjonariuszowi ABW płk. Mirosławowi Grabowieckiemu. Powodem było wydanie certyfikatu bezpieczeństwa generałowi Krzysztofowi Bondarykowi. Byłemu Szefowi ABW certyfikat umożliwiał wstęp do położonych w gmachu Agencji pomieszczeń charytatywnej fundacji powołanej w celu wspierania pracowników UOP, ABW oraz członków ich rodzin. Jesienią 2017 r. naczelnik Wydziału Śledczego Prokuratury Okręgowej w Świdnicy umorzył śledztwo w tej sprawie z powodu braku cech przestępstwa. Wiesław Dworczak podjął śledztwo i przedstawił płk. Mirosławowi Grabowieckiemu zarzut popełnienia poważnego przestępstwa po osobistej interwencji Bogdana Święczkowskiego.

 

Zobacz: „Prokuratura Okręgowa z nowym szefem” oraz „PiS wymienia śledczych. Nowy prokurator okręgowy w Świdnicy” oraz „Zakon Ziobry” oraz „ABW ściga własnego oficera na polecenie prokuratora krajowego. Bo chce dopaść gen. Bondaryka”

 

 • Tomasz Dudek – budzące wątpliwości zaniechanie śledztwa, budzące wątpliwości przeniesienie śledztwa

 

Prokurator krakowskiego wydziału zamiejscowemu Prokuratury Krajowej, delegowany z prokuratury okręgowej.

 

Zajmował się sprawą Daniela Obajtka, obecnego prezesa Orlen SA. Obajtek nie doczekał się oczyszczenia od zarzutów w postepowaniu sądowym. W 2016 r. prokurator Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim oskarżył go o spowodowanie szkody w zarządzanej spółce i osiągnięcie korzyści majątkowej oraz o przyjęcie łapówki. Kilka miesięcy później Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim cofnęła akt oskarżenia i sprawę D. Obajtka przekazała krakowskiemu wydziałowi zamiejscowemu Prokuratury Krajowej. Tam prokurator Tomasz Dudek delegowany z prokuratury okręgowej inaczej ocenił te same dowody i w czerwcu 2017 r sprawę umorzył.

 

Zobacz: „Jedenastu wybrańców Prokuratury Krajowej” oraz Najdroższa opinia w historii? „Być może miała to być stawka zaporowa”

 

 • Arkadiusz Dura – powrót i awans

 

Z prokuratury odszedł jako prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie 31 grudnia 2012 roku. Po powrocie 1 września 2016 roku został oddelegowany do Prokuratury Krajowej.

 

Zobacz: „Miał pomóc zniszczyć Leppera” oraz „Prokuratura zapomniała zrobić z agenta CBA świadka incognito”

 

 • Jarosław Duś – awans z jednoczesnym powierzeniem funkcji kierowniczych, śledztwo budzące wątpliwości

 

Z ekipą obecnie rządzącą w prokuraturze Jarosław Duś jest związany od lat. Za poprzednich rządów Zbigniewa Ziobry w Ministerstwie Sprawiedliwości był jednym z kluczowych śledczych. Zajmował się m.in. sprawą dr. Mirosława G. i akcją CBA w Ministerstwie Rolnictwa. Gdy w 2007 r. PiS stracił władzę, Duś wrócił do bydgoskiej prokuratury. Przewrócił się w pracy na zniszczonym fotelu i uderzył głową w ścianę. Z pięcioprocentowym uszczerbkiem na zdrowiu w wieku 36 lat odesłano go w stan spoczynku. Wrócił do zdrowia po nastaniu „dobrej zmiany”. Awansował na prokuratora Prokuratury Krajowej z funkcją dyrektora biura.

 

Ma na koncie kilka postępowań dyscyplinarnych.

 

Zobacz: „Nie chciał płacić, obrażał, pokazywał legitymację. Dyscyplinarki prokuratora Dusia”

 

Przesłał do stosowania w prokuraturze pismo Stowarzyszenia „Ordo Iuris” dotyczące ścigania przypadków ułatwiania aborcji dokonywanej poza granicami Polski.

 

Zobacz: „Już nikt przez tych panów oskarżany nie będzie” oraz „Rzeź w prokuraturze! Stoi za tym „Godzilla””

 

 • Julia Dziedzic-Bogucka – polityczne śledztwa, budzące wątpliwości związki

 

Prokurator z Prokuratury Krajowej uczestnicząca w postępowaniu wobec Stanisława Gawłowskiego jest żoną działacza politycznego PiS, który w październiku 2018 r. zdobył z list tej partii mandat radnego sejmiku wojewódzkiego.

 

Zobacz: „Pani prokurator sprawdzała, czy marszałek popełnił przestępstwo. Jej mąż kandyduje w wyborach… przeciw marszałkowi.”

 

F

 

 • Katarzyna Fedeńczuk – awans w szczególnym trybie bez wymaganego stażu pracy

 

Powołana na stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej w Lublinie 29 lutego 2016 roku, po upływie 41 dni, tj. 5 kwietnia 2016 roku uzyskała tytuł prokuratora Prokuratury Regionalnej w Lublinie. Do odwołania we wrześniu 2018 r. pełniła funkcję Prokuratora Regionalnego w Lublinie.

 

Zobacz: „Roszady w lubelskiej prokuraturze. Zdecydowały błędy przy doborze pracowników?” oraz „Zmiany w prokuraturach w Lublinie. Na czele Fedeńczuk i Rutkowska-Skowronek” oraz „Dobra zmiana do wymiany. Trzęsienie ziemi w lubelskiej prokuraturze”

 

 • Elżbieta Funiok – budzące wątpliwości związki, awans z jednoczesnym powierzeniem funkcji kierowniczych

 

Prokurator Okręgowy w Częstochowie, awansowana na stanowisko prokuratora Prokuratury Regionalnej. Członek stowarzyszenia Ad Vocem. Żona zastępcy Prokuratora Generalnego ds. Wojskowych Przemysława Funioka.

 

Zobacz: „Prokuratura Częstochowa. Dobra zmiana na szczycie?” oraz „Były prokurator z Częstochowy został zastępcą prokuratora generalnego”

 

 • Przemysław Funiok – awans polityczny

 

Członek Stowarzyszenia „ Ad vocem”. Mąż Prokurator Okręgowej w Częstochowie Elżbiety Funiok.

 

Jest prokuratorem od 1999 r. Jego kariera ulegała przyspieszeniu, podobnie jak innych członków tego Stowarzyszenia, w okresie pełnienia funkcji Prokuratora Generalnego przez Zbigniewa Ziobro. W latach 2006-2007 pełnił funkcję zastępcy szefa częstochowskiej prokuratury rejonowej. Od 2007 r. obejmuje kolejne stanowiska i funkcje w prokuraturze wojskowej ( okręgowej, naczelnej), w ramach przejmowania nadzoru nad jej działalnością przez prokuratorów „cywilnych”.

 

W Wojskowej Prokuraturze Okręgowej w Warszawie nadzorował śledztwo w sprawie domniemanych przestępstw, popełnionych przez oficerów WSI. W 2009 r. zostaje przeniesiony do Prokuratury Krajowej, gdzie z mocy prawa otrzymuje równorzędne stanowisko prokuratora Prokuratury Krajowej.

 

W marcu 2010 r. nie zgodził się na przeniesienie do prokuratury apelacyjnej i skorzystał z możliwości przejścia w stan spoczynku z zachowaniem pełnego uposażenia. W 2016 r. powrócił do czynnej służby z gwarancją powrotu na żądanie „w dotychczasowy stan spoczynku”. Początkowo pełnił funkcję dyrektora Biura Prezydialnego. Był wyznaczonym przez Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro członkiem i sekretarzem Krajowej Rady Prokuratorów oraz członkiem Rady Programowej Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

 

W okresie kierowania Biurem Prezydialnym ograniczył możliwość dostępu do informacji publicznej.

 

W lutym 2018 r. – po ustąpieniu A Macierewicza z funkcji MON – objął funkcję zastępcy Prokuratora Generalnego ds. Wojskowych.

 

Corocznie otrzymuje wysokie nagrody finansowe.

 

Zobacz: „Były prokurator z Częstochowy został zastępcą prokuratora generalnego” oraz „Hojna ręka dla zasłużonych prokuratorów” oraz „Zastępca Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych”

 

G

 

 • Jerzy Gajewski – prokurator delegowany, awans polityczny

 

Prokurator Jerzy Gajewski prokurator Prokuratury Krajowej, wcześniej z Prokuratury Regionalnej w Katowicach, dyrektor Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji.

 

W latach 90. był rzecznikiem prasowym Prokuratury Okręgowej w Katowicach. Potem kierował specjalną grupą operacyjną złożoną z prokuratorów i policjantów, którzy tropili śląską mafię.

 

W 2016 roku został członkiem specjalnego zespołu, który ma wyjaśnić okoliczności katastrofy smoleńskiej. W grudniu 2017 r. został awansowany na stanowisko prokuratora Prokuratury Krajowej

 

Zobacz: „Rozbijał śląską mafię i tropił korupcję. Teraz został członkiem zespołu smoleńskiego” oraz „Ziobro awansował prokuratorów z zespołu ds. katastrofy smoleńskiej”

 

 • Agata Gałuszka–Górska – awans z jednoczesnym powierzeniem funkcji kierowniczych, budzące wątpliwości związki

 

Powołana w marcu 2016 r. na funkcję zastępcy Prokuratora Krajowego i awansowana o 2 stopnie na stanowisko prokuratora Prokuratury Krajowej była żoną zmarłego w kwietniu 2016 r. posła PiS Artura Górskiego.

 

Zobacz: Miażdżący raport o dwóch latach prokuratury Ziobry. Więcej na nią płacimy, a pracuje coraz gorzej oraz „Nasz drogi Święczkowski. Ile się zarabia w Prokuraturze Krajowej”

 

 • Krzysztof Gienas – awans w szczególnym trybie bez wymaganego stażu pracy

 

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Szczecinie z dwuletnim stażem, delegowany do Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, w dniu 20 kwietnia 2016 roku powołany w trybie nagrodowym na stanowisko prokuratora tej jednostki; w 2017 roku uzyskał nagrodę finansową w wysokości 15.000 zł (prowadzi sprawę oszustw VAT-owskich)

 

Zobacz: „O co chodzi z „aferą policką”? To dęta sprawa czy mocna? Wiele mówi mina prezesa Jałosińskiego”

 

 • Adam Gierk – awans polityczny

 

Naczelnik Wydziału Spraw Wewnętrznych, w którym prowadzone są śledztwa przeciwko sędziom i prokuratorom. Zastąpił na tym stanowisku Elżbietę Janicką. Pomysł stworzenia komórki wyspecjalizowanej w ściganiu przestępczości wśród sędziów i prokuratorów wyszedł ponoć od samego Zbigniewa Ziobry. Ujawnianie patologii i ich nagłaśnianie miało uzasadniać rewolucję PiS w wymiarze sprawiedliwości.

 

Adam Gierk uchodzi za osobę związaną z Dariuszem Barskim, byłym prokuratorem krajowym i byłym zastępcą prokuratora generalnego za czasów pierwszych rządów PiS. Wg. informatorów Gazety Wyborczej Gier to postać kontrowersyjna – za pierwszych rządów PiS składano na niego wiele skarg.

 

Zobacz: „Nowy szef specwydziału Ziobry. Adam Gierk będzie tropić przestępczość wśród sędziów i prokuratorów”

 

 • Andrzej Golec – Ad Vocem

 

Były prokurator regionalny w Gdańsku, delegowany do Prokuratury Krajowej. Członek stowarzyszenia Ad Vocem – założonego przez prokuratorów, którzy w latach 2005-2007 pełnili kierownicze funkcje w prokuraturze, lub należeli do najbliższych współpracowników Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry (więcej o tym stowarzyszeniu przeczytasz tutaj).

 

Zobacz: „Zmiany na stanowiskach w Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku”

 

 • Michał Gołda – prokurator delegowany, śledztwo budzące wątpliwości

 

Michał Gołda to jeden z przykładów, jak prokuratorzy delegowani pod rządami Zbigniewa Ziobry (w tym przypadku z Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie do Prokuratury Okręgowej w Warszawie) otrzymują do prowadzenia bardzo ważne politycznie sprawy. Zwracają na to uwagę w swoim raporcie przedstawiciele Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia”. Prokurator Gołda prowadzi sprawę Władysława Frasyniuka. Bezskutecznie wnosił o utajnienie jej przed mediami. Zarzuca słynnemu opozycjoniście z czasów PRL, że w czerwcu 2017 r. „w trakcie wynoszenia go poza trasę przemarszu kopał policjanta Daniela Ć. naruszając jego nietykalność cielesną”. Frasyniuk miał ponadto zachowywać się agresywnie także po przeniesieniu ze środka ulicy „wyrywając się policjantom, którzy próbowali go wylegitymować gwałtownie popchnął funkcjonariusza Marcina P. naruszając także jego nietykalność cielesną”. Frasyniuk do winy się nie przyznaje.

