Stanowisko Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie w sprawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2021 r. (sygn. akt K 3/21)Stanowisko-Okregowej-Rady-Adwokackiej-w-Warszawie-w-sprawie-orzeczenia-Trybunalu-Konstytucyjnego-z-d.pdf

opublikowany

12/10/2021

typ dokumentu

Inne

autor/źródło

Trybunał KonstytucyjnyOkręgowa Rada Adwokacka w Warszawie krytycznie odnosi się do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2021 r. (sygn. akt K 3/21) wskazując w pierwszej kolejności, że zachodzą uzasadnione wątpliwości co do skuteczności prawnej tego orzeczenia, w świetle wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 7 maja 2021 r. (sprawa Xero Flor sp. z o.o. […]Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie krytycznie odnosi się do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2021 r. (sygn. akt K 3/21) wskazując w pierwszej kolejności, że zachodzą uzasadnione wątpliwości co do skuteczności prawnej tego orzeczenia, w świetle wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 7 maja 2021 r. (sprawa Xero Flor sp. z o.o. przeciwko Polsce) i udziału w wydaniu orzeczenia osób, które zostały wybrane na stanowiska sędziów Trybunału Konstytucyjnego w miejsce osób, których wybór nie budzi wątpliwości natury prawnej.


plik

Stanowisko-Okregowej-Rady-Adwokackiej-w-Warszawie-w-sprawie-orzeczenia-Trybunalu-Konstytucyjnego-z-d.pdf

Pobierz

opublikowany

12/10/2021


typ dokumentu

Inne


autor/źródło

Trybunał KonstytucyjnyWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200