Stanowisko NRA ws. rozstrzygnięcia TK z 7 października br.file-uchwala-nra-nr-28-2021-32200.pdf

opublikowany

26/10/2021

typ dokumentu

Stanowiska samorządów zawodowych

autor/źródło

Naczelna Rada AdwokackaNaczelna Rada Adwokacka podczas posiedzenia plenarnego 23 października przyjęła przez aklamację uchwałę, w której  stoi na stanowisku, że rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego z 7 października 2021 nie ma żadnego wpływu na skuteczność i ważność orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Naczelna Rada Adwokacka stwierdza, że podważanie mocy wiążącej art. 1, art. 2,  art.  4  ust.  3  i  […]Naczelna Rada Adwokacka podczas posiedzenia plenarnego 23 października przyjęła przez aklamację uchwałę, w której  stoi na stanowisku, że rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego z 7 października 2021 nie ma żadnego wpływu na skuteczność i ważność orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Naczelna Rada Adwokacka stwierdza, że podważanie mocy wiążącej art. 1, art. 2,  art.  4  ust.  3  i  art.  19  Traktatu  o  Unii  Europejskiej,  którego dokonał Trybunał Konstytucyjny,  jest  w  istocie  podważaniem  i  ograniczaniem  praw  obywateli  polskich  do  bezstronnego  i  niezawisłego  sądu  oraz  do  efektywnego  i  skutecznego  środka  odwoławczego  w postępowaniu sądowym.


plik

file-uchwala-nra-nr-28-2021-32200.pdf

Pobierz

opublikowany

26/10/2021


typ dokumentu

Stanowiska samorządów zawodowych


autor/źródło

Naczelna Rada AdwokackaWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200