 

Zobacz: „Władysław Frasyniuk na procesie w rocznicę stanu wojennego: „Tak jak 37 lat temu: nie pękamy!” oraz „Frasyniuk mówi prokuratorowi, że na jego miejscu powinien siedzieć Błaszczak” oraz „959 prokuratorów w delegacji, czyli droga armia Ziobry”

 

 • Marek Gołębiewski – awans z jednoczesnym powierzeniem funkcji kierowniczych, polityczne śledztwa

 

Członek stowarzyszenia Ad Vocem – założonego przez prokuratorów, którzy w latach 2005-2007 pełnili kierownicze funkcje w prokuraturze, lub należeli do najbliższych współpracowników Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry (więcej o tym stowarzyszeniu przeczytasz tutaj). Szef Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze, awansowany na stanowisko prokuratora Prokuratury Regionalnej. (26 listopada 2018)

 

Zobacz: „Prokuratura Jelenia Góra. Nowy prokurator okręgowy w Jeleniej Górze. Został nim Marek Gołębiowski” oraz „Zakon Ziobry”

 

3.12.2018 r. postawił zarzuty przekroczenia uprawnień Sławomirowi Neumannowi, szefowi klubu Platformy Obywatelskiej. Tomasz Czułowski stwierdził m.in., że przestępstwo zarzucane Neumannowi zagrożone jest karą pozbawienia wolności w wymiarze od roku do 10 lat.

 

Chodzi o podejrzenie nieprawidłowości przy kontraktowaniu usług medycznych z zakresu okulistyki w mazowieckim Narodowym Funduszu Zdrowia w 2013 roku. Neumann nie przyznał się do winy. „Tę sprawę już kiedyś badała niezależna prokuratura i została ona umorzona z braku jakichkolwiek dowodów na przekroczenie prawa. Zmienił się Prokurator Generalny, został nim Zbigniew Ziobro i zapowiadał niedawno, że doprowadzi do tego, że usłyszę zarzut. Znalazł się też prokurator, który taki zarzut postawił” – skomentował. W związku z tą sprawą, w maju 2018 r. Neumann skierował do Marszałka Sejmu oświadczenie o zrzeczeniu się immunitetu poselskiego. (7 grudnia 2018)

 

Zobacz: Neumann: Usłyszałem zarzut przekroczenia uprawnień. Nie przyznałem się do winy oraz „Sławomir Neumann usłyszał zarzut ws. nieprawidłowości w NFZ. Nie przyznał się do winy”

 

 • Adam Gołuch – awans przyspieszony, śledztwo budzące wątpliwości

 

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Szczecinie od 18 września 2014 roku, 1 grudnia 2016 roku delegowany do Prokuratury Regionalnej w Szczecinie po miesiącu tj. 1 stycznia 2018 roku uzyskał tytuł prokuratora tej jednostki. (26 listopada 2018)

 

Zobacz: „Jak to było z pewną kamienicą w najlepszym punkcie Szczecina” oraz „Prokuratorzy zrobili psikusa Ziobrze”

 

Prokurator Gołuch w grudniu 2018 postawił zarzuty b. wiceszefowi KNF Wojciechowi Kwaśniakowi, który wcześniej zajmował się walką z aferą SKOK-ów. W 2014 roku Kwaśniak został brutalnie pobity na zlecenie – jak ustalił to wymiar sprawiedliwości – zarządu SKOK Wołomin. Prokurator Gołuch Jest odpowiedzialny za decyzję o zatrzymaniu 6 grudnia 2018 roku byłego przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Andrzeja Jakubiaka i sześciu podległych mu urzędników, w tym byłego wiceszefa KNF Wojciecha Kwaśniaka.

 

Postępowanie prokuratora Gołucha badamy pod kątem możliwego śledztwa politycznego czy też utrudniającego wyjaśnienia afery SKOKów, która doprowadziła do strat ocenianych nawet na 5 mld. złotych. (6 grudnia 2018)

 

Zobacz: „CBA zatrzymało urzędników, którzy tropili SKOK-i” oraz „Bandyci na wolności, prokuratura ściga ofiarę. Jak były wiceszef KNF podpadł SKOK-owi Wołomin?” oraz „Afera Amber Gold to „pikuś”. Powstał zespół parlamentarny do spraw SKOK-ów”

 

 • Witold Grdeń – śledztwo budzące wątpliwości

 

Prokurator Witold Grdeń wraz z prokurator Katarzyną Pokorską przedstawili zarzutu posłowi Stanisławowi Gawłowskiemu, który został ostatecznie aresztowany. Przyjęto, że może utrudniać postępowanie, mimo że zarzucane mu czyny mają charakter zadawniony, a przedmiot postępowania był publicznie znany. Warto dodać, że Witold Grdeń przyznał, iż był poinformowany o wizycie agentów Centralnego Biura Antykorupcyjnego w areszcie, a nawet wyraził na nią zgodę, ale nie poinformował o tym fakcie obrońców Stanisława Gawłowskiego.

 

11 grudnia 2018 roku Witold Grdeń poinformował, że aktualnie nie ma przesłanek do wystąpienia do Sejmu RP z wnioskiem o zatrzymanie posła Stanisława Gawłowskiego, co – jego zdaniem – nie stoi w opozycji do wcześniej złożonego wniosku o ewentualne zastosowanie przez Sąd w stosunku do tej osoby, w przypadku zaistnienia przesłanek prawnych, środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

 

Zobacz: „Prokuratura: Brak przesłanek do wniosku o zatrzymanie Gawłowskiego” oraz „Zwrot ws. Gawłowskiego. Prokuratura: nie ma przesłanek do złożenia wniosku o zatrzymanie” oraz „Prokuratura wiedziała o wizycie agentów CBA u Gawłowskiego” oraz Rezygnacja prokurator ze sprawy Gawłowskiego oraz „PO walczy o Gawłowskiego. Prokurator prowadzący sprawę nadużył uprawnień”

 

H

 

 • Zbigniew Harasimiuk – Ad Vocem

 

Członek Ad Vocem – założonego przez prokuratorów, którzy w latach 2005-2007 pełnili kierownicze funkcje w prokuraturze, lub należeli do najbliższych współpracowników Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry (więcej o tym stowarzyszeniu przeczytasz tutaj). Kieruje Prokuraturą Okręgową w Legnicy.

 

We wrześniu 2016 roku odwołał z funkcji rzecznika znaną prokurator. Decyzja ta w środowisku dziennikarskim wywołała konsternację, bo pięć miesięcy temu, gdy Harasimiuk obejmował stanowisko zadeklarował, że powszechnie ceniona za profesjonalizm prokurator nadal będzie twarzą legnickiej prokuratury. Odwołana prokurator wydała komunikat utrudniający kontynuację politycznej prowokacji kierowanej przez wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego wobec posła PO.

 

Zobacz: „Jaka prokuratura pod rządami Harasimiuka?” oraz „Prokurator padła ofiarą dobrej zmiany?”

 

 • Robert Hernand – awans polityczny

 

Członek Stowarzyszenia Prokuratorów „Ad Vocem”. Na stanowisko prokuratora został powołany w 1995 r. Przebiegająca normalnie kariera uległa przyśpieszeniu w okresie sprawowania funkcji Prokuratora Generalnego przez Zbigniewa Ziobrę. W dniu 16 stycznia 2006 został powołany na stanowisko Prokuratora Okręgowego w Gliwicach. W okresie od 27 lutego 2007 do 14 stycznia 2008 pełnił funkcje Prokuratora Apelacyjnego we Wrocławiu, zachowując stanowisko prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach.

 

Do pełnienia obu kierowniczych funkcji został powołany pomimo sprzeciwu zgromadzeń prokuratorów apelacji katowickiej, a następnie wrocławskiej. W dniu 31 marca 2010 roku, mimo negatywnej opinii Rady Prokuratorów zostaje powołany na stanowisko prokuratora Prokuratury Generalnej, a następnie 20 kwietnia 2010 roku zostaje Zastępcą Prokuratora Generalnego.

 

Jest jedynym z 7 zastępców Prokuratora Generalnego, który utrzymał ta funkcję w okresie „dobrej zmiany”. W lutym 2017r. polecił prokuratorom w całym kraju przeprowadzenia kontroli urzędów stanu cywilnego w celu ustalenia par osób tej samej płci, chcących dokonać rejestracji aktów małżeństw zawartych za granicą. Kontrola została zarządzona, pomimo że kierownicy urzędów w każdym przypadku wydawali decyzje o odmowie rejestracji (transkrypcji) jednopłciowych małżeństw.

 

W sierpniu 2018 r. wydał oświadczenie, w którym uznał, że pytania prejudycjalne Sądy Najwyższego i zastosowane środki zabezpieczenia stanowią rażące naruszenia prawa i nie wywołują skutków prawnych. Następnie skierował do Trybunału Konstytucyjnego wnioski, które zmierzają do podważenia orzeczeń Sądu Najwyższego.

 

Corocznie otrzymuje wysokie nagrody finansowe.

 

Zobacz: Prokuratura straszy urzędników: nie rejestrujcie par jednopłciowych. Prokuratorzy wam się przyjrzą oraz „Zarabiają więcej od premiera i prezydenta. Oto ludzie Ziobry” oraz „Zastępca prokuratora generalnego oskarża SN: Sąd dopuścił się szeregu naruszeń prawa” oraz „W TK wniosek Ziobry ws. ograniczeń dla dowodów uzyskanych „przy okazji” podsłuchu” oraz „Bogdan Święczkowski, Robert Hernand, Krzysztof Sierak… Ziobro stawia na śląskich prokuratorów” oraz „Bogdan Święczkowski czyści Ziobrze prokuraturę”

 

 • Dawid Hieropolitański – awans w szczególnym trybie bez wymaganego stażu pracy

 

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie, powołany na to stanowisko 4 listopada 2015 roku; po 11 miesiącach tj. 19 września 2016 roku, powołany na stanowisko prokuratora Prokuratury Regionalnej w Warszawie, gdzie sprawuje funkcję Naczelnika Wydziału Finansowo-Skarbowego.

 

Zobacz: „Niezwykłe awanse w prokuraturze”

 

 • Jarosław Hołda – awans polityczny, polityczne śledztwa

 

Członek Niezależnego Stowarzyszenia Prokuratorów Ad Vocem – założonego przez prokuratorów, którzy w latach 2005-2007 pełnili kierownicze funkcje w prokuraturze, lub należeli do najbliższych współpracowników Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry (więcej o tym stowarzyszeniu przeczytasz tutaj).

 

Wg. Gazety Wyborczej za tzw. pierwszego PiS awansował w rekordowym tempie: w ciągu dwóch lat z prokuratora z rejonu został prokuratorem szczebla krajowego. Wyjaśniał swój wpływ na przebieg sprawy Barbary Blidy. Prowadzone w latach 2008-2011 w łódzkiej prokuraturze apelacyjnej śledztwo nie doprowadziło jednak do przedstawienia mu zarzutów. W 2010 r., jako 38-latek, został najmłodszym śledczym, który przeszedł w stan spoczynku. Powołany w 2016 r. na stanowisko Dyrektora Biura Kadr Prokuratury Krajowej. W 2018 r., jako pierwszy, wykorzystał wprowadzone przez PiS przepisy i wrócił w stan spoczynku, zachowując 100 proc. uposażenia

 

Zobacz: „Złoty spadochron dla prokuratora od Ziobry. Jarosław Hołda wrócił w stan spoczynku w wieku 46 lat” oraz „Zarabiają więcej od premiera i prezydenta. Oto ludzie Ziobry” oraz „Prokuratorzy oskarżają dobrą zmianę. Co mówią ci, którzy odeszli z pracy”

 

 • Andrzej Hołdys – awans przyspieszony

 

3 lipca 2017 roku delegowany do Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej od razu na stanowisko wizytatora; po niespełna 7 miesiącach tj. 1 marca 2018 roku uzyskał tytuł prokuratora tej jednostki.

 

Występował w sprawie znieważenie prezydenta Dudy za „pozycjonowanie” jego nazwiska ze słowem „kutas”. Zażądał dla 24-letniego mieszkańca Cieszyna 14 miesięcy pozbawienia wolności z zawieszeniem na trzy lata, grzywny w wysokości 700 złotych oraz przeprosin na łamach ogólnopolskiej gazety. Odrzucał możliwość przeprosin w Internecie, gdyż „w wyszukiwarce nie da się zamieścić przeprosin.”

 

Zobacz: „Spozycjonował prezydenta. Teraz żałuje” oraz „Zmiany w prokuraturze”

 

I

 

 • Paweł Iciek – awans w szczególnym trybie bez wymaganego stażu pracy

 

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Krakowie powołany na to stanowisko 30 stycznia 2014 roku; po upływie 2 lat i 9 miesięcy tj. 4 września 2016 roku uzyskał tytuł prokuratora Prokuratury Regionalnej w Krakowie.

 

Zobacz: „Nowe taśmy Dubienieckiego. Prokuratura zdziwiona zachowaniem swojego śledczego” oraz „Marcin Dubieniecki komentuje publikację Newsweeka”

 

J

 

 • Tomasz Janeczek – awans z jednoczesnym powierzeniem funkcji kierowniczych, polityczne śledztwa

 

Prokurator Regionalny w Katowicach, awansowany na stanowisko prokuratora Prokuratury Krajowej. Były Prokurator Apelacyjny w Katowicach. Członek stowarzyszenia Ad Vocem – założonego przez prokuratorów, którzy w latach 2005-2007 pełnili kierownicze funkcje w prokuraturze, lub należeli do najbliższych współpracowników Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry (więcej o tym stowarzyszeniu przeczytasz tutaj).

 

W czasie śledztwa wyjaśniał swój wpływ na przebieg śledztwa lub tragiczne w skutkach zatrzymanie Barbary Blidy.

