Stanowisko nr 1 Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie z dnia 6 listopada 2021 r.Stanowisko-nr-1-Okręgowej-Rady-Adwokackiej-w-Warszawie-z-dnia-6-listopada-2021-r..pdf

opublikowany

06/11/2021

typ dokumentu

Stanowiska samorządów zawodowych

autor/źródło

Okręgowa Rada Adwokacka w WarszawieOkręgowa Rada Adwokacka w Warszawie podjęła, w trybie obiegowym, w dniu 6 listopada 2021 r., następujące stanowisko (głosów: 8 za, 0 przeciwnych, 1 wstrzymujący się) w sprawie niedopuszczalności reformy wymiaru sprawiedliwości obejmującej usunięcie niewygodnych dla władzy wykonawczej sędziów.   W związku z zapowiedziami medialnymi wprowadzenia reformy sądownictwa polegającej na spłaszczeniu struktury sądów oraz redukcji liczby […]Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie podjęła, w trybie obiegowym, w dniu 6 listopada 2021 r., następujące stanowisko (głosów: 8 za, 0 przeciwnych, 1 wstrzymujący się) w sprawie niedopuszczalności reformy wymiaru sprawiedliwości obejmującej usunięcie niewygodnych dla władzy wykonawczej sędziów.

 

W związku z zapowiedziami medialnymi wprowadzenia reformy sądownictwa polegającej na spłaszczeniu struktury sądów oraz redukcji liczby sędziów Sądu Najwyższego, Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie stwierdza, że jakkolwiek reorganizacja sądownictwa jest na gruncie Konstytucji RP dopuszczalna, to reorganizacja taka musi być uzasadniona faktyczną realizacją zasad i wartości konstytucyjnych. W szczególności musi być zgodna z zasadami trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Nie może naruszać praw i wolności obywatelskich, a w szczególności prawa do sądu.

 

W ocenie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie zapowiadana zmiana w rzeczywistości ma umożliwić politycznie uwarunkowaną weryfikację sędziów Sądu Najwyższego przez niekonstytucyjnie ukształtowaną Krajową Radę Sądownictwa. Celem tej weryfikacji jest eliminacja sędziów krytycznie ocenianych przez władzę polityczną, by stworzyć nowo ukształtowany Sąd Najwyższy podporządkowany władzy wykonawczej i legislacyjnej. Reforma taka stanowi w istocie obejście zasady nieusuwalności sędziów, stanowiącej gwarancję prawa do sądu dla obywateli. Tak ukształtowana reforma godzi w fundamentalne wartości każdej demokracji konstytucyjnej zbudowanej na poszanowaniu praw i wolności: niezależność sądownictwa i trójpodział władzy.


plik

Stanowisko-nr-1-Okręgowej-Rady-Adwokackiej-w-Warszawie-z-dnia-6-listopada-2021-r..pdf

Pobierz

typ dokumentu

Stanowiska samorządów zawodowych


autor/źródło

Okręgowa Rada Adwokacka w WarszawieWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200