Rząd do RPO: rusza procedura wyłaniania kandydata na polskiego sędziego TSUE

Udostępnij

W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.

Więcej

Autor: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich  • Rząd rozpoczął procedurę wyłaniania kandydata na urząd sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na kadencję 2021-2027
  • Minister ds. Unii Europejskiej Konrad Szymański prosi RPO o zwrócenie uwagi na możliwość przystąpienia do konkursu wszystkim zainteresowanym osobom, mającym odpowiednie kwalifikacje 

 

4 grudnia 2020 r. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Prezesa Rady Ministrów w związku z upływem sędziowskiej kadencji prof. Marka Safjana w TSUE w październiku 2021 r. Prosił o przedstawienie kryteriów i procedury, zgodnie z którymi rząd polski wskaże osobę na jego miejsce.

 

Stanowisko RPO

 

Adam Bodnar wskazywał, że najbardziej właściwą dla przeprowadzenia wyboru kandydata wydaje się procedura konkursowa. Niemniej, aby mogła spełnić swą rolę, wybór kandydata musi opierać się na jasnych, obiektywnych kryteriach merytorycznych oraz odbywać się według rzetelnych reguł proceduralnych. Wyłonienie kandydatury w tak przeprowadzonym konkursie będzie podstawą gwarancji niezawisłości i bezstronności przyszłego sędziego.

 

Rzecznik podkreślił kluczowe znaczenie rzetelności procesu nominacyjnego tak, aby wyłoniony został najlepszy możliwy kandydat. Umożliwi to uzyskanie pozytywnej opinii o kandydaturze ze strony unijnego komitetu oceniającego osoby zgłaszane przez państwa UE, a potem akceptację ze strony rządów pozostałych państw członkowskich Unii, którzy mianują sędziów TSUE za wspólnym porozumieniem.

 

11 marca 2021 r. Adam Bodnar ponownie zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego w tej sprawie – wobec braku odpowiedzi.

 

19 marca 2021 r. minister Konrad Szymański odpisał w imieniu premiera, że zasady wyłonienia kandydata są obecnie przedmiotem uzgodnień w‍ ramach administracji rządowej.

 

Odpowiedź min. Konrada Szymańskiego

 

Uprzejmie informuję, że Minister do Spraw Unii Europejskiej rozpoczął procedurę wyłaniania kandydata Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na urząd sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na kadencję 2021-2027.

 

Ogłoszenie o możliwości ubiegania się o nominację na ten urząd zostanie zamieszczone w‍ poniedziałek 5 lipca na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w zakładce „Ogłoszenia”, a ponadto w dziennikach „Rzeczpospolita” i „Dziennik Gazeta Prawna”. Tam też zostaną wskazane wymagania, jakie powinni spełniać kandydaci.

 

Będą oni musieli wykazać się w szczególności rozległą wiedzą w zakresie prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego, znajomością dorobku orzeczniczego Trybunału Sprawiedliwości, biegłą znajomością języka francuskiego, a także odpowiednim doświadczeniem zawodowym lub dorobkiem naukowym. Termin składania aplikacji upływa 19 lipca br.

 

Minister do Spraw Unii Europejskiej przykłada wielką wagę do tego, aby informacja o‍ konkursie dotarła do jak największej liczby prawników o wybitnych kwalifikacjach zawodowych. Dlatego pozwalam sobie prosić Pana o zwrócenie uwagi na możliwość przystąpienia do konkursu wszystkim zainteresowanym osobom, posiadającym kwalifikacje odpowiednie do sprawowania urzędu sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.Autor


W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.


Więcej

Opublikowany

5 lipca 2021


Inne artykuły tego autora

10.08.2022

Wyniki losowania sędziów do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej

27.07.2022

Sąd Najwyższy przeprowadził pierwszy test niezależności sędziego. Przełomowe orzeczenie [Gazeta Wyborcza]

15.07.2022

Warszawska adwokatura jednogłośnie i zdecydowanie za obecnym optymalnym modelem samorządu adwokackiego

13.07.2022

Sprawozdanie na temat praworządności z 2022 r. Komisja wydaje konkretne zalecenia kierowane do państw członkowskich (komunikat prasowy)

11.07.2022

Oświadczenie Pana Mariusza Muszyńskiego w sprawie tzw. maili Dworczyka i funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego

17.03.2022

Uchwała Komitetu Nauk Prawnych PAN wzywająca do podjęcia rzeczywistych działań zmierzających do zakończenia kryzysu praworządności w Polsce

15.03.2022

Postanowienia końcowe Otwartego Kongresu Obywateli na rzecz trwałego pokoju, wolności i demokracji

14.03.2022

26 sędziów legalnego TK o wyroku Trybunału Przyłębskiej: niszczy podstawy Unii Europejskiej

14.03.2022

Oświadczenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku z 13 marca 2022 roku

11.03.2022

Prawnicy: Agresja Rosji na Ukrainę to zbrodnia, będzie ścigana przez Trybunał Karny i sądy krajowe

01.03.2022

Oświadczenie sędziów  polskiego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku 

25.02.2022

Polskie organizacje społeczne: Wyrażamy solidarność z obywatelami i obywatelkami Ukrainy

10.11.2021

Oświadczenie sędziów Sądu Najwyższego z 10 listopada 2021 roku

05.11.2021

Porozumienie dla praworządności: obywatele apelują o wykonanie orzeczeń TSUE, ETPCz, SN i NSA

12.10.2021

Uchwała nr 04/2021 Komitetu Nauk Prawnych PAN z 12 października 2021 r. w związku z rozstrzygnięciem Trybunału Konstytucyjnego z 7 października 2021 r.

12.10.2021

Stanowisko Kolegium Dziekańskiego WPiA UŁ w związku z wyrokiem TK

10.10.2021

Paweł Filipek: Na kolizyjnym kursie z Unią

08.10.2021

Przemówienie prof. Mirosława Wyrzykowskiego po otrzymaniu nagrody Der österreichische Verfassungspreis przyznanej przez austriackie stowarzyszenie Forum Verfassung

07.10.2021

Komisja Europejska po decyzji TK Przyłębskiej: Prawo UE ma pierwszeństwo przed prawem krajowym

07.10.2021

Komisja Europejska po decyzji TK Przyłębskiej: Prawo UE ma pierwszeństwo przed prawem krajowymWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200