 

Uczestniczył także w sprawie śmierci ojca Z.Ziobro. W końcowej fazie procesu rodzina Jerzego Ziobry złożyła zawiadomienie o przestępstwie dotyczące sędzi Agnieszki Pilarczyk. Śledztwo w sprawie sędzi wszczęła niezwłocznie kierowana przez Tomasza Janeczka katowicka prokuratura regionalna, a już po kilku dniach prokurator Paweł Baca złożył z tego powodu wniosek o wyłączenie jej ze sprawy. Wniosek okazał się nieskuteczny, sędzia wydała wyrok uniewinniający.

 

Zobacz: „Kazał nagrać przesłuchanie prezydenta. Teraz rządzi PiS-owską prokuraturą” 

 

 • Elżbieta Janicka – awans z jednoczesnym powierzeniem funkcji kierowniczych, polityczne śledztwa

 

Była członkinią komitetu założycielskiego Niezależnego Stowarzyszenia Prokuratorów Ad Vocem – założonego przez prokuratorów, którzy w latach 2005-2007 pełnili kierownicze funkcje w prokuraturze, lub należeli do najbliższych współpracowników Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry (więcej o tym stowarzyszeniu przeczytasz tutaj). Przed sejmową komisją śledczą wyjaśniała powody odstąpienia – w okresie poprzedzającym wybory parlamentarne w 2007 r. – od przedstawienia zarzutów Tomaszowi Lipcowi, Ministrowi Sportu w rządzie Jarosława Kaczyńskiego.

 

Po wymianie w Prokuraturze Krajowej niemal wszystkich prokuratorów kierujących wiodącymi 7 biurami lub departamentami, a także ich zastępców została Naczelnikiem Wydziału Spraw Wewnętrznych w Prokuraturze Krajowej, w którym prowadzone są śledztwa przeciwko sędziom i prokuratorom. Po jej awansie zastąpił ją Adam Gierk.

 

Zobacz: „Zarabiają więcej od premiera i prezydenta. Oto ludzie Ziobry” oraz „Prokuratura pod butem. Jak śledczymi rządzi Zbigniew Ziobro”

 

 • Arkadiusz Jaraszek – awans w szczególnym trybie bez wymaganego stażu pracy

 

Były dziennikarz Rzeczpospolitej, prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa Ochota w Warszawie powołany na pierwsze stanowisko prokuratorskie 23 czerwca 2015 roku; po 17 miesiącach, tj. 25 listopada 2016 roku, powołany na stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie, delegowany do Działu Prasowego Prokuratury Krajowej.

 

Zobacz: „Specjalny wydział Prokuratury Krajowej śledzi sędziów i prokuratorów”

 

K

 

 • Robert Kaczor – Ad Vocem

 

Członek Ad Vocem- założonego przez prokuratorów, którzy w latach 2005-2007 pełnili kierownicze funkcje w prokuraturze, lub należeli do najbliższych współpracowników Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry (więcej o tym stowarzyszeniu przeczytasz tutaj). Prokurator wrocławskiej Prokuratury Okręgowej, został delegowany do prowadzenia śledztw w Prokuraturze Krajowej.

 

Zobacz: „Są już prokuratorzy do walki z przestępczością zorganizowaną i korupcją” oraz „Śledczy zdradzają szczegóły sprawy prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza”

 

 • Jarosław Kałużny – prokurator delegowany

 

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie, z dniem 4 kwietnia 2016 roku delegowany do Prokuratury Krajowej do Zespołu Śledczego nr 1 ds. katastrofy smoleńskiej. W 2016 roku otrzymał nagrodę finansową w wysokości 7.000 zł, zaś w dniu 1 września 2017 roku uzyskał tytuł prokuratora Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

 

Zobacz: „Sześć lat śledztwa ws. katastrofy smoleńskiej: Sprawa w Prokuraturze Krajowej” oraz „Wysłani w kamasze? Odstawieni na boczny tor? Co się dzieje z prokuratorami badającymi sprawę Smoleńska”

 

 • Cezary Kamiński – budzące wątpliwości zaniechanie śledztwa

 

Prokurator Prokuratury Regionalnej w Warszawie, delegowany do Prokuratury Krajowej, pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji; w 2016 roku otrzymał nagrodę finansową w wysokości 8.000 zł.

 

Przyczynił się do budzącego wątpliwość wycofania kasacji. Wojciech Sumliński został uniewinniony od zarzutu płatnej protekcji, a kasacja w jego sprawie została cofnięta na polecenie Cezarego Kamińskiego – zastępcy dyrektora Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej – kilkanaście dni przed wyznaczoną na 10 maja 2017 r. rozprawą.

 

Zobacz: Prokuratura odpuszcza niepokornym dziennikarzom Kani i Sumlińskiemu. W drugim przypadku – po interwencji „z góry”

 

 • Magdalena Kołodziej – budzące wątpliwości zaniechanie śledztwa

 

Pełniąc funkcję naczelnika wydziału śledczego Prokuratury Okręgowej w Warszawie dwukrotnie umorzyła śledztwo w sprawie organizacji i przebiegu 33 posiedzenia Sejmu 16 grudnia 2016 r., które zostało przeniesione do Sali Kolumnowej.

 

Odmówiła także ścigania z urzędu sprawców lżenia i spowodowania obrażeń ciała uczestniczek kontrmanifestacji z 11 listopada 2017 r. Oceniła, że zdarzenie stanowiło występek ścigany z oskarżenia prywatnego, a interes społeczny nie wymaga ściągania przez prokuraturę agresywnych napastników. Kobiety protestowały przeciwko nacjonalistycznym symbolom, hasłom i mowie nienawiści uczestników „Marszu Niepodległości”. Dodać warto, że przeciwko pokrzywdzonym w tym zdarzeniu kobietom Policja skierowała wnioski o ukaranie z powodu zakłócania legalnego zgromadzenia.

 

Zobacz: „Magdalena Kołodziej – wzorowa prokurator PiS” oraz Kim jest prokurator Magdalena Kołodziej?

 

 • Paweł Kołodziejski – awans w szczególnym trybie bez wymaganego stażu pracy

 

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy od 29 lutego 2016 roku; po niespełna 2 miesiącach tj. 22 kwietnia 2016 roku powołany na stanowisko prokuratora Prokuratury Regionalnej w Gdańsku; dodatkowo pełni funkcję Naczelnika Wydziału II ds. Przestępczości Finansowo-Skarbowej w tej jednostce.

 

Zobacz: „Ziobro łagodnieje, prokuratorzy mówią o policji skarbowej” oraz „Czy komisja śledcza ws. wyłudzeń VAT jest potrzebna?”

 

 • Joanna Komolka – awans w szczególnym trybie bez wymaganego stażu pracy

 

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, powołana na to stanowisko 20 stycznia 2016 roku; po upływie niespełna 14 miesięcy tj. 29 maja 2017 roku powołana na stanowisko prokuratora Prokuratury Regionalnej w Poznaniu.

 

 • Piotr Komotajtis – awans w szczególnym trybie bez wymaganego stażu pracy

 

Na stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej w Lublinie został powołany 13 czerwca 2013 roku; po upływie 2 lat i 10 miesięcy tj. 5 kwietnia 2016 roku uzyskał tytuł prokuratora Prokuratury Regionalnej w Lublinie; pełnił – do odwołania we wrześniu 2018 r. – funkcję Zastępcy Prokuratora Regionalnego tej jednostki.

 

Zobacz: „Trzęsienia ziemi w lubelskiej prokuraturze ciąg dalszy” oraz „Zmiany w lubelskiej prokuraturze. Jest nowa szefowa”

 

 • Karol Kopczyk – śledztwo budzące wątpliwości

 

Podpułkownik, prokurator Departamentu przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej. Według doniesień medialnych nadzoruje śledztwo w sprawie afery KNF. Karol Kopczyk był jednym z referentów w śledztwie smoleńskim za rządów PO-PSL. Jako jedyny z tej ekipy prokuratorów pozostał przy śledztwie, gdy władzę objęło PiS. Według informacji medialnych udział miał w tym Marek Pasionek, zastępca Prokuratora Generalnego. Od śledztwa smoleńskiego odsunięto go w grudniu 2017 roku. Trafił do Departamentu przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej. Jak podają media, znów wstawił się wtedy za nim Marek Pasionek.

 

Zobacz: „Źródła Wyborczej: śledztwo ws. afery KNF nadzoruje były prokurator wojskowy, który badał katastrofę smoleńską” oraz „Prokurator od Smoleńska nadzoruje śledztwo ws. KNF. Tak wynika z informacji GW” oraz „Główny prokurator badający katastrofę smoleńską odsunięty od sprawy” oraz „Antoni Macierewicz górą nad Zbigniewem Ziobrą. Główny śledczy smoleński odsunięty”

 

 • Piotr Kowalczyk – Ad Vocem

 

Szef wrocławskiej Prokuratury Regionalnej. Przynależy do stowarzyszenia Ad Vocem – założonego przez prokuratorów, którzy w latach 2005-2007 pełnili kierownicze funkcje w prokuraturze, lub należeli do najbliższych współpracowników Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry (więcej o tym stowarzyszeniu przeczytasz tutaj).

 

Zobacz: „Nowa wrocławska prokuratura ma od dziś swoich szefów” oraz „Więzienie za kukłę Żyda? To za dużo”

 

 • Paweł Król – awans przyspieszony

 

Prokurator Prokuratury Rejonowej, 15 kwietnia 2016 roku delegowany do Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej; po 10 miesiącach tj. w lutym 2018 roku otrzymał tytuł prokuratora Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie.

 

Zobacz: „Afera w PiS-owskim zarządzie powiatu. Członkini z zarzutami”

 

 • Iwona Krysa-Skwiecińska – powrót i awans

 

Z prokuratury odeszła 29 lutego 1992 roku jako asesor Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ochota w Warszawie. Po powrocie 15 lipca 2016 roku uzyskała tytuł prokuratora Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

 

Zobacz: „Prokurator Krajowy wręczył nominacje prokuratorskie”

 

 • Jacek Kryszczuk – powrót i awans

 

Od 1 do 31 lipca 1993 roku prokurator Prokuratury Wojewódzkiej w Warszawie, od 1 sierpnia 1993 roku wykonywał zawód adwokata; po powrocie do prokuratury w dniu 15 lipca 2016 roku uzyskał tytuł prokuratora Prokuratury Regionalnej w Warszawie i niezwłocznie oddelegowany do Departamentu Spraw Wojskowych Prokuratury Krajowej, gdzie pełnił funkcję dyrektora Departamentu ds. Wojskowych; w 2016 roku otrzymał nagrodę finansową w wysokości 10.000 zł

 

 • Tomasz Krzesiewicz – awans w szczególnym trybie bez wymaganego stażu pracy

 

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze powołany na pierwsze stanowisko prokuratorskie 4 marca 2014 roku; po 2 latach i 6 miesiącach tj. 22 sierpnia 2016 roku powołany na stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze i oddelegowany do wykonywania czynności służbowych w Dolnośląskim Wydziale Zamiejscowym Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej.

 

Zobacz: „Wyrok sądu pierwszej instancji był bardziej słuszny”. Łagodniejsza kara dla wrocławskiego bombera

 

 • Marek Kuczyński – prokurator delegowany

 

Prokurator Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, delegowany z dniem 21 marca 2016 roku do Prokuratury Krajowej, Szef Zespołu Śledczego nr 1 ds. katastrofy smoleńskiej, powołany w grudniu 2017 roku na stanowisko prokuratora Prokuratury Krajowej; w 2016 roku uzyskał nagrodę finansową o wysokości 11.000 zł

 

Zobacz: „Kim są eksperci smoleńscy Ziobry? To oni mogą ostatecznie pogrążyć Macierewicza i jego podkomisję” oraz „Dolnośląscy prokuratorzy pokierują śledztwem w sprawie katastrofy smoleńskiej”

 

 • Dorota Kuk-Turek – śledztwo budzące wątpliwości

 

Prowadzi śledztwo przeciwko generałowi Pawłowi Wojtunikowi, byłemu szefowi CBA. Awansowana w 2017 r. na stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej i delegowana do Prokuratury Regionalnej w Krakowie.

 

Zobacz: „Pier… Żydzi!” w sytuacyjnym kontekście boiska

 

 • Grzegorz Kulon – awans w szczególnym trybie bez wymaganego stażu pracy

 

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, powołany na to stanowisko 20 stycznia 2016 roku; po upływie 16 miesięcy tj. 24 kwietnia 2017 roku powołany na stanowisko prokuratora Prokuratury Regionalnej w Gdańsku i oddelegowany do Prokuratury Krajowej.

 

 • Tomasz Kuroszczyk – awans przyspieszony, budzące wątpliwości zaniechanie śledztwa

 

Od 1 marca 2011 roku prokurator Prokuratury Rejonowej w Sochaczewie, 18 kwietnia 2016 roku delegowany do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie; po upływie 4 miesięcy tj. 15 sierpnia 2016 roku uzyskał tytuł prokuratora tej jednostki; pełni funkcję Naczelnika Wydziału Śledczego.

 

Pełniąc funkcję naczelnika w Prokuraturze Okręgowej Warszawa – Praga, w sierpniu 2016 r. początkowo odmówił wszczęcia, a następnie – po orzeczeniu sądu – w lutym 2018 r. umorzył ostatecznie śledztwo w sprawie zaniechania publikacji wyroków Trybunału Konstytucyjnego w Dzienniku Ustaw.

