Sprawa DOLIŃSKA – FICEK I OZIMEK przeciwko Polsce (skargi nr 49868/19 i 57511/19) – tłumaczenie na j. polskiSPRAWA-DOLINSKA-FICEK-OZIMEK-v.-POLSCE_PL-ANB-nr-49868.docx

opublikowany

10/11/2021

typ dokumentu

Inne

autor/źródło

InneTłumaczenie i opracowanie wyroku Sędzia Sądu Okręgowego Agnieszka Niklas-Bibik; tłumaczenie nie ma charakteru oficjalnego, ani profesjonalnego. W opracowaniu pominięto część wyroku, zawartą w pkt 70-210 [przytoczenie okoliczności sprawy oraz ram prawnych], zastosowano własną numerację stron, zachowano, gdzie było właściwe odnośne oznaczenia §, ustępów, paragrafów jak w oryginale wyroku. SEKCJA PIERWSZA Sprawa DOLIŃSKA – FICEK I OZIMEK przeciwko Polsce (skargi nr 49868/19 i 57511/19) […]Tłumaczenie i opracowanie wyroku Sędzia Sądu Okręgowego Agnieszka Niklas-Bibik; tłumaczenie nie ma charakteru oficjalnego, ani profesjonalnego.

W opracowaniu pominięto część wyroku, zawartą w pkt 70-210 [przytoczenie okoliczności sprawy oraz ram prawnych]zastosowano własną numerację stron, zachowano, gdzie było właściwe odnośne oznaczenia §, ustępów, paragrafów jak w oryginale wyroku.

SEKCJA PIERWSZA

Sprawa DOLIŃSKA – FICEK I OZIMEK przeciwko Polsce

(skargi nr 49868/19 i 57511/19)

WYROK

Art. 6 (cywilny) ● oczywiste naruszenia w procedurze powoływania sędziów do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego, podważające jej legitymację i naruszające istotę prawa do „sądu ustanowionego ustawą” ● zastosowanie trzystopniowego testu sformułowanego w sprawie Guðmundur Andri Ástráðsson przeciwko Islandii [WI] ● brak niezależności Krajowej Rady Sądownictwa od władzy ustawodawczej i wykonawczej● Brak niezależności Krajowej Rady Sądownictwa od władzy ustawodawczej i wykonawczej ● Powołanie przez Prezydenta RP sędziów do Izby pomimo wstrzymania wykonania stosownej uchwały do czasu zakończenia kontroli sądowej ● Brak bezpośrednio dostępnej procedury lub środków odwoławczych.


plik

SPRAWA-DOLINSKA-FICEK-OZIMEK-v.-POLSCE_PL-ANB-nr-49868.docx

Pobierz

opublikowany

10/11/2021


typ dokumentu

Inne


autor/źródło

InneWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200