Raporty o stanie demokracji, praworządności, praw człowieka w Polsce


Publikujemy raport Freedom House „Narody w czasie przemian”, który ocenia stan praworządności i demokracji w 29 państwach.

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2018

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

Dr hab. Piotr Uziębło w ekspertyzie sporządzonej dla Fundacji im. Stefana Batorego negatywnie ocenia proponowane przez większość parlamentarną modyfikacje ordynacji. Zaznacza, iż budzą one poważne wątpliwości nie tylko z punktu widzenia ich efektywności i celowości, ale także zgodności z Konstytucją i międzynarodowymi standardami wolnych wyborów.

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2018

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

opublikowany

2017

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

autor/źródło

Organizacje pozarządowe

typ dokumentu

Opinie organizacji pozarządowych i ekspertów

autor/źródło

Organizacje pozarządowe


Najnowsze wpisy