 

Zobacz: „Plik:Tomasz Kuroszczyk Postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 marca” oraz „Trzeci już prokurator przejął sprawę nieopublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego” oraz „Nowe funkcje dla prokuratorów i rzecznika dyscypliny sędziów. Parchimowicz: to kupowanie lojalności” oraz „Kto wymyślił niepublikowanie wyroków TK?”

 

 • Anna Kuziemska-Wawrzko – awans przyspieszony

 

Prokurator Prokuratury Rejonowej, delegowana 6 maja 2016 roku do Prokuratury Okręgowej w Łodzi; po 10 miesiącach tj. 25 marca 2017 roku otrzymała tytuł prokuratora tej jednostki.

 

Zobacz: Łódzki układ zamknięty oraz „Śledztwa nie będzie. Prokuratura odmawia prezydent Łodzi”

 

 • Marcin Kuźma – awans przyspieszony

 

Prokurator Prokuratury Rejonowej, 7 lipca 2016 roku został delegowany do Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu; po 9 miesiącach tj. 1 kwietnia 2017 roku uzyskał tytuł prokuratora Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

 

Ł

 

 • Łukasz Łapczyński – śledztwo budzące wątpliwości

 

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie. 10 grudnia 2018 roku poinformował, że Prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa ws. spotu Prawa i Sprawiedliwości o uchodźcach, który powstał w trakcie kampanii samorządowej w 2018 roku. Film przenosi widza do niedalekiej przyszłości, w której Polska zmaga się z enklawami uchodźców oraz agresją z ich strony. W uzasadnieniu Prokuratury, spot nie stanowi próby przekonania kogokolwiek do określonego uczucia, w tym przypadku nienawiści. Rzecznik Praw Obywatelskich, Adam Bodnar, odwołał się w tej sprawie do sądu. Jego zdaniem spot miał przedstawić społeczność migrantów w negatywnym świetle i zmierzał do wywołania u odbiorców lęku oraz niechęci wobec niej. Co więcej, Adam Bodnar uważa, że decyzja prokuratury narusza ustawę o RPO. Organ ścigania ma bowiem obowiązek, aby niezwłocznie wszcząć postępowanie przygotowawcze we wskazanej przez Rzecznika sprawie.

 

14 lutego 2018 roku informował o przedstawieniu Władysławowi Frasyniukowi zarzutu naruszenia nietykalności cielesnej dwóch policjantów na służbie i przesłuchaniu go w charakterze podejrzanego. Według Prokuratora Łukasza Łapczyńskiego zebrane dowody, m.in. w postaci zeznań bezpośrednich świadków zdarzenia i szeregu nagrań video, jednoznacznie wskazują na to, że Władysław Frasyniuk dopuścił się zarzucanego mu czynu i pozwalają na stwierdzenie, że zachowanie podejrzanego wobec pełniących służbę umundurowanych funkcjonariuszy policji było celowe.

 

Z kolei 7 grudnia 2018 roku Prokurator Łukasz Łapczyński zapowiedział, że podjęte zostaną działania, które umożliwią postawienie zarzutów byłemu posłowi Januszowi Palikotowi w sprawie uchylania się od zapłacenia podatku, które jak dotąd nie zostały mu przedstawione, ponieważ zdaniem Prokuratora, nie stawia się on w prokuraturze. Janusz Palikot w swoim oświadczeniu napisał: „Nie jest prawdą, że byłem trzykrotnie efektywnie wzywany do prokuratury i nie jest prawdą, że unikam kontaktu z Prokuraturą lub udziału w czynnościach procesowych”.

 

Zobacz: „Prokuratura odmówiła śledztwa ws. spotu PiS o uchodźcach. Adam Bodnar odwołuje się do sądu” oraz „Prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa ws. spotu PiS o uchodźcach. RPO złożył zażalenie” oraz „Prokuratura nie postawiła dotąd zarzutów Palikotowi, bo nie stawia się przed prokuratorem” oraz Palikot nie stawia się na przesłuchanie. Prokurator: podejmiemy działania oraz „Oskarżyli Frasyniuka. Chodzi o to zdjęcie” oraz Prokuratura o zatrzymaniu Frasyniuka. „Zachowanie podejrzanego było celowe”

 

 • Małgorzata Łapińska-Prus – awans przyspieszony

 

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Bielsku-Białej Północ z niespełna sześcioletnim stażem, delegowana 6 maja 2016 roku do Prokuratury Regionalnej w Katowicach; po niespełna 5 miesiącach uzyskała tytuł prokuratora tej jednostki.

 

M

 

 • Artur Maludy – polityczne śledztwa

 

Szef prokuratury regionalnej w Szczecinie. Awansowany na to stanowisko 24 marca 2016. Wcześniej nie pełnił funkcji kierowniczych. Lokalna prasa opisywała jego skłonności do zajmowania się podsłuchami i wszczynania kontrowersyjnych śledztw, np. posądzenie szefa restauracji o rozdawania „wejściówek” do darmowej „Strefy Kibica”.

 

Kieruje prokuraturą, która ma szczególny status zaufania Zbigniewa Ziobro. Dlatego, w sprawach, na których zależy ministrowi sprawiedliwości podejrzani są wożeni do Szczecina, mimo że zarzucane im czyny dokonywane były w Warszawie czy innych miejscowościach.

 

Tak było ze skandalicznym postępowaniem wobec zatrzymanego w grudniu 2018 byłego kierownictwa Komisji Nadzoru Finansowego. Wiceszef KNF Wojciech Kwaśniak, który wykrył nieprawidłowości w SKOK Wołomin, usłyszał zarzut mówiący o niedopełnieniu obowiązków związanych z… nadzorem nad SKOK Wołomin.

 

Odpowiedzialnym za decyzję o zatrzymaniu 6 grudnia 2018 roku byłego przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Andrzeja Jakubiaka i sześciu podległych mu urzędników, w tym byłego wiceszefa KNF Wojciecha Kwaśniaka jest prokurator Adam Gołuch z prokuratury regionalnej w Szczecinie.

 

Zobacz: „Oto ludzie, którzy w wyniku PiS-owskiej rewolucji, pokierują naszą prokuraturą” oraz „Artur Maludy szefem Prokuratury Regionalnej w Szczecinie” oraz Przesłuchania do 1.30 w nocy. „To jest prawdziwa afera KNF? Nie, to dęta sprawa polityczna” oraz „Prokuratura wiozła byłych szefów KNF 550 km, aby ich zwolnić zaraz po przesłuchaniu”

 

 • Beata Marczak – awans polityczny, polityczne śledztwa

 

Zastępca Prokuratora Generalnego Beata Marczak podejmowała wraz z prokuratorem Mariuszem Jaworskim decyzje o zatrzymaniu Janusza Kaczmarka, Konrada Kornatowskiego i Jaromira Netzla w śledztwie dotyczącym ujawnienia pamiętnej prowokacji podjętej wobec Andrzeja Leppera.

 

Prowadziła śledztwo w sprawie udziału innych osób (poza prawomocnie skazanymi w grudniu 2008 r.) w uprowadzeniu i zabójstwie Krzysztofa Olewnika, które zostało przejęte w 2008 r. z Olsztyna, na podstawie decyzji Prokuratora Krajowego, przez gdański wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej. Wobec zapowiedzi umorzenia postępowania, zastępca Prokuratora Generalnego Beata Marczak, przekazała sprawę do prowadzenia krakowskiemu oddziałowi zamiejscowemu

 

Zobacz: „Prok. Beata Marczak nowym zastępcą prokuratora generalnego” oraz „Ziobro ma nowego zastępcę! Kim jest Beata Marczak?” oraz Wnioskując o areszt dla posła PO prokuratorzy popełnili plagiat i powoływali się na niestniejącą ustawę oraz „Zastępca Prokuratora Generalnego do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji”

 

 • Grzegorz Masłowski – śledztwo budzące wątpliwości, budzące wątpliwości przeniesienie śledztwa

 

Delegowany z prokuratury okręgowej do podlaskiego wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej, zmienił kwalifikację prawną na surowszą i przyjął, że Jacek Kapica dopuścił się umyślnie zaniechań, w celu przysporzenia korzyści majątkowej w wysokości 21 miliardów złotych nieznanym mu osobom, które organizowały gry hazardowe na automatach. Sąd Rejonowy w Białymstoku w maju 2018 r., uznał zatrzymanie Jacka Kapicy za bezzasadne i uchylił zastosowane przez prokuratora poręczenie majątkowe. W lipcu 2018 r. prokurator Grzegorz Masłowski skierował akt oskarżenia w tej sprawie.

 

Zobacz: „Zarzuty dla byłego wiceministra finansów Jacka K.” oraz „Znikające zarzuty dla wiceministra Jacka Kapicy po interwencji Prokuratury Generalnej” oraz Jest akt oskarżenia przeciwko byłemu wiceministrowi finansów

 

 • Mariusz Matys – awans przyspieszony, budzące wątpliwości zaniechanie śledztwa

 

Od 16 stycznia 2013 roku prokurator Prokuratury Rejonowej w Żyrardowie, 16 maja 2016 roku delegowany do Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga; po 5 miesiącach tj. 17 października 2016 roku uzyskał tytuł prokuratora tej jednostki; pełni funkcję kierownika działu śledczego.

 

Potrzebował tylko jeden dzień, aby w lipcu 2016 r. podjąć na nowo i umorzyć śledztwo w sprawie wielokrotnego naruszenia prawa przez Mariusza Kamińskiego podczas operacji CBA „Krystyna” dotyczącej zakupu willi w Kazimierzu Dolnym przez Jolantę Kwaśniewską. Prokurator nie dopatrzył się przestępstwa w działaniach byłego Szefa CBA. Pierwotnie śledztwo zostało umorzone jedynie z powodów formalnych, gdyż Sejm w 2014 r. nie wyraził zgody na uchylenie immunitetu Mariuszowi Kamińskiemu.

 

Zobacz: „Prokuratura umiera w ciszy” oraz „Kamiński nie złamał prawa w trakcie operacji przeciw Kwaśniewskim. Prokuratura oceniła sprawę w jeden dzień”

 

 • Marzanna Mucha-Podlewska – awans w szczególnym trybie bez wymaganego stażu pracy

 

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie od 4 listopada 2015 roku do 8 marca 2016 roku; 9 marca 2016 roku uzyskała tytuł prokuratora Prokuratury Regionalnej w Warszawie; pełniła do maja 2018 r. funkcję Zastępcy Prokuratora Regionalnego w tej jednostce.

 

Zobacz: „Prokurator od sprawy Kajetana P. został wiceszefem warszawskiej prokuratury” oraz „Żona Kaczmarka skarży prok. Engelkinga”

 

 • Agnieszka Mulka-Sokołowska – budzące wątpliwości zaniechanie śledztwa

 

Szef Prokuratury Okręgowej w Opolu, nie dopuściła do rozpoznania własnej kasacji na niekorzyść Doroty Kani uniewinnionej od zarzutu płatnej protekcji. Kasacja wniesiona 16 sierpnia 2016 r. została cofnięta po tygodniu.

 

Zobacz: „Agnieszka Mulka-Sokołowska nie jest już prokuratorem okręgowym w Opolu. Awansowała i będzie kierowała prokuraturą we Wrocławiu” oraz Prokuratura odpuściła Dorocie Kani. Dziennikarka-lustratorka oskarżona była o płatną protekcję

 

 • Anita Muszyńska – powrót i awans, budzące wątpliwości związki

Anita Muszyńska pracuje w Prokuraturze Krajowej od listopada 2018 r. Wg. informatorów „Gazety Wyborczej” była dotychczas w stanie spoczynku, wcześniej pracowała w warszawskich jednostkach, a do Prokuratury Okręgowej miała awansować za czasów pierwszych rządów Zbigniewa Ziobry w prokuraturze. Prokuratura Krajowa podaje jednak inne daty. Anita Muszyńska jest żoną Mariusza Muszyńskiego, wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego. Warto dodać, że o samym Mariuszu Muszyńskim media pisały wiele zarzucając mu m.in., że zataił swoją współpracę z UOP i Agencją Wywiadu.

 

Zobacz: „Anita Muszyńska w Prokuraturze Krajowej. Błyskawiczny awans żony wiceszefa Trybunału Konstytucyjnego” oraz „Czy ja wyglądam na Jamesa Bonda?”. Kariera wiceprezesa Trybunału oraz Muszyński posprząta w Sądzie Najwyższym. Człowiek bez skrupułów

 

O

 

 • Grzegorz Ocieczek – polityczne śledztwa

 

Członek Stowarzyszenia „Ad vocem”. Posiada tytuł doktora nauk prawnych Uniwersytetu Śląskiego. Pracę w prokuraturze rozpoczął w 1994 r. W latach 2004–2005 r. pełnił funkcje początkowo zastępcy szefa Prokuratury Rejonowej Katowice Centrum-Zachód, a następnie Szefa ww. Prokuratury.

