Stanowisko Zarządu SSP „Iustitia” w sprawie wszczęcia przez zastępcę rzecznika dyscyplinarnego postępowania wyjaśniającego w związku z wykonaniem wyroku TSUE z dnia 15.07.2021 r.Stanowisko-Zarzadu-SSP-Iustitia-w-sprawie-wszczecia-przez-zastepce-rzecznika-dyscyplinarnego-postepo.pdf

opublikowany

27/08/2021

typ dokumentu

Inne

autor/źródło

InneAutor: Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia"Stanowisko Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” w sprawie wszczęcia przez Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych Przemysława Radzika postępowania wyjaśniającego w związku z wykonaniem wyroku TSUE z dnia 15.07.2021 r. przez sędziego Sądu Okręgowego w Częstochowie Adama Synakiewicza

 

 

W dniu 24.08.2021 r. sędzia Adam Synakiewicz, działający jako Sąd Okręgowy w Częstochowie, rozpoznał apelację od wyroku Sądu Rejonowego w Zawierciu w sprawie karnej i uchylił ten wyrok, ponieważ w składzie sądu I instancji zasiadała sędzia rekomendowana do nominacji przez nową, upolitycznioną KRS. Sędzia Adam Synakiewicz powołał się przy tym na wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Reczkowicz przeciwko Polsce oraz zgodnie z orzeczeniami TSUE z 14 i 15.07.2021 r. pominął przepisy tzw. ustawy kagańcowej, które zakazywały sędziom sądów powszechnych badania statusu osób powołanych na stanowiska sędziowskie.

 

 

Rankiem 26.08.2021 r.  wypowiedział się w tej sprawie w mediach Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro, który stwierdził, że sędzia Adam Synakiewicz powinien zostać usunięty z zawodu. Już wieczorem tego samego dnia powołany przez Zbigniewa Ziobrę na funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych i Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie Piotr Schab wydał komunikat, w którym poinformował, że jego zastępca wszczął postępowanie wyjaśniające w związku z wydaniem ww. wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie.


plik

Stanowisko-Zarzadu-SSP-Iustitia-w-sprawie-wszczecia-przez-zastepce-rzecznika-dyscyplinarnego-postepo.pdf

Pobierz

opublikowany

27/08/2021


typ dokumentu

Inne


autor/źródło

InneWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200