Najważniejsze tezy orzeczenia TSUE w sprawie C – 487/19Wyrok-Trybunalu-Sprawiedliwości-Unii-Europejskiej-w-sprawie-C.pdf

opublikowany

16/10/2021

typ dokumentu

Stanowiska samorządów zawodowych

autor/źródło

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia"Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C – 487/19 mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Sąd Najwyższy (Izba Cywilna) (Polska) postanowieniem z dnia 21 maja 2019 r., w postępowaniu wszczętym przez W.Ż. przy udziale: Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich:   Sąd Najwyższy […]Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C – 487/19 mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 267 TFUE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Sąd Najwyższy (Izba Cywilna) (Polska) postanowieniem z dnia 21 maja 2019 r., w postępowaniu wszczętym przez W.Ż. przy udziale: Prokuratora Generalnego i Rzecznika Praw Obywatelskich:

 

Sąd Najwyższy (Izba Cywilna) w powiększonym składzie siedmiu sędziów postanowił zwrócić się do Trybunału z następującym pytaniem prejudycjalnym:

 

„Czy art. 2, art. 6 ust. 1 i 3 oraz art. 19 ust. 1 drugi akapit [TUE] w związku z art. 47 [karty praw podstawowych] i z art. 267 [TFUE] należy interpretować w ten sposób, że nie jest sądem niezawisłym, bezstronnym i ustanowionym uprzednio na mocy ustawy w rozumieniu prawa Unii […] sąd, w którego jednoosobowym składzie zasiada osoba powołana do pełnienia urzędu sędziego z rażącym naruszeniem reguł prawa państwa członkowskiego dotyczących powoływania sędziów, w szczególności polegającym na powołaniu tej osoby do pełnienia urzędu sędziego mimo uprzedniego zaskarżenia do właściwego sądu krajowego (Naczelnego Sądu Administracyjnego) uchwały organu krajowego ([KRS]) obejmującej wniosek o jej powołanie do pełnienia urzędu sędziego, mimo wstrzymania wykonania tej uchwały zgodnie z prawem krajowym oraz mimo niezakończenia postępowania przed właściwym sądem krajowym (Naczelnym Sądem Administracyjnym) przed doręczeniem aktu powołania?”.


plik

Wyrok-Trybunalu-Sprawiedliwości-Unii-Europejskiej-w-sprawie-C.pdf

Pobierz

opublikowany

16/10/2021


typ dokumentu

Stanowiska samorządów zawodowych


autor/źródło

Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia"Wesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200