 

Od 2006 do 2007 r. zatrudniony był w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jako Dyrektor Departamentu Postępowań Karnych, a następnie Zastępca Szefa. Funkcję ta pełnił wówczas Bogdan Święczkowski. W ciągu 2 lat służby awansował od szeregowego do stopnia pułkownika. Od 2007 r. pełnił funkcję prokuratora Naczelnej Prokuratury Wojskowej w Warszawie w pionie ds. zwalczania przestępczości zorganizowanej, a następnie w Prokuraturze Krajowej. W marcu 2010 r. nie zgodził się na przeniesienie do prokuratury apelacyjnej i skorzystał z możliwości przejścia w stan spoczynku z zachowaniem pełnego uposażenia. Od tego czasu jest prokuratorem w stanie spoczynku.

 

W 2010 r. kandydował z rekomendacji PiS do Sejmiku Województwa Śląskiego.

 

W grudniu 2015 r. został powołany do pełnienia funkcji Zastępcy Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Mimo ustawowych ograniczeń nie zrzekł się stanowiska prokuratora i podjął dodatkowe zatrudnienie.

 

Zobacz: „Przypadki pułkownika Ocieczka” oraz „Grzegorz Ocieczek wiceszefem CBA. Wcześniej pracował w ABW” oraz „Wiceszef CBA Grzegorz Ocieczek to prawdopodobnie najlepiej zarabiający urzędnik. Miesięcznie dostaje ok. 45 tys. zł” oraz „Jak PiS dba o agentów CBA”

 

 • Monika Olba – awans przyspieszony

 

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze delegowana 25 kwietnia 2016 roku do Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze, po 21 dniach, tj. 16 maja 2016 roku, uzyskała tytuł prokuratora tej jednostki.

 

 • Agnieszka Ostapowicz – awans przyspieszony

 

Prokurator Prokuratury Rejonowej z sześcioletnim stażem, 9 maja 2016 roku została oddelegowana do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku; po 5 miesiącach tj. 1 listopada 2016 roku uzyskała tytuł prokuratora Prokuratury Okręgowej w Olsztynie, pełni funkcję Naczelnika Wydziału I ds. Przestępczości Gospodarczej.

 

 • Michał Ostrowski – awans polityczny

 

Były prokurator okręgowy we Wrocławiu, który uzyskał od Zbigniewa Ziobry w 2007 r. tytuł prokuratora prokuratury apelacyjnej w trybie nagrodowym (bez wymaganego stażu). W 2012 r. dołączył do Niezależnego Stowarzyszenia Prokuratorów Ad Vocem. Gdy w 2016 r. minister Ziobro ponownie objął władzę nad prokuraturą, Ostrowski został dyrektorem departamentu przestępczości gospodarczej w Prokuratorze Krajowej i otrzymał tytuł prokuratora PK.

 

Zobacz: „Zarabiają więcej od premiera i prezydenta. Oto ludzie Ziobry”

 

P

 

 • Marek Pasionek – awans polityczny

 

Członek Stowarzyszenia „Ad vocem”. Powołanie na stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Gliwicach uzyskał w 1993 r. W 1995 r. uzyskał powołanie do katowickiej prokuratury okręgowej, a w 2000 r. do prokuratury apelacyjnej. W obu jednostkach pracował w wydziałach do spraw przestępczości zorganizowanej, gdzie prowadził poważne śledztwa w sprawach gospodarczych.

 

Na przestrzeni lat 2005-2007 pełnił funkcje podsekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Był wówczas zastępcą koordynatora do spraw służb specjalnych. Od 14 czerwca 2007 r. zajmował stanowisko prokuratora Naczelnej Prokuratury Wojskowej. Był jednym z prokuratorów nadzorujących śledztwo w sprawie katastrofy rządowego samolotu w Smoleńsku. W postępowaniu dyscyplinarnym oczyścił się z zarzutów związanych z uchybieniami popełnionymi w toku nadzoru.

 

W marcu 2016 r. został powołany do pełnienia funkcji zastępcy Prokuratora Generalnego. Przejął nadzór nad nowym, specjalnym zespołem, powołanym w Prokuraturze Krajowej do prowadzenia śledztwa w sprawie katastrofy smoleńskiej. Początkowo nadzorował także pion do spraw przestępczości zorganizowanej, a następnie Biuro Współpracy Międzynarodowej. We wrześniu 2018 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał za zasadne skargi krewnych ofiar, które kwestionowały zasadność i brak możliwości zaskarżenia postanowień prokuratora o ekshumacji szczątków ich bliskich.

 

Corocznie otrzymuje wysokie nagrody finansowe.

 

Zobacz: Skazany na Smoleńsk. Kim jest prokurator Marek Pasionek, który zarzuca kontrolerom „umyślne spowodowanie katastrofy”? oraz Pasionek powinien przesłuchać Pasionka. Sylwetka prokuratora od sztucznej mgły smoleńskiej oraz „Trybunał w Strasburgu: Ekshumacje smoleńskie naruszyły konwencję praw człowieka” oraz „Śledczy, który zgubił broń, pogromca mafii, nieznany wojskowy. Kim są nowi prokuratorzy od Smoleńska”

 

 • Agata Piasny – awans z jednoczesnym powierzeniem funkcji kierowniczych

 

Błyskawicznie awansowała na najwyższe stanowisko w prokuratorskiej hierarchii, czyli prokuratora Prokuratury Krajowej. Jednocześnie powierzono jej pełnienie funkcji zastępcy dyrektora Departamentu Postępowania Sądowego.

 

Według Newsweeka jest dobrą znajomą zastępcy prokuratora generalnego Jerzego Engelkinga z czasów rządów „pierwszego Ziobro” 2005-2007.

 

Zobacz: Ludzie Ziobry zgłaszają się do SN. Aż 133 chętnych, w tym 11 prokuratorów oraz

 • Tomasz Piekarski – awans w szczególnym trybie bez wymaganego stażu pracy

 

2 grudnia 2014 roku powołany na stanowisko prokuratora prokuratury okręgowej; po upływie 2 lat i 5 miesięcy tj. 31 maja 2017 roku uzyskał tytuł prokuratora Prokuratury Regionalnej w Katowicach i został delegowany do Prokuratury Krajowej. W 2016 roku otrzymał nagrodę finansową w wysokości 6.000 zł

 

Zobacz: „#RZECZoPRAWIE – Tomasz Piekarski: jak prokuratura walczy z wyłudzeniami VAT”

 

 • Elżbieta Pieniążek – awans w szczególnym trybie bez wymaganego stażu pracy

 

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Białymstoku, powołana na to stanowisko 29 marca 2016 roku, po niespełna sześciu miesiącach, tj. 19 września 2016 roku, powołana na stanowisko prokuratora Prokuratury Regionalnej. Od 2005 roku pełniła funkcję naczelnika i zastępcy szefa Delegatury CBA w Białymstoku, a następnie wróciła do pracy w białostockiej prokuraturze rejonowej.

 

Zobacz: „Prokuratura Regionalna w Białymstoku ma nowe szefowe” oraz Agent Tomek interweniuje u znajomej prokurator

 

 • Justyna Pilarczyk – budzące wątpliwości zaniechanie śledztwa

 

Prokurator Justyna Pilarczyk na polecenie zastępcy Prokuratora Regionalnego we Wrocławiu Jerzego Duplagi, cofnęła własny akt oskarżenia i umorzyła postępowanie przeciwko szefowej ONR Justynie Helcyk, która na wiecu wzywała do powstrzymania „islamskiego ścierwa, przybyłego do Europy, by gwałcić białe kobiety.

 

Zobacz: Justyna Helcyk z ONR jest nietykalna? Prokuratura umorzyła śledztwo

 

 • Barbara Piotrowicz – budzące wątpliwości związki

 

Powołana we wrześniu 2016 r. bez konkursu na stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Krośnie jest córką posła Stanisława Piotrowicza.

 

Zobacz: „Tak zarabia córka Stanisława Piotrowicza w prokuraturze. Mamy oświadczenie majątkowe” oraz „Kim jest córka posła Piotrowicza, Barbara Piotrowicz?”

 

 • Katarzyna Pokorska – śledztwo budzące wątpliwości

 

Jako prokurator okręgowy, razem z prokuratorem Witoldem Grdeniem przedstawiła zarzuty posłowi PO Stanisławowi Gawłowskiemu. Przyjęła, że może utrudniać on postępowanie, mimo że zarzucane mu czyny mają charakter zadawniony, a przedmiot postępowania był publicznie znany. Sprawa prowadzona jest w szczecińskim wydziale zamiejscowym Prokuratury Krajowej, mimo że wyjaśniane zdarzenia miały miejsce w Warszawie.

 

Zobacz: Rezygnacja prokurator ze sprawy Gawłowskiego oraz „Tajemnicze zeznania. To dlatego wsadzili posła za kraty?”

 

 • Andrzej Pozorski – awans polityczny

 

25 maja 2016 roku prokurator Andrzej Pozorski ze Szczecina został Zastępcą Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry i Dyrektorem Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, czyli pionu śledczego Instytutu Pamięci Narodowej.

 

Zobacz: „Kariera prokuratora Pozorskiego. Żaden szczeciński śledczy nie poszedł tak wysoko”

 

 • Waldemar Puławski – awans polityczny

 

Waldemar Puławski został w 2016 roku powołany na stanowisko Zastępcy Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych. Wg. Onet.pl był blisko związany z byłym szefem MON – Antonim Macierewiczem. Ma na koncie zatarty wyrok za spowodowanie wypadku. Puławski pozostawał na stanowisku do lutego 2018 r.

 

Zobacz: „Czyszczenie po Macierewiczu trwa. Zmiany w wojskowej prokuraturze” oraz „Prokurator od Ziobry z przeszłością. MON Macierewicza stoi za jego nominacją”

 

R

 

 • Karol Radziwonowicz – powrót i awans, budzące wątpliwości zaniechanie śledztwa

Karol Radziwonowicz, szef Prokuratury Rejonowej w Białymstoku, przyciągnął uwagę mediów uzasadniając we wrześniu 2018 r. umorzenie śledztwa dotyczącego propagowania rasizmu i faszystowskiego ustroju podczas Marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Hajnówce w lutym 2018 r. Stwierdził wówczas, że „wskazane zachowania rzeczywiście zaistniały, ale nie wypełniały znamion czynu zabronionego”. Decyzja o umorzeniu wzbudziła protesty, jako że uczestnicy marszu prezentowali symbole krzyża celtyckiego, falangi i odznaki trupiej główki z piszczelami (tzw. Totenkopf) wraz z literami ŚWO („Śmierć Wrogom Ojczyzny”). Jeden z „patriotów” na chuście miał symbolikę SS-Totenkopf (trupią czaszkę), a na czapce – symbol Polski Walczącej. Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich skutecznie zaskarżył umorzenie, a sąd uznał 13 grudnia 2018 r. jego zażalenie i zwrócił sprawę prokuraturze. Należy dodać, że prokurator Radziwonowicz awansował na stanowisko szefa prokuratury rejonowej w Białymstoku w 2017 roku, w ramach karuzeli stanowisk, która zaczęła się gdy prokurator okręgowy Marek Czeszkiewicz awansował na stanowisko zastępcy prokuratora regionalnego.

 

Zobacz: „Sprawa marszu nacjonalistów w Hajnówce wraca do prokuratury” oraz „Bez przestępstwa na marszu nacjonalistów. Prokuratura umarza śledztwo” oraz „Prokuratura Białystok. Z okręgowej do regionalnej, czyli zmiany w prokuraturze”

 

 • Adam Roch – polityczne śledztwa

 

Nominację na stanowisko Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Sosnowcu uzyskał około 2002 roku. Szybko awansował na stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej w Katowicach. W 2005 roku został delegowany do Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach , a następnie do wydziału zamiejscowego ds. Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej. Awans na stanowisko prokuratora Prokuratury Apelacyjnej, bez zachowania wymaganego ustawą stażu pracy na niższym szczeblu, uzyskał w 2007 roku bezpośrednio przed ustąpieniem ze stanowiska Prokuratora Generalnego przez Zbigniewa Ziobro – po przegranych przez PiS wyborach. Prowadził m.in. wspólnie z trzema innymi prokuratorami śledztwo przeciwko Markowi Dochnalowi. Uważał m.in., że księgowa Dochnala brała udział w przestępstwie. Roch zlecał wszystkie czynności wobec niej, łącznie z przesłuchaniem na porodówce. Maria D. wyszła z aresztu trzy miesiące po porodzie, a potem wytoczyła Polsce sprawę przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. W 2013 r. proces zakończył się ugodą, w ramach której polski rząd przyznał, że wobec Marii D. dopuszczono się „nieludzkiego traktowania oraz tortur”, przeprosił ją za to i wypłacił odszkodowanie.

 

W 2009 roku został przeniesiony do Wydziału Sądowego Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach. Zmiana prokuratora prowadzącego to śledztwo i przeniesienie A. Rocha do innego wydziału była – na wniosek posłów PiS, wspieranych przez Małgorzatę Bednarek, przewodniczącą Stowarzyszenia Prokuratorów Ad vocem – przedmiotem posiedzenia sejmowej Komisji Sprawiedliwości nr 155 z dnia 8 września 2009 r.

 

W marcu 2016 roku, po ponownym objęciu funkcji Prokuratora Generalnego przez Zbigniewa Ziobro, został powołany do pełnienia funkcji Zastępcy Prokuratora Regionalnego w Katowicach.

