Zakończenie pełnienia funkcji Rzecznika Praw Obywatelskich przez dr hab. Adama Bodnara.  Podziękowania od autorów i twórców Archiwum Osiatyńskiego

Udostępnij

W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.

Więcej

W związku z zakończeniem pełnienia funkcji na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich, w imieniu wszystkich autorów i twórców Archiwum Osiatyńskiego, pragniemy wyrazić słowa najwyższego uznania i podziękowania za profesjonalną, bezkompromisową i niezłomną walkę o podstawowe prawa i wolności obywatelskie oraz przestrzeganie zasad Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w tym niezależności sądownictwa, rządów prawa czy trójpodziału władz. Pana postawa […]W związku z zakończeniem pełnienia funkcji na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich, w imieniu wszystkich autorów i twórców Archiwum Osiatyńskiego, pragniemy wyrazić słowa najwyższego uznania i podziękowania za profesjonalną, bezkompromisową i niezłomną walkę o podstawowe prawa i wolności obywatelskie oraz przestrzeganie zasad Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w tym niezależności sądownictwa, rządów prawa czy trójpodziału władz. Pana postawa oraz ogromne zaangażowanie stanowią przykład tego, jak należy staż na straży prawa, szczególnie w czasach nasilonych zagrożeń, gdy Pańska interwencja była nierzadko jedynym wsparciem dla wielu obywatelek i obywateli.

 

Jako Rzecznik Praw Obywatelskich pełnił Pan swoją funkcję w szczególnie trudnych warunkach, kiedy naruszony został polski system prawa, sądownictwa i szeroko pojętej praworządności. Wielokrotnie był Pan narażony na ataki ze strony władzy politycznej w obliczu upadku kolejnych instytucji prawnych. Pomimo tych przeciwności, przez cały okres kadencji zdołał Pan skutecznie, bezstronnie i z pełnym poświęceniem działać na rzecz obywatelek i obywateli oraz ich praw i wolności, które zagwarantowane są w obowiązującej Konstytucji.

 

Doceniamy, z ogromną wdzięcznością, Pana pełne zaangażowanie na rzecz walki o przestrzeganie praw obywatelskich, praw człowieka oraz zasad praworządności i demokratycznego państwa prawa w Polsce. W tych wyjątkowo trudnych czasach, gdy naruszane są fundamentalne zasady wynikające z Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej był Pan dla wszystkich obywatelek i obywateli autorytetem i przewodnikiem wskazującym ponadczasowe wartości, które warto przestrzegać i propagować. 

 

Dziękujemy za ponad 5 lat trudnej, wymagającej, ale niezwykle owocnej służby dla Rzeczpospolitej Polskiej oraz jej obywatelek i obywateli. Dzięki Pana wiedzy, doświadczeniu, odwadze i umiejętnościom oraz ogromnej determinacji i konsekwencji w działaniu, rozwijane były najlepsze tradycje działania Rzecznika Praw Obywatelskich jako najważniejszej w Polsce instytucji ochrony praw i wolności człowieka i obywatela. Ponadto, za Pana pośrednictwem, przekazujemy również podziękowania dla pracowników Biura RPO za ich pełną poświęcenia i zaangażowania pracę.

 

Gratulujemy Panu również uznania i sympatii, jaką cieszy się Pan w międzynarodowym środowisku obrońców praw człowieka, zarówno wśród organizacji ombudsmańskich, europejskich i światowych, jak i instytucje oraz organy Rady Europy i Unii Europejskiej. 

 

Życzymy Panu dalszych sukcesów w działalności naukowej i publicznej oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.

 

Ponadto mamy nadzieję, że wysokie standardy postępowania na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich, które Pan ustanowił będą respektowane przez Pana następców.

 

Łącząc wyrazy szacunku,
autorzy i twórcy Archiwum OsiatyńskiegoAutor


W Archiwum Wiktora Osiatyńskiego od 2017 roku dokumentujemy, analizujemy i objaśniamy zmiany w zakresie praworządności w Polsce.


Więcej

Opublikowany

15 lipca 2021


Inne artykuły tego autora

18.09.2022

Jest decyzja KE w sprawie obcięcia funduszy dla Węgier. Victor Orbán raczej się nie zmartwi

05.09.2022

Konfederacja i cenzura Facebooka. Czy platforma medialna ma decydować, co mamy widzieć i czytać?

10.08.2022

Wyniki losowania sędziów do orzekania w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej

27.07.2022

Sąd Najwyższy przeprowadził pierwszy test niezależności sędziego. Przełomowe orzeczenie [Gazeta Wyborcza]

15.07.2022

Warszawska adwokatura jednogłośnie i zdecydowanie za obecnym optymalnym modelem samorządu adwokackiego

13.07.2022

Sprawozdanie na temat praworządności z 2022 r. Komisja wydaje konkretne zalecenia kierowane do państw członkowskich (komunikat prasowy)

11.07.2022

Oświadczenie Pana Mariusza Muszyńskiego w sprawie tzw. maili Dworczyka i funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego

17.03.2022

Uchwała Komitetu Nauk Prawnych PAN wzywająca do podjęcia rzeczywistych działań zmierzających do zakończenia kryzysu praworządności w Polsce

15.03.2022

Postanowienia końcowe Otwartego Kongresu Obywateli na rzecz trwałego pokoju, wolności i demokracji

14.03.2022

26 sędziów legalnego TK o wyroku Trybunału Przyłębskiej: niszczy podstawy Unii Europejskiej

14.03.2022

Oświadczenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku z 13 marca 2022 roku

11.03.2022

Prawnicy: Agresja Rosji na Ukrainę to zbrodnia, będzie ścigana przez Trybunał Karny i sądy krajowe

01.03.2022

Oświadczenie sędziów  polskiego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku 

25.02.2022

Polskie organizacje społeczne: Wyrażamy solidarność z obywatelami i obywatelkami Ukrainy

10.11.2021

Oświadczenie sędziów Sądu Najwyższego z 10 listopada 2021 roku

05.11.2021

Porozumienie dla praworządności: obywatele apelują o wykonanie orzeczeń TSUE, ETPCz, SN i NSA

12.10.2021

Uchwała nr 04/2021 Komitetu Nauk Prawnych PAN z 12 października 2021 r. w związku z rozstrzygnięciem Trybunału Konstytucyjnego z 7 października 2021 r.

12.10.2021

Stanowisko Kolegium Dziekańskiego WPiA UŁ w związku z wyrokiem TK

10.10.2021

Paweł Filipek: Na kolizyjnym kursie z Unią

08.10.2021

Przemówienie prof. Mirosława Wyrzykowskiego po otrzymaniu nagrody Der österreichische Verfassungspreis przyznanej przez austriackie stowarzyszenie Forum VerfassungWesprzyj nas!

Archiwum Osiatyńskiego powstaje dzięki obywatelom i obywatelkom gotowym bronić państwa prawa.


10 
20 
50 
100 
200