Pismo procesowe RPO do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wniosku Prokuratora Generalnego dotyczącego pytań prejudycjalnychPismo-procesowe-do-Trybunału-Konstytucyjnego-w-sprawie-wniosku-Prokuratora-Generalnego-dotyczącego-pytań-prejudycjalnych.pdf

opublikowany

16/10/2018

typ dokumentu

Opinie RPO

autor/źródło

Rzecznik Praw ObywatelskichGdyby Trybunał Konstytucyjny zakazał polskim sądom zadawania pytań Trybunałowi Sprawiedliwości UE, byłoby to naruszeniem zobowiązań traktatowych Polski. Prokurator Generalny kwestionuje konstytucyjność jednego z najdonioślejszych przepisów Traktatu o funkcjonowaniu UE, mówiącego m.in. o obowiązku zadania takiego pytania przez sąd krajowy - napisał RPO do TK w sprawie wniosku Prokuratura Generalnego podważającego przepisy, na których podstawie Sąd Najwyższy zadał pytanie prejudycjalne w kwestii nowej ustawy o SN
plik

Pismo-procesowe-do-Trybunału-Konstytucyjnego-w-sprawie-wniosku-Prokuratora-Generalnego-dotyczącego-pytań-prejudycjalnych.pdf

Pobierz

opublikowany

16/10/2018


typ dokumentu

Opinie RPO


autor/źródło

Rzecznik Praw ObywatelskichWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200