 

Zajmował się także prezesem Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzejem Rzeplińskim. Badał decyzje podejmowane po zaprzysiężeniu przez Prezydenta RP sędziów dublujących prawidłowo obsadzone stanowiska. Przedmiotem śledztwa, które wszczęto w sierpniu 2016 r. jest niedopuszczenie do orzekania przez Prezesa Trybunału Konstytucyjnego trzech sędziów zaprzysiężonych w nocy przez Prezydenta i naruszenie ich praw pracowniczych. Sprawę przekazała do Katowic Prokuratura Krajowa. Prokuratura nie informuje o efektach postepowania.

 

W dniu 24 sierpnia 2018 r. został przez nową KRS rekomendowany na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Dyscyplinarnej, a w dniu 20 września został powołany przez Prezydenta na to stanowisko.

 

Zobacz: „Prokurator od tortur idzie do Sądu Najwyższego. Adam Roch kazał przesłuchiwać ciężarną na sali porodowej” oraz „Kontrowersyjni kandydaci na sędziów Sądu Najwyższego: Adam Roch, Jarosław Duś, Jan Majchrowski” oraz „Jako prokurator kazał przesłuchiwać rodzącą księgową. Jakim sędzią SN będzie Adam Roch?”

 

S

 

 • Paweł Sawoń – awans w szczególnym trybie bez wymaganego stażu pracy

 

6 lat i 6 miesięcy stażu jako prokurator Prokuratury Rejonowej w Pułtusku. 4 lipca 2016 roku uzyskał tytuł prokuratora Prokuratury Okręgowej w Ostrołęce, a po upływie roku i 6 miesięcy tj. w styczniu 2018 roku – prokuratora Prokuratury Regionalnej w Białymstoku; pełni funkcję zastępcy Prokuratora Regionalnego w tej jednostce i rzecznika prasowego.

 

Zobacz: „Tajemnicze odejście z samych szczytów prokuratury” oraz „Białostocka prokuratura przejęła śledztwo w sprawie byłego posła spod Kielc”

 

 • Krzysztof Schwartz – prokurator delegowany

 

Prokurator Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, delegowany z dniem 21 marca 2016 roku do Prokuratury Krajowej, Zastępca Szefa Zespołu Śledczego nr 1 ds. katastrofy smoleńskiej, powołany w grudniu 2017 roku na stanowisko prokuratora Prokuratury Krajowej; w 2016 roku uzyskał nagrodę finansową o wysokości 10.000 zł

 

Zobacz: „Ziobro awansował prokuratorów z zespołu ds. katastrofy smoleńskiej” oraz „200 tysięcy złotych na koncie prokuratora od Smoleńska. Mamy oświadczenia majątkowe ludzi Ziobry”

 

 • Zbigniew Siejbik – awans polityczny

 

Zbigniew Siejbik, Dyrektor Departamentu Postępowania Sądowego, członek Stowarzyszenia Prokuratorów Ad Vocem. Jeszcze na przełomie lat 2000-2001, gdy podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości był Zbigniew Ziobro, został delegowany do Prokuratury Krajowej. W latach 2005–2007 pełnił funkcję dyrektorską w prokuraturze Krajowej.

 

Zobacz: „Zarabiają więcej od premiera i prezydenta. Oto ludzie Ziobry”

 

 • Krzysztof Sierak – awans polityczny, polityczne śledztwa, budzące wątpliwości przeniesienie śledztwa

 

Członek Niezależnego Stowarzyszenia Prokuratorów „Ad vocem”. Pracę rozpoczął w Prokuraturze Rejonowej w Tychach, gdzie w 1996 r. uzyskał powołanie na stanowisko prokuratora. Przez pewien czas pełnił funkcję zastępcy szefa jednej z katowickich prokuratur rejonowych, którą kierował wówczas prokurator Grzegorz Ocieczek. W 2005 r został powołany do pełnienia funkcji Prokuratora Okręgowego w Katowicach. Na wyższe stanowisko prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach awansował pełniąc jednocześnie funkcję prokuratora okręgowego.

 

Kierując Prokuratorą Okręgową w Katowicach osobiście złożył wniosek o uchylenie immunitetu sędziemu z Gliwic, w sprawie dotyczącej katastrofy w Międzynarodowych Targów Katowickich, po tym jak zapowiedział go Zbigniew Ziobro, a prokuratorzy prowadzący śledztwo odmówili z powodu jego bezzasadności. Wniosek był nieskuteczny.

 

Następnie na początku 2007 został delegowany do Prokuratury Krajowej, gdzie powierzono mu pełnienie funkcji Dyrektora Biura ds. Przestępczości Zorganizowanej.

 

Przed sejmową komisją śledczą bronił się przed zarzutami wpływania na postępowanie dotyczące Barbary Blidy.

 

W marcu 2010 r. nie zgodził się na przeniesienie do prokuratury apelacyjnej i skorzystał z możliwości przejścia w stan spoczynku z zachowaniem pełnego uposażenia. W 2016 r. powrócił do czynnej służby z gwarancją powrotu na żądanie „w dotychczasowy stan spoczynku”. Objął funkcje zastępcy Prokuratora Generalnego. W ramach nowych kompetencji we wrześniu 2017 r. polecił wrocławskiej prokuraturze wystąpienie o zwrot sprawy skierowanej do sądu przeciwko Jackowi Międlarowi, który był oskarżony o szerzenie nienawiści wobec innych narodowości.

 

Corocznie otrzymuje wysokie nagrody finansowe.

 

Zobacz: „Sędzia bez immunitetu za wyrok ws. MTK?” oraz „Prokurator oskarża komisję Blidy” oraz „Krawczyk: prokurator Sierak sugerował mi zajęcie się sprawą Blidy” oraz „To on stanął w obronie byłego księdza antysemity. Prokurator Sierak należy do najwierniejszych „żołnierzy” Ziobry” oraz „Bogdan Święczkowski, Robert Hernand, Krzysztof Sierak… Ziobro stawia na śląskich prokuratorów”

 

 • Jacek Skała – awans w szczególnym trybie bez wymaganego stażu pracy

 

W dniu 18 kwietnia 2016 roku uzyskał tytuł prokuratora Prokuratury Okręgowej w Krakowie; w dniu 20 kwietnia 2016 roku delegowany do Prokuratury Krajowej; w kwietniu 2018 roku uzyskał tytuł prokuratora Prokuratury Regionalnej w Krakowie;

 

Powszechnie znany jako apologeta „dobrej zmiany” w prokuraturze i autor przepisów nakazujących wszystkim prokuratorom prowadzenie postępowań. Od momentu delegacji do Prokuratury Krajowej nie wykonuje żadnych czynności prokuratorskich. W 2017 r. został ponownie wybrany Przewodniczącym Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury. Uczestnikom zebrania wyborczego zarekomendował go listownie Zbigniew Ziobro. W piśmie tym Prokurator Generalny przywoływał wspólne ustalania z roku 2015 r. Zdecydowaną większość członków Związku stanowią urzędnicy zatrudnieni w prokuraturze, natomiast w jego władzach przeważają prokuratorzy.

 

W 2016 roku otrzymał nagrodę finansową w wysokości 6.000 zł

 

Zobacz: „Prokurator Jacek Skała – 14 spośród najbardziej wpływowych polskich prawników” oraz „Skała: Niektórzy zdegradowani prokuratorzy chodzą uśmiechnięci” oraz Miażdżący raport o dwóch latach prokuratury Ziobry. Więcej na nią płacimy, a pracuje coraz gorzej oraz „Prokurator wymuszał zeznania. I jeszcze spodziewał się nagrody”

 

 • Rafał Sławnikowski – polityczne śledztwa, śledztwo budzące wątpliwości

 

Rafał Sławnikowski, jeden z rzeczników dyscyplinarnych prokuratora generalnego. 4.12.2018 roku trafił na łamy Gazety Wyborczej jako osoba ścigająca kierownictwo stowarzyszenia prokuratorów Lex Super Omnia (Prawo ponad Wszystkim) – organizacji sprzeciwiającej się upolitycznieniu prokuratury.

 

Sprawa dotyczy skrytykowania przez prokuratorów z Lex Super Omnia komunikatu Tomasza Janeczka, szefa Prokuratury Regionalnej w Katowicach, który miał stygmatyzować sędzię Agnieszkę Pilarczyk prowadzącą proces w sprawie śmierci ojca Zbigniewa Ziobry. Postanowienie o zarzutach dostali już: Krzysztof Parchimowicz, prezes organizacji (prokurator Prokuratury Generalnej, najpierw zdegradowany za Ziobry do mokotowskiego rejonu, a obecnie wysłany do pracy w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie), Dariusz Korneluk (były szef Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie, zdegradowany za Ziobry do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście) oraz Katarzyna Gembalczyk z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Zdaniem prokuratorów z LSO informowanie we wspomnianym komunikacie o personaliach sędzi, gdy nie doszło do przedstawienia jej zarzutów (co wymaga zgody sądu dyscyplinarnego), powodowało efekt stygmatyzujący, naruszający jej dobra osobiste.

 

Zobacz: Prokuratorzy bronili sędzi, która naraziła się Ziobrze. Teraz mają dyscyplinarki

 

 • Beata Sobieraj-Skonieczna – awans w szczególnym trybie bez wymaganego stażu pracy

 

15 marca 2016 roku została powołana na stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej w Płocku; po upływie roku i 9 miesięcy, tj. 5 grudnia 2017 roku w trybie nagrodowym uzyskała tytuł prokuratora Prokuratury Regionalnej w Łodzi; pełni funkcję zastępcy dyrektora Biura Prezydialnego w Prokuraturze Krajowej. W 2016 roku otrzymała nagrodę finansową w wysokości 7000 zł

 

Zobacz: „Prokurator Rejonowa Beata Sobieraj-Skonieczna odchodzi” oraz „Zawsze chciałam być prokuratorem”

 

 • Hanna Stachowicz – polityczne śledztwa, budzące wątpliwości zaniechanie śledztwa

 

Prokurator z Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście, powołana na to stanowisko w marcu 2018 roku.

 

W październiku 2017 r. oskarżała działaczy ruchu „Obywatele RP” o wtargnięcie na teren Sejmu. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotów uniewinnił oskarżonych.

 

We wrześniu 2018 r. odmówiła wszczęcia postępowania wobec b.księdza Kacka Międlara i stwierdziła, że wzywanie do „żniw na Żydach” i żądanie wypędzenia ich z Polski są wyrazem „osobistego sprzeciwu” i nie są przejawem nienawiści rasowej.

 

Zobacz: Obywatele uniewinnieni. Mieli prawo wejść na teren Sejmu” oraz Jacek Międlar wzywał do „żniw” na Żydach. Prokuratura: Korzystał z wolności słowa

 

 

 • Krzysztof Stronikowski – awans w szczególnym trybie bez wymaganego stażu pracy

 

Od 29 lipca 2014 roku prokurator Prokuratury Okręgowej w Szczecinie; po upływie roku i 9 miesięcy tj. 20 kwietnia 2016 roku został powołany na stanowisko prokuratora Prokuratury Regionalnej w Szczecinie.

 

 • Barbara Sworobowicz – awans polityczny

 

Prokurator Prokuratury Regionalnej w Gdańsku. Powołana przez Zbigniewa Ziobro na Dyrektora Departamentu Postępowania Przygotowawczego. Była podwładna prokuratora Krzysztofa Sieraka w strukturze ds. Przestępczości Zorganizowanej.

 

Zobacz: To on stanął w obronie byłego księdza antysemity. Prokurator Sierak należy do najwierniejszych „żołnierzy” Ziobry oraz Zbigniew Ziobro ustalił skład Krajowej Rady Prokuratorów

 

 • Joanna Syczyło – śledztwo budzące wątpliwości

 

Prokurator Prokuratury Rejonowej Olsztyn – Południe. 19 listopada 2018 roku postanowiła zażądać od Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie Mariusza Sieniewicza wydania znajdujących się w Galerii Dobro Miejskiego Ośrodka Kultury w ramach wystawy „Polacy Europy” obrazu przedstawiającego kobietę wraz z motywem fallicznym rozpiętą na krzyżu oraz obrazu przedstawiającego orła białego z motywem fallicznym.

 

Zawiadomienie w tej sprawie złożyli do prokuratury w czasie kampanii wyborczej politycy Prawa i Sprawiedliwości – posłowie Iwona Arent i Jerzy Małecki oraz ówcześni radni Olsztyna: Dariusz Rudnik, Leszek Araszkiewicz i Jarosław Babalski, którzy podnosili, że prace obrażają ich uczucia religijne i znieważają symbol państwowy, jakim jest godło.

 

Zobacz: „Aresztowane” obrazy z fallusami z galerii Dobro oraz „Policja zabezpieczyła prace artystów w Galerii Dobro. Miały znieważyć godło” oraz „Prokuratura zaczyna śledztwo w sprawie Galerii Dobro”

 

 • Tomasz Szafrański – awans z jednoczesnym powierzeniem funkcji kierowniczych

 

Tomasz Szafrański był sędzią Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieście. Rozpoznawał tam sprawy inicjowane przez Stowarzyszenie KATON, które założył Zbigniew Ziobro. Jego sposób prowadzenia tych spraw oraz ich rozstrzygnięcia zyskały uznanie Zbigniewa Ziobry. Z powodu postępowania dyscyplinarnego Tomasz Szafrański odszedł z sądu. Po 2005 r. został powołany przez Zbigniewa Ziobrę na stanowisko prokuratora i jednocześnie delegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości. W 2016 r. awansował dwukrotnie na wyższe stanowiska prokuratorskie. Ostatecznie uzyskał z rak Zbigniewa Ziobry powołanie na stanowisko prokuratora Prokuratury Krajowej i funkcję dyrektorską. Według wiedzy autorów raportu nigdy nie podejmował czynności śledczych lub oskarżycielskich, choć prokuratorem został 13 lat temu.

 

Zobacz: „Jako sędzia zbierał kary, jako prokurator trafił do Prokuratury Generalnej” oraz „Nagrodowe eldorado w Prokuraturze Krajowej”

 

 • Andrzej Szeliga – awans z jednoczesnym powierzeniem funkcji kierowniczych, polityczne śledztwa

 

Prokurator Regionalny w Warszawie, z chwilą powołania do pełnienia funkcji uzyskał awans na stanowisko prokuratora Prokuratury Krajowej. Wraz z Elżbietą Janicką, zastępcą Dyrektora Departamentu Postępowania Sądowego i Jarosławem Duś, Dyrektorem Biura Prokuratora Krajowego, w latach 2005-2007 brali udział w najważniejszych śledztwach prowadzonych przez CBA pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie: przeciwko Ministrowi Sportu Tomaszowi Lipcowi, kardiochirurgowi Mirosławowi Garlickiemu i ujawnienia prowokacji CBA wobec Andrzeja Leppera.

 

Zobacz: „Prokuratorzy walczą w Strasburgu o swoje prawa” oraz „Rzeź w prokuraturze” oraz „Wielka lustracja śledztw w prokuraturze”

 

 • Damian Sztachelek – awans przyspieszony

 

Prokurator prokuratury rejonowej Gliwice Zachód przez okres niespełna 3 lat. Delegowany do Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej po miesiącu uzyskał tytuł prokuratora Prokuratury Okręgowej w Bielsku-Białej. Pełni funkcję zastępcy Prokuratora Okręgowego w Bielsku-Białej.

 

 • Marcin Szumacher – awans w szczególnym trybie bez wymaganego stażu pracy

 

Powołany na pierwsze stanowisko prokuratorskie – prokuratora Prokuratury Rejonowej w Gdyni w dniu 16 stycznia 2013 roku, w dniu 11 kwietnia 2016 roku uzyskał tytuł prokuratora Prokuratury Okręgowej w Gdańsku; po upływie 19 miesięcy, tj. w dniu 5 grudnia 2017 roku, w trybie nagrodowym powołany na stanowisko prokuratora Prokuratury Regionalnej w Gdańsku, będąc wcześniej oddelegowanym w dniu 18 kwietnia 2016 roku do Prokuratury Krajowej, gdzie pełni funkcję Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej; w 2017 roku uzyskał nagrodę finansową w wysokości 12 000 zł.

 

 • Piotr Szumowski – powrót i awans

 

Z prokuratury odszedł jako prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie w dniu 30 września 2008 roku; po powrocie w dniu 2 lipca 2016 roku uzyskał tytuł prokuratora Prokuratury Regionalnej w Warszawie i został delegowany do Prokuratury Krajowej; w 2017 roku otrzymał nagrodę finansową w wysokości 10.000 zł

 

Ś

 

 • Przemysław Ścibisz – śledztwo budzące wątpliwości

 

Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa-Żoliborz od 1 maja 2011 roku; w dniu 17 marca 2016 roku delegowany do Prokuratury Okręgowej w Warszawie; w 2016 roku otrzymał nagrodę finansową w wysokości 8.000 zł; w dniu 1 sierpnia 2017 roku uzyskał tytuł prokuratora tej jednostki.

 

Nowelizacja art. 55 par. 4 Kodeksu postępowania karnego pozwoliła, aby prokurator Przemysław Ścibisz z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga zastąpił oskarżycieli posiłkowych i przejął rolę oskarżyciela w procesie przeciwko Tomaszowi Arabskiemu oskarżonemu o wadliwy nadzór nad przygotowaniem zakończonego tragicznie lotu do Smoleńska.

 

Zobacz: PAP wycofuje depeszę o wezwaniu Tuska na świadka w procesie Arabskiego

 

 • Mieczysław Śledź – awans polityczny

 

Prokurator Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, delegowany z dniem 14 marca 2016 roku do Prokuratury Krajowej, któremu od dnia delegowania powierzono pełnienie funkcji Dyrektora Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, powołany w grudniu 2017 roku na stanowisko prokuratora Prokuratury Krajowej; w 2016 roku uzyskał nagrodę finansową w wysokości 9000 zł, a w 2017 roku – 10000 zł; w połowie maja 2018 roku odwołany z funkcji Dyrektora Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej

 

Zobacz: Ważne stanowisko dla prokuratora z Wrocławia

 

 • Krzysztof Świątek – awans przyspieszony

 

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Lwówku Śląskim, delegowany do Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze 25 kwietnia 2016 roku; po niespełna 2 miesiącach tj. 15 czerwca 2016 roku uzyskał tytuł prokuratora tej jednostki.

 

 • Sławomir Świderek – polityczne śledztwa

 

Zastępca prokuratora okręgowego w Gliwicach. Należy do najbardziej sprawdzonych śledczych Ziobry. W czasach pierwszych rządów PiS (2005-07) był zastępcą Małgorzaty Bednarek, szefowej prokuratury w Bielsku-Białej.

 

Podpisał wezwanie, które funkcjonariusze ABW 23 listopada wręczyli operatorowi TVN Piotrowi Wacowskiemu. Redaktor, realizował reportaż w TVN nt. polskich neonazistów, wkradając się do ich grona celem zrobienia zdjęć. Prokurator Świderek uznał to za… propagowanie faszyzmu i wezwał dziennikarza w charakterze podejrzanego.

 

Zobacz: Prokuratura wzywa operatora TVN, jest oświadczenie stacji. „Próba zastraszania”, dziennikarze komentują  oraz Operator TVN wezwany do prokuratury. Jest oświadczenie stacji

 

 • Bogdan Święczkowski – awans polityczny, polityczne śledztwa, śledztwo budzące wątpliwości

 

Członek Stowarzyszenia „Ad vocem”. Jest kolegą ze studiów i aplikacji Zbigniewa Ziobry. W 1998 roku uzyskał nominację na stanowisko prokuratora Prokuratury Rejonowej w Sosnowcu, w której do 2000 roku nadzorował dochodzenia. Jako prokurator z dwuletnim stażem – w czasie pełnienia przez Zbigniewa Ziobro funkcji podsekretarza stanu – został delegowany do Prokuratury Krajowej i włączony do zespołu, który prowadził śledztwo w sprawie grupy przestępczej z Wyszkowa. W okresie delegacji powołany na stanowisko prokuratora Prokuratury Okręgowej w Katowicach. W 2001r. po odwołaniu Lecha Kaczyńskiego ze stanowiska Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego w lipcu wrócił do Prokuratury Okręgowej w Katowicach, gdzie początkowo zajmował się nadzorem, a następnie prowadził śledztwa. W 2005 roku po objęciu przez Zbigniewa Ziobro stanowiska Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego ponownie został delegowany do Prokuratury Krajowej, gdzie kolejno, w krótkim czasie pełni funkcje zastępcy i dyrektora Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i awansuje na stanowiska prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach i prokuratora Prokuratury Krajowej.

 

W okresie od 11.09.2006 roku do 2.11.2007 roku pełnił funkcje Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Znalazł się wśród prokuratorów, którzy wyjaśniali swój wpływ na przebieg śledztwa lub tragiczne w skutkach zatrzymanie Barbary Blidy. Prowadzone w latach 2008-2011 w łódzkiej prokuraturze apelacyjnej śledztwo nie doprowadziło do przedstawienia tym prokuratorom zarzutów. Natomiast raport działającej w tym samym czasie komisji śledczej wskazywał na odpowiedzialność konstytucyjną Jarosława Kaczyńskiego i Zbigniewa Ziobry oraz odpowiedzialność karną Bogdana Święczkowskiego.

 

Po przegranych przez PiS wyborach zrezygnował z funkcji w ABW i wrócił do Prokuratury Krajowej. W 2010 roku nie został powołany na stanowisko prokuratora Prokuratury Generalnej. Sprzeciwił się przeniesieniu na stanowisko prokuratora Prokuratury Apelacyjnej w Katowicach i wieku 40 lat przeszedł w stan spoczynku ze 100% uposażeniem.

 

Będąc w stanie spoczynku prowadził działalność polityczną. Był częstym gościem mediów związanych z PiS i koncernem kierowanym przez Tadeusza Rydzyka. Z listy PiS – u kandydował z wysokich miejsc na listach i z sukcesami w 2011 roku wyborach do Sejmiku Śląskiego oraz do Sejmu. Wobec faktu, że Konstytucja zakazuje łączenia funkcji prokuratora z mandatem posła, braku zgody na rezygnację z uposażenia prokuratorskiego Marszałek Sejmu wygasił poselski mandat Bogdana Świeczkowskiego. Wcześniej sam , wobec wyboru do parlamentu zrezygnował z mandatu radnego, który po wygaszeniu mandatu poselskiego próbował bez powodzenia odzyskać. Decyzję Marszalka Sejmu o wygaszeniu mandatu poselskiego zaskarżył do Trybunału w Strasburgu.

 

Po wyborach w 2015 roku pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Od 4 marca 2016 roku pełni funkcję Prokuratora Krajowego. Jest Pierwszym Zastępcą Prokuratora Generalnego i faktycznie kieruje działalnością prokuratury.

 

Corocznie otrzymuje wysokie nagrody finansowe.

 

W listopadzie 2017 roku Minister Sprawiedliwości powołał żonę B. Święczkowskiego – Małgorzatę Hencel Święczkowską – na stanowiska Prezesa Sądu Rejonowego w Sosnowcu.

 

Święczkowski był aktywny także w sprawie b. funkcjonariusza ABW płk. Mirosławowa Grabowieckiego. Powodem postępowania było wydanie certyfikatu bezpieczeństwa generałowi Krzysztofowi Bondarykowi. Byłemu Szefowi ABW certyfikat umożliwiał wstęp do położonych w gmachu Agencji pomieszczeń charytatywnej fundacji powołanej w celu wspierania pracowników UOP, ABW oraz członków ich rodzin. Jesienią 2017 r. naczelnik Wydziału Śledczego Prokuratury Okręgowej w Świdnicy umorzył śledztwo w tej sprawie z powodu braku cech przestępstwa. Wiesław Dworczak podjął śledztwo i przedstawił płk. Mirosławowi Grabowieckiemu zarzut popełnienia poważnego przestępstwa po osobistej interwencji Bogdana Święczkowskiego. (3.12.2018)

 

Święczkowski miał też domagać się ukarania prokuratora Piotra Wójtowicza z Legnicy za udział w manifestacji KOD w obronie sądów. Prokurator Wójtowicz przed wprowadzeniem „dobrej zmiany” w prokuraturze był szefem Prokuratury Okręgowej w Legnicy. Potem został przez swego następcę zdegradowany i oddelegowany do pracy w Prokuraturze Rejonowej. Dyscyplinarkę zrobiono mu za uczestnictwo w manifestacji w obronie niezależności sądownictwa w lipcu 2017 r. Rzecznik dyscyplinarny umorzył postępowanie w tej sprawie. Uznał, że czyny prokuratora Wójtowicza były „znikomo szkodliwe”. Jednak Święczkowski – według Gazety Wyborczej – wniósł odwołanie, w którym przekonuje, że prokurator Wójtowicz poprzez uczestnictwo w manifestacji naruszył zasadę apolityczności prokuratury i osłabił zaufanie do swej bezstronności. (12.12.2018)

 

Podczas specjalnej konferencji prasowej Bogdan Święczkowski starał się wyjaśnić, dlaczego byłym szefom KNF, którzy zajmowali się aferą SKOK Wołomin, postawiono zarzuty. Szef Prokuratury Krajowej miał posunąć się w tym celu nawet do ujawnienia części materiałów ze śledztwa. Podczas konferencji zademonstrowano infografikę pokazującą rzekomą opieszałość KNF w działaniu ws. zarządu komisarycznego, ale nie wskazano w niej, jak długo trwają procedury, według których musi działać KNF. Tego samego dnia – 12 grudnia 2018 r.- adwokat Jerzy Naumann, reprezentujący Wojciecha Kwaśniaka, byłego wiceszefa KNF złożył wniosek o wyłączenie z nadzoru nad śledztwem zarówno Bogdana Święczkowskiego, jak i Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. Powodem mają być, wg. Naumanna, „stronnicze wypowiedzi” oraz „rażące naruszenie zasad bezstronności”. (13.12.2018)

 

Zobacz: „Święczkowski nowym Prokuratorem Krajowym” oraz „Święczkowski do prokuratorów: ignorujcie uchwałę SN ograniczającą możliwość wykorzystywania podsłuchów” oraz „Żona prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego została prezesem sądu” oraz „Prokurator krajowy: straty byłyby mniejsze, gdyby KNF wcześniej zajęło się SKOK-ami” oraz „Dyscyplinarka za obronę sądów. Czy prokurator może manifestować?”

 

 • Ewelina Świętalska – awans przyspieszony

 

9 października 2013 roku uzyskała tytuł prokuratora Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, delegowana do Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej; po 6 miesiącach tj. 10 kwietnia 2017 roku uzyskała tytuł prokuratora Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu.

 

T

 

 • Tadeusz Tadla – śledztwo budzące wątpliwości

 

Szef śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej. Rzecznik prasowy katowickiej prokuratury.

 

Według „Gazety Wyborczej” w 2011 r. Tadeusz Tadla wydał nakaz zatrzymania generała Gromosława Czempińskiego, byłego szefa UOP i przedstawił mu zarzuty korupcji i prania brudnych pieniędzy.

 

Wątpliwości budzi postawienie Markowi Ch. zarzutów z art. 231 par.2 kodeksu karnego (przestępstwo urzędnicze), a nie art. 228 par.4 (łapownictwo). Wątpliwości budzi także, że prokurator wyklucza możliwość usunięcia dowodów przez Marka Ch., mimo że prokuratura zwlekała ze wszczęciem śledztwa kilkadziesiąt godzin, co pozwoliło podejrzanemu na powrót do domu i parogodzinny pobyt w miejscu pracy.

 

Zobacz: Aferę KNF wyjaśnia dwóch prokuratorów z Katowic. „To specjaliści od spraw gospodarczych” orazProkuratura wnioskuje o areszt dla Marka Ch., wyklucza usunięcie dowodów

 

U

 

 • Krzysztof Urgacz – budzące wątpliwości związki

 

Powołany 1 lipca 2016 r. na stanowisko prokuratora Prokuratury regionalnej w Katowicach jest szwagrem prokuratora Jarosława Hołdy, który do lipca 2018 r. pełnił funkcję dyrektora Biura Kadr w Prokuraturze Krajowej

 

Zobacz: Do prokuratury wraca stare. W województwie śląskim PiS szykuje czystki

 

W

 

 • Tomasz Walczak – prokurator delegowany

 

Od 2003 r. prokurator w Łodzi, ostatnio w prokuraturze apelacyjnej. Po śmierci Barbary Blidy był jednym z prokuratorów badających podejrzenia o przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków przez śledczych z Katowic prowadzących jej sprawę. W Łodzi nie dopatrzono się jednak, by koledzy ze Śląska przekroczyli swoje uprawnienia, i umorzono sprawę. Uzasadnienie decyzji pisał prokurator Tomasz Walczak. Działał w Zespole Śledczym nr 1, powołanym do prowadzenia śledztwa w sprawie katastrofy rządowego samolotu w Smoleńsku.

 

Zobacz: „Śledczy, który zgubił broń, pogromca mafii, nieznany wojskowy. Kim są nowi prokuratorzy od Smoleńska” oraz Nowy zespół poprowadzi śledztwo smoleńskie. Na czele Marek Pasionek

 

 

 • Wojciech Wassermann – awans w szczególnym trybie bez wymaganego stażu pracy, budzące wątpliwości związki

 

Prokurator Prokuratury Rejonowej Prądnik Biały w Krakowie, powołany na pierwsze stanowisko prokuratorskie 30 marca 2015 roku; po 13 miesiącach tj. 29 maja 2016 roku powołany na stanowisko służbowe prokuratora Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

 

Jest synem zmarłego ministra PiS Zbigniewa Wassermanna i bratem posłanki PiS Małgorzaty Wassermann.

 

Zobacz: „Brat Małgorzaty Wassermann błyskawicznie awansował do Prokuratury Okręgowej w Krakowie” oraz „Szybki awans brata Małgorzaty Wassermann” oraz „Awans śledczego na skróty”

 

 • Karol Węgrzyn – awans przyspieszony

 

Prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście od 26 lutego 2013 roku, w dniu 11 kwietnia 2016 roku delegowany do Prokuratury Okręgowej w Warszawie; po 6 miesiącach tj. 15 października 2017 roku uzyskał tytuł prokuratora tej jednostki.

 

W 2016 roku otrzymał nagrodę finansową w wysokości 8.000 zł.

 

 • Natalia Wieczorek – awans w szczególnym trybie bez wymaganego stażu pracy

 

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Świdnicy powołana na pierwsze stanowisko prokuratorskie 15 lipca 2016 roku. Po 10 miesiącach, tj. 20 maja 2017 roku uzyskała tytuł prokuratora Prokuratury Okręgowej w Świdnicy, a dodatkowo otrzymała funkcję Kierownika Działu do Spraw Przestępczości Gospodarczej w Wydziale I Śledczym Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.

 

 • Piotr Wieczorkowski – awans przyspieszony

 

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Bolesławcu. Delegowany do Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze 4 maja 2016 roku. Po niespełna 5 miesiącach tj. 1 października 2016 roku uzyskał tytuł prokuratora tej jednostki. Obecnie jest Naczelnikiem Wydziału I Śledczego.

 

 • Paweł Wilkoszewski – awans w szczególnym trybie bez wymaganego stażu pracy

 

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie, były asystent Zbigniewa Ziobry, powołany na to stanowisko 9 marca 2016 roku; po niespełna 13 miesiącach tj. 28 marca 2017 roku powołany na stanowisko prokuratora Prokuratury Regionalnej w Warszawie i oddelegowany do Prokuratury Krajowej.

 

Zobacz: „Degradacje i awanse w prokuraturze Ziobry i Święczkowskiego” oraz „Rewolucja kadrowa w warszawskich prokuraturach. Awans byłego asystenta ministra sprawiedliwości”

 

 • Magdalena Witko – budzące wątpliwości związki

 

Od kwietnia 2016 r. pełniąca funkcję Prokuratora Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim jest żoną byłego posła PiS Marcina Witko, prezydenta Tomaszowa Mazowieckiego z rekomendacji tejże partii.

 

Zobacz: Nowa prokurator okręgowa w Piotrkowie. Została nim żona polityka PiS

 

 • Joanna Władczyn-Hojda – awans w szczególnym trybie bez wymaganego stażu pracy

 

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Gdańsku od 23 czerwca 2015 roku; po 10 miesiącach tj. 22 kwietnia 2016 roku powołana na stanowisko prokuratora Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.

 

Zobacz: PiS wygrało wybory, prokuratura umorzyła SKOK-i oraz „Newsweek” o śledztwie ws. SKOK-ów i senatora Biereckiego: PiS wzięło władzę, sprawę umorzono

 

 • Marek Woźniak – awans z jednoczesnym powierzeniem funkcji kierowniczych

 

Członek Stowarzyszenia Ad Vocem. Prokurator Prokuratury Regionalnej w Katowicach, od 3 kwietnia 2016 roku delegowany do Prokuratury Krajowej, pełnił funkcję naczelnika krakowskiego wydziału ds. przestępczości zorganizowanej prokuratury Krajowej. Pełni funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego Prokuratora Generalnego. W 2016 roku uzyskał nagrodę finansową w wysokości 6.000 zł.

 

Zobacz: Prokurator Regionalny Marek Woźniak z Krakowa po czerwonej stronie mocy oraz „Atmosfera niepewności wśród śledczych” oraz „Czy prokuratorzy śpią na kasie? Sprawdziliśmy ich majątki”

 

 • Radosław Woźniak – awans z jednoczesnym powierzeniem funkcji kierowniczych

 

Prokurator Okręgowy w Gliwicach, awansowany na stanowisko prokuratora Prokuratury Regionalnej. Członek stowarzyszenia Ad Vocem.

 

Zobacz: Prokuratorzy już sprzątają biurka, takiej wymiany kadr dawno nie było

 

 • Jacek Wygoda – Ad Vocem

 

W latach 1990–1999 był funkcjonariuszem Policji. Od 1999 r. do 2000 r. pełnił funkcję dyrektora departamentu w Generalnym Inspektoracie Celnym, gdzie pracował w tym czasie także Zbigniew Ziobro. W latach 2000–2001 był funkcjonariuszem Centralnego Biura Śledczego, zaś od 2001 r. do 2006 r. prokuratorem Prokuratury Rejonowej Kraków-Śródmieście Zachód.

 

W 2006 r. został Prokuratorem Rejonowym w Myślenicach. Od marca 2007 r. pracował w krakowskiej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Następnie na mocy decyzji Prezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego został Dyrektorem Pionu Lustracyjnego IPN. W roku 2016 powrócił do powszechnej prokuratury, otrzymując tytuł prokuratora Prokuratury Krajowej i pełniąc funkcję zastępcy Dyrektora Departamentu Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej. Był przewodniczącym odwoławczego sądu dyscyplinarnego dla prokuratorów.

 

Corocznie otrzymywał wysokie nagrody finansowe.

 

W dniu 24 sierpnia 2018 r. został przez nową KRS rekomendowany na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Dyscyplinarnej, a w dniu 20 września został powołany przez Prezydenta na to stanowisko.

 

Zobacz: „Zarabiają więcej od premiera i prezydenta. Oto ludzie Ziobry” oraz „Jacek Wygoda nowym szefem prokuratorskiego sądu dyscyplinarnego” oraz „Ziobro ma bat na niepokornych sędziów. Powołano sędziów Izby Dyscyplinarnej SN”

 

Z

 

 • Agnieszka Zabłocka-Konopka – awans w szczególnym trybie bez wymaganego stażu pracy

 

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie od 23 lutego 2016 roku do 24 kwietnia 2016 roku; 25 kwietnia 2016 roku, uzyskała tytuł prokuratora Prokuratury Regionalnej w Warszawie; pełni funkcję rzecznika prasowego w tej jednostce.

 

 • Jan Zarosa – śledztwo budzące wątpliwości

 

Prokurator Wydziału do spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie, który w kwietniu 2016 r. awansował w hierarchii prokuratorskiej i wojskowej, doprowadził do zatrzymania i przedstawienia w grudniu 2017 r. zarzutów szpiegostwa generałom Januszowi Noskowi i Piotrowi Pytlowi – byłym szefom Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Przyczyną było prowadzenie rutynowych uzgodnień z rosyjskimi służbami. Sąd uznał zatrzymanie przez Żandarmerię Wojskową 6 grudnia 2017 r. Piotra Pytla za bezzasadne.

 

Zobacz: „Ppłk Jan Zarosa: symbol prokuratury pod rządami PiS” oraz Prowadził wojskowe „znęcaniówki”, teraz sprawdza Donalda Tuska. Kim jest pułkownik Jan Zarosa?

 

 • Paweł Zmitrowicz – awans w szczególnym trybie bez wymaganego stażu pracy

 

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Gdańsku od 8 kwietnia 2014 roku; po ponad 2 latach tj. 22 kwietnia 2016 roku powołany na stanowisko prokuratora Prokuratury Regionalnej w Gdańsku.Autor


W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.


Więcej

Opublikowany

22 grudnia 2018


Inne artykuły tego autora

26.05.2023

Sprawiedliwość po latach. SN uchylił wyroki w „procesie brzeskim” wydane pod dyktando Piłsudskiego

18.04.2023

Apel sędziów oraz prokuratorów polskich i europejskich zebranych podczas XXIX Zebrania Delegatów Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” do Komisji Europejskiej o natychmiastowe wszczęcie postępowania przeciwnaruszeniowego w związku z funkcjonowaniem neo-KRS

17.04.2023

Uchwała programowa XXIX Zwyczajnego Zebrania Delegatów SSP „Iustitia” w Ołtarzewie

14.03.2023

Sąd uniewinnił 32 osoby, które przerwały mszę po wyroku TK. „Protest musiał odbyć się w kościele”

08.03.2023

Co dalej z Odrą? NSA zdecydował: Wody Polskie nie mają prawa przerabiać rzeki na drogę wodną

19.01.2023

To nie był „kompromis”, ale postawienie polityki nad konstytucją. Opozycja nie powinna [WIDZĘ TO TAK]

09.01.2023

Polska i Węgry już się nie wywiną? Unia Europejska coraz ostrzej broni praworządności [debata]

31.12.2022

2 lata więzienia za krytykę Kościoła? Czytamy kodeks karny projektu ziobrystów

28.12.2022

Studiujesz prawo? Zgłoś się do Akademii Praworządności

15.12.2022

Ustawa o SN nie spełnia kamieni milowych. Nie wykreśla przepisów ustawy kagańcowej [ROZMOWA]

01.12.2022

Wybory wysokiego ryzyka. 13 NGO-sów apeluje do OBWE o monitoring wyborów w 2023 roku. Lista powodów

04.10.2022

Po przejęciu władzy trzeba będzie zbudować prokuraturę od nowa [Gazeta Wyborcza]

18.09.2022

Jest decyzja KE w sprawie obcięcia funduszy dla Węgier. Victor Orbán raczej się nie zmartwi

05.09.2022

Konfederacja i cenzura Facebooka. Czy platforma medialna ma decydować, co mamy widzieć i czytać?

10.08.2022

Wyniki losowania sędziów do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej

27.07.2022

Sąd Najwyższy przeprowadził pierwszy test niezależności sędziego. Przełomowe orzeczenie [Gazeta Wyborcza]

15.07.2022

Warszawska adwokatura jednogłośnie i zdecydowanie za obecnym optymalnym modelem samorządu adwokackiego

13.07.2022

Sprawozdanie na temat praworządności z 2022 r. Komisja wydaje konkretne zalecenia kierowane do państw członkowskich (komunikat prasowy)

11.07.2022

Oświadczenie Pana Mariusza Muszyńskiego w sprawie tzw. maili Dworczyka i funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego

17.03.2022

Uchwała Komitetu Nauk Prawnych PAN wzywająca do podjęcia rzeczywistych działań zmierzających do zakończenia kryzysu praworządności w PolsceWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200